Bahnhof – Blockerar fildelningstjänst

Bahnhof blockera en dokumenttjänst efter att de stämts av Elsevier. Orsaken är att Bahnhof inte skulle ha råd att betala de viten som Patent- och marknadsdomstolen förmodas kräva om de inte blockerar dokumenttjänsten. Vitet som Elsevier kräver är på 500.000 kr

Fildelning och dokumentsajter

Det råder en delad syn på fildelning och dokumentsajters existens. Vi menar alltså sådana sajter som tillhandahåller andras verk för gratis nedladdning. Vi kan tycka att stjäla andras verk för att tillhandahålla det gratis är det samma som att stjäla pengarna direkt från skaparen. Om detta får ske i allt för stor utsträckning kommer de som jobbar med sina alster inte länge få några inkomster. De som inte har inkomster från sitt arbete vill naturligtvis inte arbeta där längre, man kan inte leva på att ge bort sin tid. Resultatet i sin förlängning blir att verk som skulle skapats aldrig kommer att skapas. Vi vill gärna se bra filmer men om filmerna skall skapas utan pengar blir det inte mycket till film. På samma sätt blir det med böcker, datorspel och annan programvara. Är det det så vi vill att det skall vara?  Det blir i alla hänseenden en fattigare Värld.

Vem skall man jaga

Vi tycker absolut att de som laddar ner upplagt material inte skall jagas och avkrävas dyra skadestånd. De man skall jaga är de som tillhandahåller materialet och de sajter som låter folk ladda upp detta material. Bahnhof skriver att de får betala vite för att de tillhandahåller en väg ut på nätet och att det inte kan åläggas internetleverantörerna att hindra folk surfa dit de vill. Vi håller inte alls med Bahnhof i den retoriken. I vissa fall måste en leverantör stoppa köparen från att använda sin produkt till olaglig verksamhet och ibland kan man inte ens leverera en produkt just därför att den kan användas för olaglig verksamhet. Därför är det inte alls konstigt att internetleverantörer måste blockera sajter som slår ut företags möjlighet att existera.

Fler än fildelningssajter som slår ut företag

Nu är det så att det finns fler än fildelningssajter som slår ut företag. Man kan nämligen förstöra företag på fler sätt än att tillhandahålla deras material gratis på nätet. Man kan hänga ut företagare på Flashback och förtala dem på ett sätt man inte trodde var möjligt. En av de värsta förtalarna på nätet i dessa frågor är en journalist som förtalar och kränker i stort sett en enda person och hans familj och har gjort det dagligen i flera år. Det finns företag som hängts ut på nämnda forum som tvingats slå igen och det finns företag som gått i konkurs där de anställda fått gå ut i arbetslöshet. Gemensamt för alla dessa företag är att de förlorat stora summor med pengar. En del av dem har det gått så illa för att de aldrig kan komma igen.

Bahnhof, stödjer ni det

Ja, Bahnhof, ni som gjort er till riddare för friheten att få göra som man vill stödjer ni att forumet som finns i era serverlokaler slår ut företag på detta vis? Är det så vi skall ha det? Till dessa uthängda och söndertrampade företagare sällar sig en ännu större skara, de privatpersoner som inte längre har något liv efter att den sjuka flocken som hänger på forumet förtalat, kränkt och ljugit ihop historier om dem som dessutom är sökbara på Google. Tycker ni, Bahnhof att det är ok? Tycker ni att det är ett sådant samhälle vi skall ha? Yttrandefrihet handlar inte om att få yttra sig hur jävla illa som helst, det handlar om att visa respekt för varandra och den fina yttrandefriheten vi ändå har. Det är inte bara respektlöst att den galna mobben hänger ut folk på detta oerhörda vis, det är respektlöst att ni som har möjligheten att stoppa det inte gör det. Ni stoppade Lexbase, varför får inte den tusenfalt värre sajten Flashback åka samma väg?

Så länge Bahnhof inte gör något

Så länge Bahnhof inte gör något åt Flashback är Bahnhof medlöpare till det ohyggliga som sker på Flashback. Ni är medlöpare till alla som slagits ut från ett normalt liv och alla självmord som skapats genom att den sjuka mobben på Flashback hängt ut och förtalat dem. Du, Jon Karlung som är vän med Flashbackägaren Jan Axelsson, det är tid nu att ta ditt ansvar för din vän Jan Axelsson har tydligt visat att han inte förstår konsekvenserna av sina egna handlingar!

Källa: Bahnhof

13 tankar på “Bahnhof – Blockerar fildelningstjänst

 1. Men fatta fildelning är INTE STÖLD!

  Det är olaglig KOPIERING!

  Skillnaden som är viktig, inget tas från någon inget försvinner från någon
  så det kan aldrig definieras som stöld!

  Dessutom skulle nog de flesta som kopierar inte köpa, vilket innebär därför inga ekonomiska förluster för skaparna, felaktig slutsats alltså!

  Finns vetenskapliga rapporter som stöder ovanstående.

  Blev riktigt besviken på denna sajt nu 🙁

  Lite av jobbet: https://torrentfreak.com/?s=Economy

 2. Sharing is Caring:
  Men fatta fildelning är INTE STÖLD!

  Det är olaglig KOPIERING!

  Skillnaden som är viktig, inget tas från någon inget försvinner från någon
  så det kan aldrig definieras som stöld!

  Dessutom skulle nog de flesta som kopierar inte köpa, vilket innebär därför inga ekonomiska förluster för skaparna, felaktig slutsats alltså!

  Finns vetenskapliga rapporter som stöder ovanstående.

  Blev riktigt besviken på denna sajt nu ?

  Lite av jobbet: https://torrentfreak.com/?s=Economy

  Vi använder de uttryck som används av de som utnyttjas. Det är inte våra egna ord för fenomenet. Däremot är det så att skaparna av sina alster förlorar pengar på olaglig nedladding. Vi har råkat ut för det själva när ett av våra betalprogram för flera år sedan kunde hittas på The Pirate Bay. Inkomsterna från programmet uteblev helt efter att det var upplagt där. Det resulterade i att vi lade ner utvecklingen av och delade ut det gratis. Uppskattningsvis förlorade vi 20.000kr/år. Vi anser att det är stöld av flera års inkomst.

  Ponera att alla gjorde så och då är det inte långt till att alla börjar använda andras bilder och annat upphovsskyddat material. Artisterna, konstnärer och företag skulle inte få några inkomster. Utan inkomster är det inte lönt att fortsätta annat än på hobbynivå. Musikbranschen skulle upplösas, konstnärer målar bara för sig själva, författare skriver bara noveller och skådespelare får skaffa sig ett städjobb för de har försakat utbildning på grund av musiken. Biograferna får lägga ner och ute på marknaden råder fullt krig om rättigheter till namn, bilder och annat.

  Utredningar om att olaglig nedladdning inte skadar stämmer inte. Möjligen kan det stämma med den nivå av nedladdning som var då utredningen gjordes men om allt släpps fritt blir det katastrof och den som får lida mest är konsumenterna som du och vi.

  Däremot är vi totalt emot branschelement som hotar ägare till upptäckta ip-nummer med stämning på miljonbelopp om de inte betalar en väl tilltagen summa till dem. Det anser vi vara utpressningshot och skall vara förbjudet. Vi tycker man skall avkriminalisera nedladdning av sådant material och istället höja straffen för de som ansvarar för fildelning och annat sätt att ladda ner material. Även de som tillhandahåller materialet genom att ladda upp det till sådana tjänster skall man ta hårdare tag med. Där står vi och Bahnhof på samma sida.

 3. Avseende signatur Sharing is Caring åsikt att ” fildelning är inte stöld, det är olaglig kopiering”, nämns att åsikten respekteras, tillika är de facto att fildelning blir olagligt när de upphovsskyddade verken sprids, vilket kallas piratkopiering.

  Det är tillåtet att kopiera upphovsskyddat material för privat bruk exempelvis via youtube där upphovsmannen har gett sitt tillstånd, men all annan nedladdning är olaglig och det är inte tillåtet att sprida musik som laddats ner i dator och de facto gäller allt nerladdningsbart material och dessutom har Piratkopiering har straffskala böter eller fängelse upp till två år.
  Oavsett om man försvarar sig med att man inte visste om att nedladdad musik eller andra verk var olagligt, utreds uppsåt som också har straffskala, vilket är knepigt att tolka, ty att skapa tillfälliga kopior i sin dator är enligt lagen tillåtet, men de får inte sparas på hårddisken, inte skrivas ut etcetera och efter senast tillägg i lag avseende olaglig fildelning har personer åtalats för olaglig fildelning av drabbade i musik och filmbranschen som fortsätter att anmäla olaglig kopiering.

  Det som i talspråk kallas Privatkopiering är tillåtet men för att få göra det anges regler i 12§ upphovsrättslagen att vidare spridning av det kopierade endast tillåts i synnerligen begränsad omfattning, till en bekant, således får pivatpersoner kopiera verk för privat bruk, men illegal fildelning ”tillgängliggörande och kopiering av upphovsrättsskyddat material utan upphovsrättsinnehavarens tillstånd” är förbjudet, tillika är medverkan vid olaglig kopiering, olagligt intrång i upphovsrätten, med straffskala böter eller fängelse i upp till två år.

  Intellectual Property Rights Enforcement Directive från år 2009 som reglerar fildelning och piratkopiering på internet, är således utökat med att det är olagligt att via internet ladda ner och ladda upp upphovsrättsskyddat material och Ipred lagen ger upphovsrättighets innehavaren rätt att kräva ut personuppgifter på misstänkt för brott mot lagen, genom att Internetleverantörerna är skyldiga att lämna ut uppgifter om abonnenter som kan kopplas till IP adresser.
  Som uppfattas blev lagen mest känd avseende beslagtagna servrarna från Pirate Bay och rättegången avseende illegal fildelning år 2009 i Stockholms tingsrätt och Svea Hovrätt 2010 blev Dom fängelse och skadestånd på flera miljoner kronor var till målsägandena följt av att TPB blev stängt men återuppstått och varje gång stängts ner av myndigheter och år 2015 konfiskerade svenska staten deras domän.

  År 2009 blev det tillåtet att för svenska domstolar att lämna ut IP nummer till rättighetsinnehavare av upphovsskyddat material men domstolen avgör avseende proportionaliteten av fildelning, nedladdningens grad, för att upphovsmannen ska få tillgång till uppgifterna och operatörerna inkluderande Bahnhof är tvungna att följa beslut innefattande att samtliga uppgifter om abonnemang på aktuella
  IP adresser måste sparas av internetleverantörerna oavsett desamma.

  Signatur Sharing is Caring synes blandat ihop begreppen sannolikt för att juridiken är lätt att för inte juridiker missförstå, vilket ibland till och med händer oss jurister, varav vi och ett stort antal kollegor tycker att
  I Folkets Intresse är mer än sympatiska i uttrycket avseende deras upphovsrättsskyddade betalprogram som ”hittades på The Pirate Bay” med följd förlorade inkomster ”resulterade i att de både lade ner utvecklingen och delade ut det gratis.
  I Folkets Intresse ”Uppskattningsvis förlorade 20.000kr/år” är en synnerligen låg uppskattning och deras åsikt att ”det är stöld” ska tilläggas grov stöld med flera i stöd av Sverige Lagar ytterligare stort antal brottsrubriceringar inkluderande fildelning, som de facto är olagligt när de olagligt tillskansade upphovsskyddade programmet spridits, piratkopiering.

  Ipred lagen gäller med straffskala avseende dem som ansvarar för olaglig fildelning och dem som olagligt tillskansar och olagligt ladda upp det på nätet och fildelning är olaglig samma sekund upphovsrättsskyddat material sprids utan upphovsmannens tillåtelse, piratkopiering, tillika innefattar i lagar stiftat brottsskala avseende medhjälp att möjliggöra länkning till upphovsrättsskyddat material som inte tillåtits spridas av upphovsrättsinnehavaren och den som olagligt tillskansat och olagligt laddat upp materialen gör sig skyldig till brott och den som möjliggör att så sker medverkar i brotten, oavsett de heter Bahnhof eller något annat.
  Enda undantag att ingå straffansvar är när upphovsrättsinnehavaren bestämt att tillåta delning av verket genom en licensiering som ibland används av artister för att marknadsföra sig själva.
  Mvh PB Juristerna.

 4. PB Juristerna.:
  Avseende signatur Sharing is Caring åsikt att ” fildelning är inte stöld, det är olaglig kopiering”, nämns att åsikten respekteras, tillika är de factoatt fildelning blir olagligt när de upphovsskyddade verken sprids, vilket kallas piratkopiering.

  Det är tillåtet att kopiera upphovsskyddat [..]
  Mvh PB Juristerna.

  Vi får återigen tacka PB-juristerna för klargörandet.

 5. Sharing is Caring:
  TPB rättegången var en av de största rättsskandalerna som hänt!
  Om ni inte fattar detta så är ni korrumperade och intellektuellt handikappade!

  ”Vi får återigen tacka PB-juristerna för klargörandet.” = TRAMS !

  Sanningen(en del av den, orkar inte tjafsa mot kapitalets hantlangare=mediamaffian)

  https://christianengstrom.wordpress.com/2008/06/05/mutade-polisen-jim-keyzer-ater-i-tjanst/

  Det finns olika mer eller mindre raffinerade sätt att vifta bort sanningen, ovanstående var en av dem.

 6. och hur fan viftar ni bort denna sanning(tramse_rövar)

  Polismannen som utredde The Pirate Bay och sedan fick jobb på filmbolaget Warner Brothers är nu tillbaka på sin tjänst hos polisen. Dessutom har åklagaren kunnat konstatera att han var anställd av Warner redan innan åtal väcktes.Men naturligtvis ser inte den ansvarige åklagaren något fel i att poliser som ingår i hans förundersökning tar emot mutor från målsägaren.

 7. jisses:
  och hur fan viftar ni bort denna sanning(tramse_rövar)

  Polismannen som utredde The Pirate Bay och sedan fick jobb på filmbolaget Warner Brothers är nu tillbaka på sin tjänst hos polisen. Dessutom har åklagaren kunnat konstatera att han var anställd av Warner redan innan åtal väcktes.Men naturligtvis ser inte den ansvarige åklagaren något fel i att poliser som ingår i hans förundersökning tar emot mutor från målsägaren.

  Vi tycker naturligtvis inte om att poliser gör på detta sätt, det är inte så de skall jobba men det förändrar inget i sak. Tänk dig en polis som stjäl bilar, vi kommer ändå att vara emot att bilar stjäls, det förändrar inget i sak. Dessutom tycker vi polisen ofta är motbjudande och klumpig i sin hantering. Titta på de tre som tömde sina magasin i en förståndshandikappad kille. De var en fara för allmänheten utöver att de dödade killen. Till det kommer att andra poliser hyllar idioterna. Så att påstå något ill oss om polisen är som att slå in en öppen dörr. Tillhandahåller man nedladdning av produkter som är avsedda för försäljning begår man ett brott och skall straffas för det.

 8. Nu låter det korrekt:”Tillhandahåller man nedladdning av produkter som är avsedda för försäljning begår man ett brott och skall straffas för det.”

  Alltså det handlar om olaglig kopiering och INTE stöld det är viktigt vid juridiska diskussioner att rätt terminologi används.

  Att dömas till 30 miljoner i skadestånd för MEDHJÄLP TILL MEDHJÄLP och 1 år i fängelse är ett justitiemord 🙁

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Pirate_Bay-m%C3%A5let:
  Kritiken mot skadeståndet är främst grundad på att en nedladdad kopia ej kan anses vara en faktisk förlorad inkomst för skivbolagen, då varje nedladdning inte med säkerhet motsvarar en förlorad inkomst. Exempelvis så är det inte säkert att en person som laddar ner en film skulle ha köpt eller hyrt denna, eller ens varannan film, om det var omöjligt att ladda ner filmerna. Om man multiplicerar antalet filer (ca 1 miljon vid tillslagstillfället 2006) med antalet nedladdningar för dessa filer och med de belopp musik- och filmbranschen anser sig ha förlorat för varje nedladdat “verk” så kommer man fram till att Stockholms Tingsrätt anser att de förlorat mer än hela världens samlade BNP år 2006. Enligt kritikerna förefaller det orimligt.

 9. jisses:
  Nu låter det korrekt:”Tillhandahåller man nedladdning av produkter som är avsedda för försäljning begår man ett brott och skall straffas för det.”

  Alltså det handlar om olaglig kopiering och INTE stöld det är viktigt vid juridiska diskussioner att rätt terminologi används.

  Att dömas till 30 miljoner i skadestånd för MEDHJÄLP TILL MEDHJÄLP och 1 år i fängelse är ett justitiemord ?

  https://sv.wikipedia.org/wiki/Pirate_Bay-m%C3%A5let:
  Kritiken mot skadeståndet är främst grundad på att en nedladdad kopia ej kan anses vara en faktisk förlorad inkomst för skivbolagen, då varje nedladdning inte med säkerhet motsvarar en förlorad inkomst. Exempelvis så är det inte säkert att en person som laddar ner en film skulle ha köpt eller hyrt denna, eller ens varannan film, om det var omöjligt att ladda ner filmerna. Om man multiplicerar antalet filer (ca 1 miljon vid tillslagstillfället 2006) med antalet nedladdningar för dessa filer och med de belopp musik- och filmbranschen anser sig ha förlorat för varje nedladdat ”verk” så kommer man fram till att Stockholms Tingsrätt anser att de förlorat mer än hela världens samlade BNP år 2006. Enligt kritikerna förefaller det orimligt.

  Vi håller oss inte med juridisk terminologi[1], den är till för att göra de svårt för utomstående att förstå vad som menas. För oss är stöld en stöld oavsett hur stölden går till eller vad det är som stjäls.

  [1] = Terminologi är en mängd ord, uttryck och termer som är specifika för ett visst fackområde. Terminologin tjänar till att underlätta kommunikationen mellan personer som är insatta i området. Samtidigt kan det försvåra för nykomlingar. Källa: Wikipedia

 10. ”Sharing is Caring, jisses” har sannerligen missuppfattat vår strikt juridiska replik, som oavsett egna åsikter också avseende The Pirate Bay, är rådande!
  Delvis rätt har de i att ”TPB rättegången var en skandal”, men rättskandal avser endast att så ock Ordföranden/domaren i Pirate Bay ärendet mörklade medlemskap i flera upphovsrättsliga organisationer där de som företrädde upphovsrättsintressena i målet också var engagerade.

  Det är inte första och sannolikt inte sista gången Ordförande, åklagare, juristdomare och eller amatördomare i dömande församlingar i egenintresse med mörkläggning försatt sig själva i Jävssituationer, men denna gång avslöjades de facto och de tilltalades försvar hävdade, med all rätt, att ordföranden på grund av Jäv var olämplig att döma i målet, domen skulle undanröjas och målet återförvisas till tingsrätten för ny handläggning.
  Det nämns att Ordföranden och nämndemännen är skyldiga att avsäga sig mål om de på enda sätt har eller har haft någon i egenintresse eller via bekanta anknytning till i målet, tillika avser i detta ärende också ombuden oavsett vem de försvarar!

  Förundersökningsledare/åklagare, förhörsledare/poliser och försvarare är skyldiga att redan vid förundersökning avslöja eventuella förhållandena som utgör risk för Jäv, tillika har i målen Ordföranden, nämndemän som upptäcker när målet är utlyst skyldighet att själv avsäga sig målet eller att det fattas beslut om vem av dem som av olika omständigheter, inte får utgöra dömande församling.
  Med ovan information kan ”Sharing is Caring och eller jisses” läsa vårt strikt juridiska inlägg igen och möjligen inse att det inte är enkelt att lättfattligt förklara juridikens irrvägar och trotts att du ”Sharing is Caring” missuppfattat innehåll i repliken, bör du inte klämma till med korrumperade och intellektuellt handikappade, kapitalets hantlangare=mediamaffian”, för det riskerar att tysta debatten.

  I Folkets Intresse Redaktion använder inte juridiska termer för att folket i gemen inte har juridisk insikt ska förstå innehåll i artiklarna och de ska redaktionen de ha heder för och finns det någon som inte håller med redaktionen om att “en stöld är en stöld oavsett hur stölden går till eller vad det är som stjäls och de som olagligt tillskansar och olagligt tillhandahåller nedladdning av per automatik med i lagar stiftade skyddade produkter avsedda för försäljning, begår brott och skall straffas för det.
  “jisses” exempel: Det inte säkert att en person som laddar ner en film skulle ha köpt eller hyrt den om det var omöjligt att ladda ner filmerna” är märklig åsikt, för kostnaden för en filmproduktion består av lån i banker på enormt många miljoner som ska betalas med intäkterna av filmerna!

  Övervägande poliser, åklagare, domare inkluderande amatördomare i domstolarna och andra i rättssfären, sköter sina uppdrag strikt följande lagen, tillika finns motsatsen som till fullo eller var för sig, varit och är mutkolvar som för egen vinning i skydd av tjänsteställning – Korruption, skapat ett antal rättsskandaler, tillika nämns att ProBono betyder att jurister till egna kostnader, utreder, eftersöker och tar naturligtvis fram av i rättsväsenden tjänstemän gömda bevismaterialen som i förundersökningar till fullo friat dem om de inte mörklagts och när alla rättsOsäkerhetens dörrar stängts, är ProBono de justitiemördades enda hjälp och i försök att undvika ännu ett missförstånd sker nämns också att de sedermera friade till 100% behåller sina skadestånd.
  Mvh / ProBono Juristerna.

 11. Tack för tipset du som tipsade oss nästan kl 24. Vi lovar att titta på det.
  Tyvärr verkar våra myndigheter inte alls bry sig om Flashback vad de än gör.

Kommentarer är stängda.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer