Fullständig horribel syn på näthat

Är SIG-gruppen motståndare till SD

Vi vänster

Vi har ibland fått frågan om vi står till vänster politiskt. Tidvis påstår vissa så.
Frågan har föranletts av att vi tycks skriva om SD i negativa ordalag. Frågan är dock fel ställd då vi aldrig skriver om SD som politiskt parti utan som näthatarparti där flera SD:are i ledande befattning tagits med fingrarna i kakburken och att ca 85% av näthatare vi hittat identiteterna på också uttryckt stöd för SD.

Näthatare är ofta SD:are

Av de hundratals identiteter vi har hittat finns bara ett par som anser sig stå till vänster och några dussin som anser sig tillhöra andra partier till höger på skalan. Resten har visat sitt stöd åt SD samt tydliggjort att de ogillar invandrare, annorlunda människor och de förtalar folk utan eftertanke.
De är alltså inte bara motståndare till den bestående invandringspolitiken utan de har visat att de verkligen ogillar personer från andra länder ofta med orsaken att de är mindre smarta och/eller inte klarar att leva i vår kultur. De deltar mycket aktivt i olika slags förtal av andra människor oavsett härkomst. Det verkar som att denna kategori av folk verkligen njuter av att få slänga ur sig vilken skit som helst om andra.

Näthatare mår dåligt psykiskt

De vi kontaktat säger nästan utan undantag att de mådde dåligt när de näthatade. De säger ofta att de får någon slags psykisk vård och att de sällan har jobb utan lever fattigt.

Fattiga näthatare som missuppfattat högerns avsikter

Ju fattigare vi uppfattar användarna vara ju mer åt höger tycks de stå om de är näthatare. Det omvända råder bland övriga, dvs fattiga personer står ofta till vänster. Det måste alltså ligga något fenomen i hjärnan på de som näthatar då de också oftast står långt till höger när deras ekonomiska ställning eller sjukdomsbild egentligen skulle tjäna på att stå till vänster då vänster förknippas med social omsorg och ekonomisk jämnställdhet. Högern är av tradition och som resultat av sin politiska ståndpunkt alltid motståndare till fattiga och folk som lever utanför det etablerade samhället, det gäller allra högsta grad SD. Därför måste det anses att dessa fattiga näthatare gått på en “nit” som har sin tilltro till ett parti som ser ner på dem som de ser ner på kackerlackor.

Vi skiter i politiken

Vi, som grupp, är vare sig för eller emot något parti eller politiskt väderstreck eller på ren svenska: Vi skiter i politiken! Därför är vi varken för eller emot något parti. De som försöker sätt oss i knät på något parti gör det i brist på annat försvar.
Vi som personer har våra politiska hemvister väl utspridda på vänster- högerskalan. En av oss röster till och med på SD medan någon annan står långt till vänster och någon är libertarian. I övrigt säger de flesta som är med eller har varit med i SIG-gruppen att de inte alls är intresserade av politik.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer