Flashback

Åklagarmyndigheten – Skickar vidare ditt IP till spårare

En undersökning som gjorts av Sveriges radio visar att hela 80 myndigheter har besöksspårare. Flera av dem lovar anonymitet. Det är uppseendeväckande att myndigheter inte har större kontroll över sina webbsidor. Detta eftersom samtliga inte kände till att uppgifter om deras besökare skickas vidare till andra aktörer som har möjlighet att sammanställa uppgifterna. När tillräckligt mycket uppgifter kommit in kan de med stor precision veta vem det är och vad för egenskaper personen har. Det är extremt illa när det gäller myndigheter eftersom respekten för att myndigheter inte håller på med registrering av besökare skall vara okränkbar.

Åklagarmyndigheten

Åklagarmyndigheten är en sådan myndighet som skall vara vattentät och folk skall kunna lita på att det är så.  Nu visar det sig efter Sveriges radios undersökning att myndigheten läcker uppgifter om sina besökare som ett såll. IP-adresser är en uppgift som klassas som en personuppgift. Åklagarmyndigheten skickar vidare besökarnas IP-adresser till Google som lagrar dem för analys tillsammans med andra platser samma IP dyker upp. Som tidigare nämnts har dessa analyser en mycket stor precision. Precisionen är så stor att de i det närmaste kan tala om vem personen är, vad för mejladress personen har och ofta andra känsliga uppgifter. Det är direkt motbjudande att en såpass viktig myndighet med så mycket tystnadskultur runt sig skickar så viktig information vidare för långtidsanalys. Än värre är att myndigheten inte har någon som helst kontroll över uppgifterna och det visar sig också att de inte ens kände till att det skickas vidare.

150 offentliga webbplatser skickar vidare IP

Hela 150 offentliga webbplatser skickar sina IP vidare för långtidsanalys. Av dem lovar 80 st anonymitet. De lovar anonymitet utan att först granska om de kan hålla det. Det är inte bara pinsamt att kunnandet inte är större än så, det är inget annat än en skandal. de som besöker webbplatser de absolut vill vara anonyma på borde kräva skriftligen på att de verkligen är anonyma.

Vilka uppgifter kan Google veta

Om någon söker ett arbete via webbplatsers formulär kan Google få reda på vilket arbete just den personen med just det IP sökte. Om man skriver meddelanden vi formulär kan Google veta exakt vad besökaren skrev till exempelvis en myndighet. Dessa formulär har ofta texten att ingen utomstående kan ta del av uppgifterna. Som skrivits ovan lagras alla uppgifter för långtidsanalys. Det betyder att allt som ett visst IP gjort på nätet under flera år lagras och analyseras. De använder inte bara IP utan de använder också andra igenkänningstecken som skall stämma för att hamna i rätt analysgrupp.

Hur kommer webbsidor ifrån dessa spårare

Den första åtgärden är att inte använda Googles analystjänst. Inte heller tredjepartstillägg som använder Googles analystjänst skall användas. Utestäng Google så mycket som möjligt från webbsidorna. Släpp bara in deras indexerande spindlar för att vara sökbar på Googles sökmotor. Stäng också ute web.archive.org. Ingen vet vad de samlar för uppgifter om webbsidan och dess besökare.

Rättat till

Efter att Sveriges radio talat om detta problem har flertalet av myndigheterna sett över sina webbsidor och främst kastat ut Googles analysverktyg ur sina webbsidor. Några har också själva anmält sig Integritetsskyddsmyndigheten för utredning av misstagen som begåtts. Det är bra men hur kan myndigheter med sina stora resurser inte kunna mer om hur trafiken på webben fungerar? den frågan kanske vi får svar på av Integritetsskyddsmyndigheten frampå.

Källa: Sveriges radio

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer