Hänga ut näthatare – Kan vara problematiskt

När man blir kränkt på nätet blir man ordentligt förbannad. I det ögonblicket vill man slå ihjäl de som lägger ut en jävla massa lögner. Det är alltså lätt att vilja hänga ut de förkrympta hyenorna. I första svängen är det inte lätt att tänka längre än hämnden men det kan vara problematiskt med att lägga ut identiteter för olika alias på nätet.

De förkrympta hyenorna kan skriva känsligt om anhöriga

Det problematiska med att lägga ut identiteter på  de förkrympta hyenorna ligger i att de tanklöst kan ha skrivit känsliga uppgifter om sig själva eller ännu värre, om anhöriga. Vi som är behäftade med empati tänker alltså på dem som gjort oss så illa med att inte hänga ut dem, bara det borde ge dem en tankeställare över vad de håller på med om de har den förmågan.

Förnekar att det är rätt

Det finns en annan sida av detta också och det är att de förnekar att den vi hittat är rätt. Vi har fått ett antal mejl om just detta men de flesta tystnar när de får höra vad vi vet om dem. Sedan finns det de som förnekar oavsett vad vi har för uppgifter. Vi skall visa ett av de enklare sätten vi kan hitta folk på som gör att det blir väldigt svårt att förneka.

Dömd för brott

Vi har en tjänst där vi enkelt kan söka bland alla domar i Sverige. Om vi anger sökordet “Flashback” får vi upp alla domar där det forumet nämns. I flera av domarna anges det alias den dömde använt på Flashback. Domstolar konstaterar detta endast om de har bevis för det. På så vis har vi fått fram en hel del identifikationer bevisade i domstol på olika alias som är svårt att förneka.
En annan metod på samma tema är att alias på Flashback nämner brott de är dömda för. Vi söker på sådana brott och får fram ett knippe domar som stämmer på det som beskrivits. Ofta skriver folk i viken stad de bor eller antyder detta och på så vis kan vi minska antal domar vi skall leta i. De nämner också olika detaljer som visar vilken ålder de är i och ytterligare domar kan tas bort ur högen. Så kan vi hålla på tills vi bara har en dom kvar. Om innehållet i den domen till stor del stämmer med vad aliaset skriver har vi hittat rätt på så sätt att det är svårt att förneka.

Kalla ut domar, dokument och förundersökningsprotokoll

En hel del av folket på Flashback som kränker andra kallar också ut domar, dokument och förundersökningsprotokoll. Dessutom klargör ofta de alias som kallar ut domar: “Jag kallade precis nu ut domen” och liknande. Då är det enkelt att be få ut mejllistan under närmaste dagarna kring den tiden. Oväntat många använder sin egen mejladress eller en mejladress de tidigare använt på nätet. Men vi nöjer oss inte med det utan läser noggrant vad det alias skriver före och efter utkallandet av dokumenten. Så här kan det se ut ur ett verkligt exempel:

 • Ett alias (vi kallar denne för dokumentkalle) skriver mycket om en person. Han länkar till olika dokument han fått ut från myndigheter.
 • Vi kallar ut mejllistorna och samma dokument som var upplagda av dokumentkalle.
 • De dokument vi fick ut stämmer exakt med det som är upplagt på Flashback av dokumentkalle.
 • Vi kallar ut mejllistorna från den tiden med en månads tillägg bakåt och framåt i tiden.
 • Det var bara två personer som kallat ut exakt dessa dokument den tiden.
 • Det var en som heter Kalle och en som heter Lennart.
 • Vi läser vidare i inläggen av dokumentkalle som bland annat får frågan:
 • Har FB-deckarna ingen i orten **********?

 • dokumentkalle svarar:
 • Jodå… 😉

 • Den enda som bor i det området är personen Kalle.
 • Dessutom skriver dokumentkalle på Flashback att han inte bott där så länge så han känner inte till personerna i området.
 • Vi får fram att Kalle har inte bott i det området så länge att han kan känna till de som bor där.
 • På Flashback skriver dokumentkalle att han har fått ut mejl  som inkommit till en namngiven kommunchef under två dagar.
 • Vi kallar ut mejllistan från dagarna rund denna händelse runt samma kommunchef.
 • I den mejllistan finns personen Kalle noterad.
 • V begär ut det mejlet.
 • I mejlet till myndigheten begär Kalle ut mejl som inkommit under en helg till den namngivna kommunchefen.
 • Det är två dagar i en helg, dvs exakt det antal dagar som dokumentkalle säger att han fått ut mejl från.

Detta är utan tvekan samma person som tidigare kallat ut material och som nu, liksom då, skriver om just dessa detaljer på Flashback. Dessutom läser vi vidare och hittar flera antydningar på att dokumentkalle verkligen bor i det området där bara Kalle bor. Ingen annan har kallat ut något material som bor i det området.

Vi har mycket mer och bättre än detta men av vissa skäl kan vi inte avslöja det. Vi kan bara säga att även det pekar exakt på Kalle som innehavare av dokumentkalle. Kalle är en verklig person med annat namn och han vet mycket väl att vi vet vem han är på Flashback men förnekar det ändå vilket kanske inte är så konstigt eftersom förnekelsen är ett särdrag bland näthatare.