Vittnen från Flashback i rättegångar

Ett nytt verktyg

Jo, vi tänkte avslöja ett av våra verktyg. Verktyget är tämligen nytt men har visat sig oerhört effektivt. Vi behöver bara läsa en massa för att hitta identiteter till användare på Flashback.

Kallad som vittne

När man kallas att vittna måste man vittna. Struntar man i kallelsen kan det bli böter. Väl i rättegången får man inte ljuga, också då kan man få böter. Detta av rättvisans förhållningssätt skapar respekt på så sätt att folk i mycket hög grad både vittnar och säger sanningen.

Flashbackvittnen

Folk i krimtrådar på Flashback deltar i rättegångar i betydligt högre utsträckning än alla de andra i samhället. Gruppen “kriminella” undantaget. I och för sig är gruppen kriminella i större utsträckning än alla andra också med och skriver på Flashback. När man också förstår att flera av de som postar på Flashback har en sjuklig besatthet av krimtrådar förstår man också att de är överrepresenterade i våra domstolar. Tillsammans skapar det  en hög deltagarfrekvens för Flashbackare.

Rättsdokument

Med en kraftig överrepresentation av Flashbackare i domstolarna samt deras benägenhet att pladdra på i jakten på att få sina “15 minuter” av att lösa brott avslöjar de ofta sina alias på Flashback. Vi testade några dagar att söka och sedan läsa rättsdokument för att hitta id till alias. Resultatet på sista dagen blev ca 50 avslöjade alias. Alltså, efter några dagars ihärdigt läsande av dödstråkiga dokument från rättsväsendet fick vi ihop ca 50 nya identiteter till olika alias på Flashback. Med tanke på den oerhörda mängd dokument det finns att gå igenom har vi gott hopp om att hitta några hundra Flashback-id.

Ett gott råd till Flashbackare

Det enda vi kan göra är att råda alla Flashbackare att aldrig vittna eller bli åtalad. Om ni inte lämnar ut er alias kommer utredarna snart ändå att hitta det. I en brottsutredning är det lättare att hitta id då man ofta har indicier och tekniska verktyg för att gräva fram alias på de inblandade. Bland annat kan en beslagtagen dator skvallra mycket bra var man loggat in och ibland vad för lösen man har.

Ni som redan vittnat eller varit åtalade finns redan i dokumenten, för er är det försent. Vi kommer att hitta er efter hand som vi läser dessa dokument.

Alltså, vittna aldrig i en Svensk rättegång!

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer