Vår kamp förändrade BBS-lagen

Ja, har vi vunnit kampen mot näthatet? Genom att envetet ligga på och jobba mot näthat, främst på Flashback, verkar det nu som att vi trängt igenom fasaden. Värsta förtalssidan på nätet, Flashback, har börjat radera integritetskränkande inlägg eller ändra i inläggen. Det av vårt arbete som förmodligen var avgörande är vår intensiva lobbyverksamhet mot våra lagstiftare och lite andra väl avvägda åtgärder.

Vad fällde avgörandet 1

Vi lobbade intensivt för att ändra på BBS-lagen för att också gälla integritetskränkande uppgifter. Vårt förslag lästes upp i Konstitutionsutskottet (KU) och några veckor efter det kom förslaget från lagrådet på ändringen av BBS-lagen som är nästan identisk med vårt förslag som vi lobbat så hårt mot Riksdagen för. Alla riksdagsmän utom SD har vi mejlat till och vi har fått svar från flera av dem och svaren har varit positiva till vårt förslag. Här nedan visar vi vårt förslag i jämförelse med hur lagen nu ser ut.

Vad fällde avgörandet 2

Det andra avgörande arbetet var att sänka Flashbacks ekonomi. Det började med att vi fick bort SMS-tjänsten som kostade 30kr efter att man registrerat sig på Flashback så slapp man vänta i tre dagar på att kunna posta. Vi ringde upp ansvarig på företaget som tillhandahöll tjänsten och sade att om de inte avslutar detta kommer vi kontakta Svenska Kyrkan som använder samma tjänst med risk att de avslutar detta. Några timmar senare var sms-tjänsten borta från Flashback. En del andra började mejla annonsörerna framgångsrikt för att få dem att sluta annonsera. Flashbacks inkomster har sänkts betydligt och är nu ett orosmoment för ledningen på Flashback.

Vad fällde avgörandet 3

Det tredje avgörandet var att vi avslöjade och kunde bevisa att Flashback ligger i Sverige och ägs av Jan Axelsson. Dokumentet som skrevs av en lektor och en av oss, Provokation och näthat som affärsidé – Flashback, avslöjar hela historien om Flashback till och med 2013. Den bevisar att det är Jan Axelsson som ligger bakom Flashback då, gör det nu och har gjort det under hela tiden. Det förstår var och en som känner till historien att Jan Axelsson skulle aldrig ge upp den enda skapelse under åren som skapat inkomster åt honom. Dokumentet skulle först publiceras i en större pappers- och nättidning som ofta också skrev om sådant. Men när det skulle publiceras lades tidningen plötsligt ner. De större tidningarna tyckte dokumentet var för långt och vi var inte villiga att korta ner det. Dock började viss media att publicera uppgifter ur dokumentet. Vi beslöt då att göra två saker: Vi publicerade det i denna nättidning och vi skickade ut dokumentet till 600 tidningar och nätplatser. Vi skickade dokumentet också till större viktigare inrättningar som alla myndigheter och viktigare föreningar. Vi fick flera svar där alla var positiva men det svar vi är mest glada över är svaret från SÄPO:

Tack för upplysningen, detta är mycket intressant!

Vad fällde avgörandet 4

Naturligtvis påverkade också det faktum då vi visade att vi kunde gräva fram Flashbacks användarkonton. Vi har dock bara visat några av dem men vi har idag 1024 identifierade konton och 3897 identifierade postare på Flashback utan konton men med mejladress, namn och personnummer. Mer än 90 procent av de som postade regelbundet i “skelettrådarna” lämnade sina konton åt sitt öde den dagen vi började visa att vi kunde hitta dem. Vår största skalp av dessa är värstingen MrsMagoo som trots sin vänskap i en viss MC-klubb och sin tuffhet i trådarna lämnade sitt konto när vi skrev om att vi vet vem hon är, tuffheten var tydligen bara en tunn yta. Vi kunde också påvisa det omoraliska i att posta personuppgifter i samband med kränkande och lögnaktig information som skadade folk för livet. De moderatorer vi talat med under åren har känt sig obekväma med att försvara den verksamheten. Våra träffande artiklar om Flashback har också varit en ständigt stickande nål i häcken på Flashback, vi vet det för som sagt, vi har talat med flera moderatorer under åren.

Vad säger BBS-lagen:

Generellt säger lagen att ägaren eller den/de som administrerar en elektronisk mötesplats är skyldig att inom rimlig tid ta bort sådant som bryter mot BBS-lagen. Det betyder att moderatorer kan dömas för brott om de inte fullgör det lagen föreskriver om ägaren inte kan hittas. Flashback har följt den lagen efter att Jan Axelsson dömdes för brott mot lagen i början av 2000-talet. Därför fanns det en stor idé att också i den lagen införa brott som förstör människoliv. Det skulle förändra allt till det bättre på ett enkelt sätt utan att behöva anmäla eller själv freda sig mot förtal mm.

Våra lagförslag gav resultat

Som vi skrev högst upp i denna artikel har vi lobbat mot riksdagen men också mot andra myndigheter som har med lagar att göra. Främst har vi lobbat för en ändring av BBS-lagen  “Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor” som den egentligen heter och paragraf 5 i den lagen. Vi skrev också för några år sedan “kom ihåg var ni läste det först”. Så här såg lagen ut före ändring:

Skyldighet att ta bort vissa meddelanden

5 § Om en användare sänder in ett meddelande till en elektronisk anslagstavla ska den som tillhandahåller tjänsten ta bort meddelandet från tjänsten eller på annat sätt förhindra vidare spridning av meddelandet, om

1. meddelandets innehåll uppenbart är sådant som avses i bestämmelserna i 4 kap. 5 § brottsbalken om olaga hot, 16 kap. 5 § brottsbalken om uppvigling, 16 kap. 8 § brottsbalken om hets mot folkgrupp, 16 kap. 10 a § brottsbalken om barnpornografibrott eller 16 kap. 10 c § brottsbalken om olaga våldsskildring, eller

2. det är uppenbart att användaren har gjort intrång i upphovsrätt eller i rättighet som skyddas genom föreskrift i 5 kap. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk genom att sända in meddelandet.

För att kunna fullgöra sin skyldighet enligt första stycket har den som tillhandahåller tjänsten rätt att ta del av meddelanden som förekommer i tjänsten.

Skyldigheten enligt första stycket och rätten enligt andra stycket gäller också den som på tillhandahållarens uppdrag har uppsikt över tjänsten. Lag (2010:401).

Så här såg vårt lagförslag ut :
(lägg märke till publiceringsdatum, 2015-05-08, långt före utredningen om nya förtalslagar var klar. SIG-gruppens förslag till lagändring tas upp av KU)

Skyldighet att ta bort vissa meddelanden

5 § Om en användare sänder in ett meddelande till en elektronisk anslagstavla ska den som tillhandahåller tjänsten ta bort meddelandet från tjänsten eller på annat sätt förhindra vidare spridning av meddelandet, om

1. meddelandets innehåll uppenbart är sådant som avses i bestämmelserna i 16 kap. 5 § brottsbalken om uppvigling, 16 kap. 8 § brottsbalken om hets mot folkgrupp, 16 kap. 10 a § brottsbalken om barnpornografibrott eller 16 kap. 10 c § brottsbalken om olaga våldsskildring. 5 kap. 1 §  Förtal, 2 § Grovt förtal, 3 § Förolämpning, 4 § Förtal av avliden, eller

2. det är uppenbart att användaren har gjort intrång i upphovsrätt eller i rättighet som skyddas genom föreskrift i 5 kap. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk genom att sända in meddelandet.

För att kunna fullgöra sin skyldighet enligt första stycket har den som tillhandahåller tjänsten rätt att ta del av meddelanden som förekommer i tjänsten.

Skyldigheten enligt första stycket och rätten enligt andra stycket gäller också den som på tillhandahållarens uppdrag har uppsikt över tjänsten. Lag (201X:XXXX).

Så här ser lagen ut efter ändring:

Skyldighet att ta bort vissa meddelanden

5 § Om en användare sänder in ett meddelande till en elektronisk anslagstavla ska den som tillhandahåller tjänsten ta bort meddelandet från tjänsten eller på annat sätt förhindra vidare spridning av meddelandet, om

1. meddelandets innehåll uppenbart är sådant som avses i bestämmelserna i 4 kap. 5 § brottsbalken om olaga hot, 4 kap. 6 c § brottsbalken om olaga integritetsintrång, 16 kap. 5 § brottsbalken om uppvigling, 16 kap. 8 § brottsbalken om hets mot folkgrupp, 16 kap. 10 a § brottsbalken om barnpornografibrott eller 16 kap. 10 c § brottsbalken om olaga våldsskildring, eller

2. det är uppenbart att användaren har gjort intrång i upphovsrätt eller i rättighet som skyddas genom föreskrift i 5 kap. lagen (1960:729) om upphovsrätt till litterära och konstnärliga verk genom att sända in meddelandet.

För att kunna fullgöra sin skyldighet enligt första stycket har den som tillhandahåller tjänsten rätt att ta del av meddelanden som förekommer i tjänsten.

Skyldigheten enligt första stycket och rätten enligt andra stycket gäller också den som på tillhandahållarens uppdrag har uppsikt över tjänsten. Lag (2017:1137).

Det är exakt samma som vi föreslog med den skillnaden att man tillfört en ny lag, integritetsintrång, som i ett enda ord innehåller det vi föreslagit till BBS-lagen och som nu införts. För att Förtal, Grovt förtal och Förolämpning skall vara just detta måste det ske tillsammans med att personuppgifter också lämnas. Lagen mot integritetsintrång innefattar Grovt förtal och Förolämpning tillsammans med personuppgifter. Utan personuppgifter är det inte något brott därför räcker det med att personuppgifter tas bort.

Som alla ser är vårt förslag så gott som identiskt med den nya lagen.

Vad gör vi nu

Vi kommer att testa om Flashback verkligen följer den nya BBS-lagen. Om det visar sig att de gör detta kommer vi att sluta att motarbetar Flashback.  Om det visar sig att det faktiskt är så att Flashback tar bort det vi ber om kommer vårt arbete generellt mot Flashback att avslutas. Nättidningen “I folkets intresse” kommer därefter att bredda sig och skriva om mer än näthat och inte längre nästan bara skriva om Flashback.

Kom ihåg

Kom ihåg att preskriptionstiden för förtal mm på nätet är 10 år.

Viktiga länkar:

Lag (1998:112) om ansvar för elektroniska anslagstavlor

BBS-lagen och en liten ändring fixar problemet

SIG-gruppens förslag till lagändring tas upp av KU

Provokation och näthat som affärsidé – Flashback

Nya lagar mot näthat kan vara på väg

Regeringen skall stoppa näthatet

Regeringen stärker skyddet mot näthat

Förslag på ny lagstiftning mot näthat

Ändring av lag skall försvåra för näthatarna, kanske

Den nya förtalslagen

Nya förtalslagarna – Är det slutet för hatkulturen

Regeringskansliet, Förslag på ny lagstiftning mot näthat

Institutet för Juridik och Internet, Nätintegritet

SVT Nyheter, Förslag på nya lagar om näthat

Så kan hatet på nätet stoppas med nya lagar

IDG, Nya lagar ska stoppa näthatet – vad betyder det för dig?

SR P3, Nya lagar mot näthat i förslag

Skolvärlden, Ny lag skall stoppa näthatet

mySafety försäkringar, Nya lagar och regler kring integritet online

MVT.se Förslag på nya lagar om näthat

Akademikerförbundet, Nya lagar och rutiner ska komma åt näthat

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer