Våra planer inför framtiden

Närmaste framtiden

Just nu och en bit fram kommer vi att färdigställa de projekt vi har igång lagmässigt och lite annat liknande. Det kan ta två till tre månader av vår tid.

Därefter

Efter den närmaste framtiden avser vi att fokusera på att stoppa näthat via denna nättidning, jobba med opinionsbilding i frågan, hålla kontakt med framstående organisationer och enskilda personer i näthatsfrågan. Programvaran vi har kommer att utvecklas och nya skapas. Vi har en hel lista på önskemål på programvara. Vi avser att släppa en del av dem fria så att var och en på sin kammare kan deltaga i kampen mot näthat.

Heltid

En person kommer inom ett par månader jobba heltid med SIG-gruppen. De uppgifter vi har är allt för betungande för vår lilla grupp. Detta kommer att bli det enskillt största tillskottet till vår organisnation sedan den bildades i Januari 2013.

Databaser

Vi har tillgång till en mängd databaser med användare och mailadresser kopplade till varandra. Vi avser att jämföra mailadresserna mot mailadresserna i den maillista som kommer från Flashback. Vi har också fått tillgång till fler maillistor från Flashback än den med 40.262 mailadresser. Vi ser att det behövs tas fram nya datorprogram för uppgiften som kan samköra alla listor med varandra.

Lagändringar

Vi anser att så länge näthatare kan vara anonyma är det mycket svårt om inte omöjligt att fälla någon i en rättegång för näthat. Det kan vara svårt nog också om personen skriver under sitt eget namn då samma person bara kan säga “jag vet inte vem som satt vid datorn då” osv. Det har blivit svårare att komma undan med den retoriken men det innebär ändå en riskfaktor. Därför kommer vi att fokusera på att det behövs lagar som kan lagföra ägare som släpper igenom olagligheter på sin sajt eller stänga ner sajter som inte håller rent från olagligheter.

En större grupp av grupper

Vi har blivit tillfrågade att ingå i ett nät av grupper som motverkar brott på nätet. Frågan är mycket intressant då styrkan i en sådan grupp kan bli avsevärd. Man kan exempelvis upprätta olika register för var och en i nätverket att enkelt ta del av. Kostnader som kan uppstå som en enskild inte själv klarar kan ett nätverk kunna stå för. Engagemanget mot media skulle bli mycket kraftfullare med ett större nätverk, viss media skulle till och med kunna få tillgång till våra register.

Organiserade postare

En annan tanke som ligger på bordet är att ur det föreslagna nätverket engagera ett antal personer som har som uppgift att posta på platser där näthatet är ovanligt tufft. Syftet är att försöka förmå de som näthatar att “tagga ner”, alltså att motverka näthat på plats i realtid. Denna plan är än så länge bara en tanke men kan utvecklas till något verkligt och ett betydande verktyg att minska näthatet med.

Risker i arbetet mot näthatet

Fysiskt våld har vi fått nog av och en av oss lever på hemlig ort efter tre mycket svåra misshandelsfall. Den drabbade går idag på behandling för sina skador och som det ser ut nu kommer skadorna bestå för resten av livet. Samma person är svårt drabbad av näthat och lider därför också av detta mycket tungt.
Vi har som princip att inte vara anonyma, vi har upplevt en stor respekt från andra just därför. Några av våra medlemmar vill dock vara anonyma pga sin familjesituation och deras civila arbeten.
Ibland undrar man vad näthatarna tänker när de förstör livet för andra. Tidvis, under svåra stunder, kommer ilskan över var och en av oss och man får lust att ge näthatet samma behandling som vi fått av dem. Men vi jobbar endast med lagliga metoder så den vägen är stängd. Dock har flera av näthatarna själva godkänt att de både hängs ut och förtalas. Urklipp på detta kommer att visas framöver.

Tidningens inriktning

Inriktningen för “I folkets intresse” kommer att utvecklas. Som följd av att den heter “I folkets intresse” skall fler artiklar som ligger i folkets intresse skrivas. Det kan handla om myndighetsmissbruk, om allmänna lögner liggande som ett täcke över folket, om hokuspokus som sprids bland folk, om yttrandefriheten, om vikten av integritet och mycket annat som kan ligga “i folket intresse”.

Framtiden ligger öppen

Det var flera planer vi visade här ovan men inget är helt klart och vi avslöjar inte alla planer vi har. I övrigt ser det bra ut inför framtiden!

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer