Stalking

Stalking, ett jävla otyg

Rent spontant tycker man det är märkligt att några av oss inte kan släppa taget om en person som ibland kan var någon helt okänd utan synliga orsaker till att stalka. Inte ens med hjälp och vård har det, för vissa, inte hjälpt. De som blir stalkade förstår ingenting medans deras liv förstörs långsamt i realtid. Stalking kan triggas igång  av att det funnits någon relation. Älskare, partner, en vän, en granne eller någon vacker person man bara sett på foto. Mindre vanligt, men det förekommer, mot en kund eller affärskontakt.
Stalkingen börjar ofta genom att relationer försämras eller om det blivande stalkingobjektet avvisar en invit och stalkern känner sig orättvist behandlad. Stalkern börjar ofta sitt värv med syftet att vedergälla, få full kontroll eller tvinga till sig, ett för stalkern, rätta åsikter, känslor eller bara rätt erkännande. Inte sällan triggas stalkingbeteendet av att stalkern känner attraktion till objektet och försöker närma sig mer och mer genom romantiska meddelande och annat som kan få objektet att mjukna. Kanske svarar objektet snällt tillbaka med något som av en sjuk person kan tolkas som en invit. Stalkern inbillar sig efter ett tag att objektet är attraherad av denne i form av en idealiserad romantisk kärlek och samhörighet mer än sexuell aktraktion. Kontakten kan vara öppen men stalkern kan även hålla orsaken hemlig. Könsförhållandet bland stalkers är 70% män och 30% kvinnor, enligt undersökningar som gjorts.

 

Varför blir någon stalkers, några valda typiska orsaker

Erotomanen
Det finns faktiskt en psykisk sjukdom som kan förklara stalkingbeteendet, Erotomani. Den sjuke blir exempelvis besatt av en annan person och övertygad om att känslorna är besvarade på ett eller annat sätt. Många kända personer drabbas av detta bla personer som exponerar sig på nätet eller i tidningar, inte sällan drabbas fotomodeller extra svårt av denna typ.
Än värre blir det om den sjuke förstått att objektet inte besvarar känslorna. Då skyr han inga medel över att smutskasta inte bara sitt objekt utan också objektets nära och kära eller vänner möjligtvis med baktanken “får inte jag henne skall ingen annan få henne heller”. En sådan stalker inbillar sig det sjuka att ALLA som objektet umgås med, eller har minsta kontakt med, är sexuellt attraherade av objektet. De personerna han inbillar sig sådant om tas frekvent med i dokument till rättsvårdande myndigheter då han ofta också inbillar sig att de är brottslingar. Inte så sällan används oerhört obskyra tillmälen både till objektet själv och till de som stalkern uppfattar stå henne nära.

Social kompetens
Det är en person som inte förstår att andra människor inte tycker likadant som han gör. Han kan ofta inte läsa sociala tecken eller ordval, han inbillar sig att det betyder det han vill.

Hämnden
Han kämpar för att få rätt eller “upprättelse” genom att exempelvis trakassera beslutsfattare, fd vänner, partner och många andra på alla tänbara sätt för allra minsta händelse. Hämnden som eftersträvas är för objektet eller en utomstående fullständigt obegriplig.

Partner
Här finns den som har svårt att acceptera en brytning och som förföljer sin före detta partner. Den här typen är vanligast och mest förknippad med störst risk för våld.

 

Tecken som är varnande för en stalker i tillväxt

• En persons omotiverad ökad rörlighet och närhet.
• Ökande kontakt med mejl, postningar på forum, telefonsamtal och besök.
• Ökande hotfullhet utan motiv.
• Hot om våldtäkt efter nekande svar på sexinviter
• Omotiverade självmordshot på fullständigt simpla nej-svar.
• Plötslig förändring hos personen, till exempel uppsägning från arbetet, långtidssjukskrivning eller förtidspension.
• Attitydförändring, bla börja rättfärdiga användandet av våld.
• Plötslig relationsförändring.
• Verkar tappa intresset för tidigare saker, börjar leva ansvarslöst.
• Till myndigheter, helt omotiverat, inskickade dokument om objektet och objektets vänner

 

Elektronisk stalking

Elektronisk stalking, oftast med en dator, har blivit mer vanligt och är i växande. I detta fall är det avsevärt enklare att stalka någon. Denna typ av stalker brukar oftast hålla sig till elektronisk stalking. Han är inte sällan paranoid rädd att träffa sitt objekt i verkligheten. Barn kan också bli stalkade av vuxna på detta sätt som annars är väldigt ovanligt.
Ett problem med denna typ av stalking  är att de på nätet ofta använder sig av anonymitetstjänster, och anonyma användare, för att jävlas med sitt objekt. Alla inblandade vet mestadels vem det är och stalkern gör oftast ingen hemlighet av vem han är utom när det går till rättvisan, då har han inte en aning om vem detta kan vara. En oerhört feg metod som han delar med rena näthatare. Just sådana är stalkers, tuffa i orden när de är gömda bakom anonymitet men snudd på otroligt fega i verkligheten.

 

Ett växande problem

Enligt en undersökning som BRÅ genomfört för ett par år sedan så blev ca 130000 svenskar offer för stalking under ett år och med nätet och nätets anonymitetsmöjlighet växer problemet. Det finns stalkers som bara använder nätet och gör det ofta, men inte alltid, på ett raffinerat sätt. Jag har sett nära exempel på nätstalking som görs riktigt klumpigt. Vid sådana tillfällen kan det gå att lagföra personen, det är bara till att vänta på det stora misstaget.

 

Om du har blivit utsatt för stalking

Polisanmäl
Polisanmäl det inträffade För att kunna ta tillvara din rättigheter är det viktigt att polisanmäla brotten. Polisen rubricerar sedan brottet. Rubriceringan kan skilja från hur man själv tänkt sig det men det är inte mycket att göra åt. Polisen brukar oftast vet vad som är bäst rubricering.
Ett problem, i samband med polisanmälan, kan vara att det blir ett större antal anmälningar beroende på hur stalkern agerar. Det är inte helt ovanligt att också stalkern motanmäler objektet för att vara stalkern. Det blir, för den drabbade, en oerhörd kränkande känsla och därför händer det ofta att en drabbad inte gör om proceduren utan i stället försöker överleva med sin stalker ständigt hängande över sig. Poliser är dock duktiga på att se igenom en stalkers polisanmälan. Tyvärr har det ibland visat sig, att i vissa fall, polisen och rättsvårdande myndigheter låtit sig duperas av stalkers och i stället gått på stalkerns linje mot ett då fullständigt hjälplöst offer. Det är vanligast bland åklagare att gå på stalkerns linje de få gånger stalkern får rätt. Stalkers brukar också ha egenskapen att skicka in inlagor i hög omfattning till rättsvårdnade myndigheter när ett eventuellt fall utreds
Dessa myndighetsreaktioner skapar en känsla, hos offret, att försvara sig själv och inte gå via myndigheter. Detta är ett svårt rättsäkerhetsproblem som rättsvårdande myndigheter borde ta tag i.

Dokumentera
Det är viktigt att dokumentera det som går. Spara mail, brev och kopiera inlägg på olika sociala mötesplatser. Tag alltid med möjlighet att snabbt fota eller spela in både ljud och film. Samla också in material från anhöriga och vänner som stalkers, så gott som alltid, också ger sig på.

 

Morverka stalking

Nytt telefonummer
All eventuell post från stalkern kryssas adressen över och läggs tillbaka i brevlådan
Har man egen hemsida blockerar man alla ip-nr som stalkern använder
Stoppa kommentarsmöjligheterna på hemsidan, om sådan finns
Svara inte på något som ändock kommer fram
Reagera inte på inlägg  som postast på olika elektroniska mötesplaser
Tala aldrig om offentligt vad du gjort, gör eller dina planer
Ljug gärna om dig själv i dina egna inlägg om du har egen hemsida

 

Någar länkar i ämnet

RPKSs utredning om stalking
Junia Hundratusentals blir stalkade i Sverige – snart kommer första lagen
Stalkers – TV3 En TV-serie som blivit mycket uppmärksammat
Förföljelsesyndrom – Wikipedia
Stalker – Wikipedia
Web4Helath Beskrivning av stalking eller förföljelsesyndrom.
Regeringen (pdf) Stalkning – ett allvarligt brott
SvenskaMord  Stalking och stalkers
Det angår oss alla – Allt som behövs finns här
Det osynliga våldet – Mycket om narcissism, en åkomma vanlig hos stalkers
Vanadis ser på saken – Lättläst om olika stalkertyper

Kända stalkingexempel

Fredrik Reinfeldt
K-G Bregström
Fredrick Federlev
Marcus Schenkenberg
Anna lindberg
Egoinas Värld
Dagbladet
Wolodarski

Kända stalkers (Länkar fungerar inte längre, skall uppdatera detta senare)

Realisten – Om en av TV3- Stalkers stalkare
Finest – Om en mycket grov stalker
BBlat.se – Bajsmannen

Läsning i ämnet

Walker, L.E. & Meloy, J.R. (1998). Stalking and domestic violence.
Syrén, Agneta. (2004). Smygande hot – en bok om stalking.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer