https://www.sigmag.se

Vad är olagligt att lägga ut på nätet

[Vi lyfter denna artikel från 2017-02-10]

Missförstånd

Vår yttrandefrihet och offentlighetsprincipen är missförstådd av flera aktörer på nätet. Det som missuppfattas är att det tillåtna eller rättigheter går åt båda hållen. Det vill säga om jag och alla andra får beställa ut handlingar från myndigheter så är det ju obestridligt så att alla kan göra detta och då kan man ju hjälpa till med att lägga upp sådana dokument på nätet så att verkligen alla kan ta del av det, eller hur? Tyvärr är det helt fel!
Vi har, tvärt emot vad många politiskt korrekta Flashbackare säger, en långtgående yttrandefrihet i Sverige. Den är så långtgående att ett yttrandefrihetens land som USA tidvis beklagar att vi tillåter så mycket. Den yttrandefriheten skall vi slå vakt om genom att inte missbruka den. Men det är försent för den har missbrukats till den grad att man nu beslutat stram åt en aning och det har vi flera politiskt korrekta Flashbackare att tacka för. Orsaken till detta är att man missförstått sin rätt att publicera material på nätet. Man har missförstått att till och med Sverige har begränsningar i yttrandefriheten för att skydda vår integritet.

Professorn i civilrätt Mårten Schultz säger till tidningen Metro:

Det är en väldigt vanlig missuppfattning. Det faktum att viss information är offentlig betyder inte att det är tillåtet att sprida den. Offentlighetsprincipen fungerar inte så. Den ger insyn, men säger ingenting om vad som är lämpligt att sprida. Det kan många gånger vara brottsligt att sprida offentlig information och uppgifter.

Om det är ett brott att lägga ut sådana uppgifter säger Mårten Schultz till tidningen Metro:

Det ligger till och med nära till hands att det är det och det kan handla om flera brott. Att lägga ut personnummer är ett brott mot personuppgiftslagen. Lägger man ut personuppgifter så finns det inte så många möjligheter att komma undan om man inte har ett utgivningsbevis, då gäller andra regler.

Mårten Schultz säger också till tidningen Metro att det även kan röra sig om förtal:

Det kan vara fråga om förtal när man pekar ut någon som brottslig eller klandervärd. Det kan det vara även om den som pekas ut faktiskt är en brottsling. Det kan vara förbjudet även om man bara lägger ut korrekta uppgifter, säger han.
/../
Domstolen är ganska sträng när det kommer till att i digitala sammanhang hänga ut personer som brottslingar, även om de är brottslingar.

Offentlighetsprincipen

Flera sajter, bla Flashback, lägger ut offentliga dokument på nätet. Lagen om offentlighetsprincipen säger att var och en har rätt att tillgodogöra sig av innehållet i offentliga dokument men lagen säger inte att man får publicera dem. Det kan alltså innebära ett brott att publicera dem även om innehållet i sig inte utgör ett brott att upplysa om. Dock har man, än så länge, inte valt att driva något sådant mål men det betyder inte att det är lagligt. Vinden kan dock vända fort och plötsligt står stora mängder folk inför skranket och väntar på sin dom.
Publicering av offentliga handlingar skall dock inte förväxlas med citeringsrätten. Man har rätt att citera vilket dokument som helst, också upphovsskyddade. Men det måst ske sparsamt och bara om det behövs för att kunna skriva om det. Citeringsrätten får inte heller bryta mot PUL eller på annat sätt kränka någon privatperson.
Det är alltså inte alls så tillåtet som man tror att publicera offentliga dokument bara för att alla har rätt att ta del av det. Ändå publiceras sådana dokument i stor skala på nätet. Det har observerats av våra myndigheter vidtagit alla begränsningar som står i deras makt. Bland annat har de konsekvent börjat ta betalt för dokumenten. Tio sidor är fritt men efter dessa kostar det 2 kr/sida. Ett förundersökningsprotokoll på 5.000 sidor kan alltså kosta 10.000 kr att få ut. Det, mina “kära” näthatare, det är ert fel att det blivit så.

Yttrandefriheten

Som vi tidigare skrivit har vi en omfattande yttrandefrihet men det finns begränsningar. Begränsningarna är till för att skydda enskildas integritet. Men dessa begränsningar har inte flera aktörer på nätet förstått med tanke på det frenetiska kränkandet av privatpersoner som pågår på nätet. Våra lagar säger här mycket tydligt att det är förbjudet att kränka någon som medför att denne kan missaktas av omgivningen.
Här har vi återigen en aspekt av offentliga dokument som läggs ut på nätet. Om dokumenten innehåller text om privatpersoner så kan det utgöra en kränkning av denne som medför missaktning då kan det vara ett förtalsbrott att lägga ut. Det är alltså inte tillåtet att kränka personer genom dokument som annars är offentliga. Den begränsningen missbrukats inte bara av näthatare utan också av vårt rättssystem som fullständigt struntar i att lagföra brottslingarna. Detta har gett en motreaktion bland de drabbade som tvingat regering och Riksdag att skriva om lagen så att den blir tydligare och, förhoppningsvis, vassare.

Dokumentsajter

Det har skapats sajter på nätet som tillhandahåller dokument för publicering. För att komma undan lagen läggs dessa sajter i andra länder. Men man kommer ändå inte undan lagen. Det kan alltså utgöra brott att lägga ut offentliga dokument på dessa sajter. Ofta handlar det om Personuppgiftslagen (PUL) men det kan också utgöra förtal på samma sätt som vi nämnt ovan. För sajter som ligger utomlands är det alltså inte att de ligger utomlands som gör att de kan klara sig utan av det faktum att ägarna kan vara anonyma. Hittar man dem inte kan man inte heller lagföra dem. Påpassligt läggs sådana sajter på platser som aldrig tar bort något. Det indikerar att ägarna mycket väl vet att det de gör inte är lagligt.

Elektroniska mötesplatser

Precis som ovanstående kan det utgöra brott att lägga ut offentliga dokument på elektroniska mötesplatser som forum och liknande. Flashback är ett forum där sådana dokument publiceras i stor omfattning men de klarar sig undan med att det är de som postar som bär ansvaret för innehållet i sina inlägg. De som postar offentliga dokument eller förtalar folk på Flashback kan alltså begå lagbrott.  Det största brotten på Flashback är dock förtalsbrott och brott mot PUL. Flashback är förmodligen en av Sveriges största brottsplatser med tanke på den mängd brott det begås och begåtts mot våra förtalslagar. Vissa tror också på fullt allvar att Flashbacks regler står över de Svenska lagarna, så är det definitivt inte. Det är ett brott att förtala och kränka folk så som sker på Flashback. Flashbacks regler står inte över lagen och det lustiga är att de egna reglerna följs inte ens av Flashback själv. Eftersom de nya lagarna kommer att ge den elektroniska mötesplatsen den tvingande uppgiften att radera olagligheter kommer Flashback att få ett digert arbete med att rensa upp på forumet innan eller strax efter de nya lagarna tas i bruk. Den tiden kommer att bli en befrielse för hundratals eller kanske tusentals personer där ute i stugorna. Tyvärr kommer de som tagit sina liv på grund av förtal och uthängningar att för alltid vara borta, för dem kommer det aldrig mer existera någon yttrandefrihet.

De som tagit sina liv på grund av uthängningar och förtal kommer att bli Jan Axelssons historiska minne av sajten Flashback.

Spridda sajter

Ute på nätet florerar en mängd olika stora och små sajter som sprider sin dynga runt sig, dvs lägger ut offentliga dokument och postar förtal och PUL-brott. De flesta av dessa vet mycket väl att det de gör är olagligt och därför håller sig anonyma med sajterna placerade i andra länder. En annan variant är att de har utgivningsbevis men låter kommentarsfälten stå utanför utgivningsbeviset och på så sätt lägger över ansvaret på de anonyma postarna. Men i det senare fallet kommer den nya lagen att tvinga sajter med detta upplägg att ta ansvaret för att olagliga kommentarer tas bort.

Mer exempel finns här:  Metro

16 tankar på “Vad är olagligt att lägga ut på nätet

 1. Då kanske ni borde fokusera på lexbase som hade varit olagligt(som ni förresten brukar länka till) utan sitt utgivningsbevis(som inte var utformat för internet)

 2. pistol:
  Då kanske ni borde fokusera på lexbase som hade varit olagligt(som ni förresten brukar länka till) utan sitt utgivningsbevis(som inte var utformat för internet)

  Vi har skrivit om Lexbase tidigare. Länkarna har vi tagit bort under presentationer.
  Lexbase kommer att förlora sitt utgivningsbevis men det löser de med att flytta utomlands.
  Inte heller Flashback får lägga upp offentliga dokument och de ligger i Sverige. Det är alltså bara en tidsfråga innan de åtalas.

 3. Att inte åklagarmyndigheterna kollar upp vem eller vilka som begär ut förundersökningsprotokoll om olika brottsfall,och sen lägger ut det på Flashback.För i förundersökningsprotokollet står namnet på de gärningsmän som åtalas för brottet och namnet på brottsoffret som har blivit utsatt för brottet.

 4. Spion:
  Att inte åklagarmyndigheterna kollar upp vem eller vilka som begär ut förundersökningsprotokoll om olika brottsfall,och sen lägger ut det på Flashback.För i förundersökningsprotokollet står namnet på de gärningsmän som åtalas för brottet och namnet på brottsoffret som har blivit utsatt för brottet.

  Enligt offentlighetsprincipen får de inte undersöka vem som kallat ut material.
  Våra lagar är inte konstruerade för internet och det dröjer några decennier till tills det förstått att internet överhuvudtaget finns.

 5. Andra saker som är mycket allvarligt som borde ha högre straffvärde är när någon eller några som har insyn i någon eller några vårdinstanser lägger upp åtkomstskyddade uppgifter om enskilda vårdtagare på nätet trots att man vet att det är strängt förbjudet enligt Svensk lag,och dessa åtkomstskyddade uppgifter skyddas av de nu 4 viktigaste lagarna Tystnadsplikten som säger att uppgifter om enskilda vårdtagare får absolut inte lämnas ut till obehöriga oavsett muntligt eller skriftligt, sekretesslagen som säger att sekretesskyddade uppgifter inte får spridas ut på nätet eller muntligt ,PUL(Personuppgiftslagen) Uppgifter som rör vårdtagarnas riktiga namn och deras hemadresser,uppgifter om sjukdomar respektive handikapp med mera får inte spridas ut vare sig muntlig och inte läggas ut på nätet ,och den nya integritetslagen som trädde i kraft 1/1-2019 säger att intrigritetsskyddad uppgifter absolut inte får vidarebefordras till obehöriga oavsett muntligt eller skriftligt och maxstraffet för dessa brott är på sin höjd 3 eller 4 år vilket är för billigt hade helst sett att maxstraffet för såna brott höjts till 6 års fängelse och maxskadestånd som man får betala för brott mot dessa nämnda 4 lagar Brott mot tystnadsplikten,Brott mot sekretesslagen,Brott mot personuppgiftslagen,Brott mot integritetslagen ,höjts till 10 miljoner kronor

 6. Ett tillägg outning eller uthängning av såna åtkomstskyddade uppgifter kan också utgöra förtal,ärekränkning,förolämpning,eventuellt olaga intrång i någons privatliv.

 7. Spion:
  Andra saker som är mycket allvarligt som borde ha högre straffvärde är när någon eller några som har insyn i någon eller några vårdinstanser lägger upp åtkomstskyddade uppgifter om enskilda vårdtagare på nätet trots att man vet att det är strängt förbjudet enligt Svensk lag,och dessa åtkomstskyddade uppgifter skyddas av de nu 4 viktigaste lagarnaTystnadsplikten som säger att uppgifter om enskilda vårdtagare får absolut inte lämnas ut till obehöriga oavsett muntligt eller skriftligt, sekretesslagen som säger att sekretesskyddade uppgifter inte får spridas ut på nätet eller muntligt ,PUL(Personuppgiftslagen) Uppgifter som rör vårdtagarnas riktiga namn och deras hemadresser,uppgifter om sjukdomar respektive handikapp med mera får inte spridas ut vare sig muntlig och inte läggas ut på nätet ,och den nya integritetslagen som trädde i kraft 1/1-2019 säger att intrigritetsskyddad uppgifter absolut inte får vidarebefordras till obehöriga oavsett muntligt eller skriftligt och maxstraffet för dessa brott är på sin höjd 3 eller 4år vilket är för billigt hade helst sett att maxstraffet för såna brott höjts till 6 års fängelse och maxskadestånd som man får betala för brott mot dessa nämnda 4 lagar Brott mot tystnadsplikten,Brott mot sekretesslagen,Brott mot personuppgiftslagen,Brott mot integritetslagen ,höjts till 10 miljoner kronor

  Håller med!

 8. Spion:
  Ett tillägg outning eller uthängning av såna åtkomstskyddade uppgifter kan också utgöra förtal,ärekränkning,förolämpning,eventuellt olaga intrång i någons privatliv.

  Ja, det är så idag.

 9. Är det ett klart/evetuellt fall av förtal om man i ett forum berättar sin historia av ett kirurgiskt ingrepp som blev fel med flera efterföljande komplikationer och där kirurgen efteråt inte gick att nå?
  Om någon frågar efter upplevelser som andra haft av en viss specifik kirurg och man svarar på det i forumet men också informerar att man i efterhand fått information om att kirurgen blivit av med sin läkarlegitimation?

 10. Niklas:
  Är det ett klart/evetuellt fall av förtal om man i ett forum berättar sin historia av ett kirurgiskt ingrepp som blev fel med flera efterföljande komplikationer och där kirurgen efteråt inte gick att nå?
  Om någon frågar efter upplevelser som andra haft av en viss specifik kirurg och man svarar på det i forumet men också informerar att man i efterhand fått information om att kirurgen blivit av med sin läkarlegitimation?

  Så länge man inte nämner personuppgifter eller skriver något som gör att läkaren kan kännas igen är det inte förtal. Om man lägger ut läkarens personuppgifter är det sannolikt förtal.

 11. Påstår att vi skulle ha yttrandefrihet i Sverige–argumenterar sedan för att man ska skydda grova brottslingar.

  Spion:
  Att inte åklagarmyndigheterna kollar upp vem eller vilka som begär ut förundersökningsprotokoll om olika brottsfall,och sen lägger ut det på Flashback.För i förundersökningsprotokollet står namnet på de gärningsmän som åtalas för brottet och namnet på brottsoffret som har blivit utsatt för brottet.

  Varför i helvete ska de kolla upp vad folk gör fullt lagligt? Att folk sedan kan lägga upp det på flashback är inte relevant. Roligt att folk som ni på denna sidan vill jaga folk som försöker skydda svenska medborgare men är arga över att grova brottslingar inte är säkra. Kräk ska inte vara säkra, en konsekvens av att mörda någon är att man aldrig mer ska få ha ett normalt liv, man förtjänar det inte.

 12. Rövhattar:
  Påstår att vi skulle ha yttrandefrihet i Sverige–argumenterar sedan för att man ska skydda grova brottslingar.

  Varför i helvete ska de kolla upp vad folk gör fullt lagligt? Att folk sedan kan lägga upp det på flashback är inte relevant. Roligt att folk som ni på denna sidan vill jaga folk som försöker skydda svenska medborgare men är arga över att grova brottslingar inte är säkra. Kräk ska inte vara säkra, en konsekvens av att mörda någon är att man aldrig mer ska få ha ett normalt liv, man förtjänar det inte.

  Nu är det så att det inte är vi som postat det du svarar på.

  I övrigt följer vi Svensk lag och praxis. Det innebär att en person som avtjänat sitt straff inte längre skall ses som en brottsling utan som vem som helst. Motsatsen skulle skapa stora problem, inte bara för den straffade, utan för hela samhället. Om alla som någon gång straffats hängs ut och förtala så att de inte längre kan arbeta och försörja sig blir det vi andra som måste försörja dem. Till detta kommer att fler återfaller i brott om de inte kan försörja sig själva vilket ingen av oss vill.

  Till ovanstående säger du inget om alla oskyldiga som hängs ut och förtalas.

  Vad du menar att vi vill “jaga folk som försöker skydda svenska medborgare” måste vara en ordteknisk kullerbytta:

  Vem skyddar svenska medborgare (och alla andra)?
  På vilket vis “jagar” vi dem?

  Tänk en gång till innan du kommenterar det blir lätt fel annars!

 13. Dålig kunskap?

  Kan säga att dina kommentarer hamnar i spamkorgen så du måste alltså posta så på många ställen på nätet väldigt ofta.

Kommentarer är stängda.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer