allmänt åtal för förtal

Utökade möjligheter att väcka allmänt åtal för förtal och förolämpning

Vid halvårsskiftet (2014-07-01) får vi en positiv lagändring:

Utökade möjligheter att väcka allmänt åtal för förtal och förolämpning

Ändring: Brottsbalken

Beslutsunderlag: Prop. 2013/14:47 Några ändringar på tryck- och yttrandefrihetens område

SFS: 2014:222

Ikraftträdande: Den 1 juli 2014

Ändringen innebär att man tar bort kravet i brottsbalken på särskilda skäl för att väcka allmänt åtal för förtal och förolämpning. Detta medför att allmän åklagare och Justitiekanslern i högre grad kommer att kunna bistå enskilda som exempel­vis har utsatts för förtal på internet. Genom lagändringen får enskilda personer en starkare processuell ställning i ärekränkningsmålen och ett ökat skydd för den personliga integriteten. Huvudregeln är dock fortfarande att den som utsatts för förtal eller förolämpning ska väcka enskilt åtal.

Vad innebär detta rent konkret?

Det skall alltså innebära att “särskilt skäl” inte längre skall inkluderas i ett allmänt åtal samtidigt som de säger att “den som utsatts för förtal eller förolämpning ska väcka enskilt åtal“.
Vad detta betyder i praktiken är svårt att säga men med tanke på konservatismen inom rättsväsendet där man inte tycks veta att internet finns är dessa frågor osäkra.

Men en sak är säker: Vill du få det gjort får du göra det själv!

Självklart förordar inte vi brottslig verksamhet, men om detta fortsätter, med noll åtgärd mot näthat, är risken överhängande att det växer upp ett subrättsväsende som gör något åt saken.

Frågan är vad som kommer först: Att rättsväsendet fattat att internet finns och vad som försiggår där eller att ett subrättsväsende växer fram som verkligen gör något åt det.

Med alla de små organisationer som växt upp mot näthat har grunden redan lagts för ett sådant subrättsväsende och jag kommer inte att lägga några fingrar emellan för att det inte uppstår om det håller sig innanför lagarnas ramar.

3 tankar på “Utökade möjligheter att väcka allmänt åtal för förtal och förolämpning

  1. Det ska bli enklare för privatpersoner att väcka åtal i mål som handlar om ärekränkning på exempelvis Internet, enligt ett nytt riksdagsbeslut.

    Privatpersoner ska få en starkare ställning i domstolsmål som handlar om ärekränkning.

    Kravet på att det måste finnas särskilda skäl för att väcka åtal för förtal och förolämpning tas bort. Det betyder att åklagare och justitiekansler i högre grad ska kunna hjälpa personer som till exempel har utsatts för förtal på Internet.

    En person som har förlorat ett tryck- eller yttrandefrihetsmål ska även kunna slippa att betala motpartens rättegångskostnader när det finns särskilda skäl för att få sin sak prövad i domstol.

    Ändringarna börjar gälla den första januari 2015.

  2. Ja, det skall bli intressant att se vad ändringen av lagen kan göra.

Kommentarer är stängda.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer