Barnet har inget med artikeln att göa

Till och med nyfödda näthatas

Näthatet har gått in i nya dimensioner när till och med nyfödda barn hatas och förtalas på nätet. Det handlar om staden Wiens först födda varje nytt år. 2018 visade det sig att den förstfödda hade muslimska föräldrar. Man kallade barnet för muslim men det är helt fel eftersom ett barn inte kan tillhöra någon religion förrän denne själv bestämt detta.

Extremhögern är hatare

De som hatar detta lilla oskyldiga barn tillhör oftast extremhögern. Det har visat sig mer och mer att de som hatar på nätet påfallande ofta anser sig tillhöra denna extrema högerrörelse men ofta också anser sig tillhöra mer modesta högerrörelser. De vi hittat id på som näthatar står ofta också till höger på den politiska skalan. Vi kan absolut tolka denna händelse, de vi hittat id på och de som intensivt hatar olika grupper på nätet som syftar till att motarbete hatet att till stora stycken stå till höger eller extremt till höger på den politiska skalan.

Kampen mot näthat är kampen mot extremhögern

Det kan alltså vara så att kampen mot näthat också kan vara kampen mot extremhögern. Vi skall säga det helt klart: Vi tar inte politisk ställning!

Vi skall säga det helt klart: Vi tar inte politisk ställning!

Men om något måste konstateras så drar vi oss inte för att göra så och i detta fall är det på det viset att extremhögern står för det mesta näthatet utan något motstycke. Vi konstaterar det trots att vi har medhjälpare som står långt till höger men trots det  håller med om att det mesta näthatet kommer från extremhögerhåll.

Facebook raderade stödkonto

Till stöd för den nyfödda i Wien startade den katolska hjälporganisationen Caritas ett Facebook-konto som snabbt fick 20.000 andra Facebook-konton som stöd. Kort därefter tog Facebook bort stödkontot av någon anledning som är okänd. Klaus Schwertner, chef för Caritas i Wien, säger:

Detta är en helt ny dimension av näthat, riktad mot ett oskyldigt spädbarn

Vidare:

Han anser att en samordnad kampanj lett till Facebook-kontot tagits ner och vädjar till Facebooks grundare Mark Zuckerberg att öppna det igen.
Källa: SVT

Vi tolkar det så att Facebook står nära extremhögra sidan på den politiska skalan precis som Google och Flashback gör. Det är alltså inga småglin vi har att göra med då både Facebook och Google tillhör Världens största företag medan plutten Flashback är ett stort forum i Sverige. Till samma skara får vi lägga WordPress som på sitt wordpresshotell tillåter extremhögernäthat utan att ta bort det. Också flera stora webbhotell kan sägas tillhöra den extrema sidan då de i stor utsträckning tillåter sina extemhögerkunder att sprida sin dynga. Plutten Bahnhof stödjer också näthat genom att tillåta Flashback i sina korridorer och uttryckligen sagt att inom deras väggar är alla välkomna. Men det är en falsk varudeklaration eftersom i stort sett harmlösa Lexbase slängdes ut just för att de sades hänga ut folk.

Ett enkelt konstaterande

Vi kan alltså konstatera att det mesta och råaste näthatet kommer från extremhögerhåll. Det spelar ingen roll om man häcklar kändisars utseenden, kroppsbyggnad eller om man ger sig på privatpersoner kan vi bakom fasaderna hitta personer som anser sig tillhöra extremhögern från extremhögern inom Moderaterna via SD till den extrema högern långt ut i högermörkret. Detta är inget vi vill uttrycka men om vi inte gör det tappar kampen en viktig dimension som kan vara avgörande.

Alla är välkomna

Som vi tidigare nämnt har vi höger och extremhögerfolk inom våra led. Så länge de står upp mot näthatet genom att deltaga i vårt arbete är de mer än välkomna. Det finns också vänsterfolk och folk från andra politiska väderstreck som näthatar i mindre utsträckning ändå är både vänsterfolk och andra politiska inriktningar välkomna att arbeta med oss mot näthatet. Vi tar inte politisk ställning men tyvärr står de flesta näthatarna långt till höger.

Källa: SVT

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer