FLASHBACK FORUM ÄR FÖRBJUDET I SVERIGE

Regeringen skall stoppa näthatet

Detta är en glädjens dag!

Justitieminister Beatrice Ask har tillsatt en utredning som syftar till att få fram nya lagar och regler som skall stoppa näthatet. Ask säger att lagarna mot förtal mm tillkom långt innan internet och inte längre är tillämpliga mot förtal mm på nätet.

Detta är en utveckling som denna blogg har gissat kommer och att det är näthatarna själva som driver fram det. Exakt så blir det nu och, enligt Ask, är det det grova näthatet som hatarna går fria från som skapat behovet av nya lagar.

Detta är mycket glädjande för oss alla som blivit näthatade och de som kommer att bli näthatade. Dessa nya lagar kommer att rädda mängder av liv för folk som annars skulle ta sina liv och det kommer att rädda folks framtid då de inte längre kan hängas ut. Vi får hoppas att detta blir riktigt bra och att näthataridioterna “åker dit” på löpande band men framför allt får vi hoppas att de lägger ansvaret för näthatet på de plattformar som tillåter det förekomma och att myndigheter får rättan att stänga ner dylika plattformar. Utredningen skall vara klar med sitt arbete och tagit fram förslag på nya lagar 2016-01-31.

Gabriella Lahti journalist på Nyheter24

3 tankar på “Regeringen skall stoppa näthatet

 1. Och regeringen försvinner i höst som du vill. Har du missat Uppdrag Granskning om vänsterfascismen och våldet?

 2. Utredningen kommer att fortsätta oavsett vilken regering som kommer. Så är det med alla utredningar som startats av Riksdagen. Utredaren är alltid partipolitisk obunden.

  Stoppa näthatet och stoppa våld ute i samhället i övrigt är inte några motsatser, tvärt om, de ligger bredvid varandra i samma kamp att stävja fanskap i samhället en stävjan vi inte är emot, tvärt om.

  Våldet i ute i samhället är i första hand våld inom hemmen och därefter spontant fysiskt våld ute på våra gator. Våld i sammband med politik, demonstrationer osv ligger långt ner på våldsskalan.
  De som begår politiskt våld är oftast speciellt folk som känner ett personligt behova att gå lös på någon annan. De allra flesta av dem är den poitiska tillhörigheten ofta, men inte alltid, av underordnad betydels. Det primära är att få en anledning att tillsammans i grupp planera och bruka våld mot andra. De kan kalla sig höger eller vänster och är ofta en tillfällighet vad de tillhör.

  Vad det gäller politiska beteckningar tillhör “fascism” alltid högersidan. Det är en politisk kullerbytta att säga “vänsterfascism” på samma sätt som att säga “högerkommunism”.

  Fascism utmärker sig i motstånd mot kommunism, konservatism och liberalism och har målet att upprätta en nationalistisk och auktoritär stat. De styrs av en idealistisk, sekulär kultur som uttrycks i propagandistiska massmöten och de använder nationalromantiska och mytiska symboler. De använder sig av massmobilisering och ett militäriserat politiskt liv med paramilisgrupper för att styra folket, ofta med våld. Fascismen sanktionerar våld som medel att uppnå sitt mål. Man lyfter ofta fram heroism och kvinnoförtryck som normala företeelser. Den fascistiska kulturen bygger på nationell rening lett av ett auktoritärt, karismatiskt och ofta personligt politiskt ledarskap med personkult. Man anser därmed att den som är bäst lämpad att styra på olika nivåer är den som lyckats att slå sig dit genom att vara starkast och/eller manipulativt skicklig. Därför är demokratiska val uteslutet och därmed är oftast de smarta människorna uteslutna från möjlighet att styra. En underart av fascism är Nationalsozialismus, Nazism, som i den facsistiska tanken tillfört den omöjliga idén om arisk rasrenhet. Omöjlig därför det bara finns en enda mänsklig ras. Arier är ett annat missupfattat utryck. Arier är inte en blond europé utan det är ett folkslag som levde/lever där Irak, Iran och länderna runt finns idag. Ordet Iran fritt översatt till Svenska betyder “Ariernas land”.

  “Vänster” i politiskt samanhang tillkom i den Franska nationalförsamlingen år 1790 då de radikalaste, ofta fattiga, och republikaner satt till vänster i salen medan de konservativa satt till höger. På senare tid har ordets betydelse förändrats till att innehålla socialistisk och liberal världsuppfatting medan höger innehåller numera en konservativ och religiös värdsuppfattning.

  Därmed kan man inte, på vetenskaplig grund, säga vänsterfascist eller högerfascist, det heter rätt och slätt fascist eller möjligtvis nazist och inget annat.

 3. Hoppas på att lagarna skärps så att man får stopp på gangstertrollen som jävlas med folk på nätet.

Kommentarer är stängda.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer