Rättsväsendet – Människor är inget värda

I det Svenska rättsväsendet är människor inget värda, det är inte bara en rubrik utan verklighet. Svenskt rättsväsende två viktigaste punkter är för det första att slå vakt om sig själv, dvs alla inom rättsväsendet som begår brott mot folket frias utan undantag. Oftast blir det inte ens en polisutredning. Allt för många har bara någon dag efter en anmälan fått svaret:

Utredning inleds ej

För det andra stora bolag får alltid sin sak prövad, speciellt om det står en vanlig person ur folkhavet på andra sidan. Nästan helt utan undantag döms den vanlige personen eller nästan helt utan undantag frias företaget beroende på vem som anmält vem. Rättsväsendet står på de stora bolagens sida och på sina egna anställdas sida oavsett brott eller oavsett vem som anmäler. Man bryr sig nästan inte ett enda dugg om vad media skriver, de bara svara när någon egen eller ett stort företag anmälts att:

Brott kan inte styrkas

Därefter stänger de dörren och håller den stängd för de har visheten att de aldrig kan göra fel, eller hur?

Det går att enkelt undersöka

Det finns några få områden man enkelt kan se hur illa det är ställt med rättsväsendet och det är hur man behandlar omhändertagna, mestadels arresterade, hur man hanterar brott inom rättsväsendet och hur man skiljer på stora företag och människor.

Intagna till arresten dödas

I Svenska arrester dödas folk i allt för stor utsträckning. Rättsväsendet förväntas ta detta på allvar men gör de det? Vi väljer ut några fall och tittar på hur det gått. De senaste fem åren har det avlidit 26 personer i arrester runt om i Sverige. Räknat på mängden folk som sitter i dessa arrester under samma tid kan dödligheten nästan mäta sig med dödligheten inom kriminella grupper som skjuter på varandra. Kriminella grupperingar som använder skjutvapen är mycket omskrivna i Sverige och ett stort tryck idkas mot rättsväsendet att få bukt med det och de vågar inte annat än att verkligen försöka stoppa det. Men för de som dör i arresten gör man inte något åt alls. Förra året dödades 6 personer i arresterna runt om i landet enligt “Polisens avdelning för särskilda utredningar”, (SU). SU används alltid när någon inom rättsväsendet kan ha begått brott. I samtliga 6 dödsfallen lades utredningarna ner därför att brott inte kunde styrkas (Källa: Metro 2018-02-12). Utan att tagit del av samtliga dödsfall i arresterna kan vi enkelt konstatera att så gott som ingen dömts för dödsfallen och i största möjliga utsträckning har målen lagts ner utan utredning. I de fall det finns vittnen säger de ofta att polisen agerat våldsamt mot den intagna eller gått över gränsen för vad som kan tillåtas. I några fall har vittnen dessutom med ord försökt förmå poliser att dämpa sig en aning med resultatet att de själva varit nära att råka ut för polisens brutalitet (Källa: Flera media under årens lopp). Senare har flera av dessa som omhändertagits hittats döda i arresten. Anhöriga med vittnen på sin sida får dock hela tiden svaret att:

Utredning inleds ej

Det hjälper inte med överklagan vars svar alltid slutar med:

Utredning inleds ej

Det är alltså en ogenomtränglig mur de drabbade måste ta sig igenom för att något skall hända men muren går inte att tränga igenom, rättsväsendets skydd av sig själva mot folket är fullständigt vattentätt.

Intagna till arresten skadas

Rättsväsendet är experter på att skada folk utan att man kan peka på en skyldig. Anmälningar läggs ner direkt med orden:

Utredning inleds ej

På arresterna förnedras vanliga människor i mycket stor utsträckning. Man tar in misstänkta för brott, onyktra, folks som bara tagit ett snedsteg, handikappade och flera andra helt utan orsak. LOB, Lagen om omhändertagande av berusade personer m.m används vidlyftigt av polisen och går inte att överklaga. Det är därför handikappade är överrepresenterade besökare i våra häkten. Inte sällan är de intagnas värdesaker borta när de får lämna arresterna och någon möjlighet att få tillbaka värdesakerna eller att få det utrett slutar alltid med orden:

Utredning inleds ej

Skall vi verkligen behöva påminna om att det faktiskt är tillåtet att gå ute:

  • med lite innanför kragen
  • som handikappad
  • och snubbla oavsett i vilken kondition man är
  • som vanlig person utan att snubbla, ta snedsteg eller vara handikappad
  • och ha med sig tillhörigheter som ingen har rätt att lägga beslag på, inte ens rättsväsendet

Läs mer här om “LOB”: Arbetaren

Så gott som alla som suttit på en arrest kan vittna om de mer eller mindre misshandlats i olika former. Man får inte göra sina behov när man vill, man kläs ofta av naken, man får inte alltid fullgod möjlighet att täcka sig och flera vittnar om att de frusit utan åtgärd fast de påtalat detta. De som anmäler arresten eller något annat moment i omhändertagandet möts alltid av:

Utredning inleds ej

Poliser som begår brott

Hur många kan inte vittna om poliser som begår brott och anmält brotten men mötts av “Utredning inleds ej”? Det finns hur mycket vittnesmål som helst om detta men det som är riktigt illa är att de alla säger samma sak:

Det är ingen idé att anmäla, de lägger bara ner det

Vi står alltså mitt uppe i en rättssäkerhetsproblem, folk anmäler inte för de möts ändå bara av orden “Utredning inleds ej”. Det är liksom ingen idé att anmäla och just de orden möter många som “hotar” att anmäla exempelvis en polis:

Det är liksom ingen idé att anmäla

Störst går först

Små vanliga människor har inte skuggan av en chans mot ett stort företag i en rättsprocess. Rätt går inte först, störst går alltid först i rättsväsendet. Det finns otaliga berättelser om vanliga människor som misshandlats men ändå förlorat stort i rättegångar mot stora företag. Det hjälper inte i vårt rättsväsende att det tidigare i nästan exakt samma förutsättningar i EU dömts till fördel för den vanliga personen, i Sverige dömer man ändå till det stora företagets fördel. I EU dömdes Google till att radera uppgifterna om en privatperson i målet som kom att kallas för “Rätten att få bli glömd” som sedermera blev en lag som alla länder i EU skall följa. Men det biter inte på Svenskt rättsväsende, i Sverige friades Google i ett nästan identiskt mål som i EU:

Rätten att få vara glömd gäller inte i Sverige

Mannen som anmälde Google här blev däremot skyldig att betala Google nära 600.000 kr i rättegångskostnader. Det är liksom ingen idé som vanlig person att stämma ett stort företag, de frias alltid av Svenskt rättsväsende utan undantag oavsett EU-regler, skyldig eller inte har ingen betydelse alls för stora företag vinner alltid.

Förtal på nätet struntar rättsväsendet helt i

De få gånger företag dömts i rättegång fullföljs inte domarna och man låter företagen slippa undan helt utan åtgärd. Forumet Flashbacks ägare dömdes till att betala 400.000 kr för varje inlägg som inte modereras. Ägaren, Jan Axelsson, skapade helt enkelt en brevlåda i USA som han registrerade Flashback på och rättsväsendet kör nu stenhårt med att Flashback ligger i utlandet så de kan inget göra. Rättsväsendet som envist låter en person sitta inlåst i ett rum på en ambassad i England i flera år till skada för honom lägger alltså ner otroligt med energi på det medan de inte ens svarar på frågan hur de kan låta Flashback begå så ohyggligt mycket brott mot vanliga enkla personer i Sverige. Orsaken är att en privatperson som förtalats inte har någon rätt alls inom vårt rättsväsende. Till och med i förtalslagarnas förord står det att rättsväsendet skall lämna förtalade och uthängda i sticket. Det står att en förtalad och uthängd skall själv bedriva utredning, stämma och själv driva processen i rätten. Det förstår ju alla att det inte kan gå utom i undantagsfall, alltså har man medvetet stoppat privatpersoner från att klara sig undan förtal och uthängningar.

Rättsväsendet medvetet ordnat så att privatpersoner inte kan agera mot förtal och uthängningar utan att själva begå brott

De som ändå försökt stämma näthatare bemöts ibland som om det är de själva som begått brott. Man förlöjligas, de skriker på en, de ljuger om hur det fungerar och till slut blir det ingen åtgärd alls mot näthataren. Det finns exempel på folk som förlorat målet i rätten mot näthatare och som tvingats betala näthatarens rättegångskostnader, alltså oerhört förnedrande för en person som redan lidit tillräckligt.

Agera själv väcker rättsväsendet snabbt

Om du själv stoppar förtal mot dig genom att bland annat söka upp den som förtalat och skälla ut denne agerar rättsväsendet snabbt. Du tas in på förhör, rättegång ordnas och du döms för att du försökt freda dig mot förtal. Är det inte märkligt:

Folk kan förtalas till de tar sina liv men om de försöker freda sig mot det då jävlar blir det aktion på rättsväsendet, då tas du in och då kommer en fällande dom och det är du som fälls.

Skall det vara så?

Det går att göra något åt det

Det går att göra något åt problemen. Men då måste den enskilde orka stå upp mot rättsväsendet, inte ge upp och smart utnyttja rättsväsendets egen inre syn på andra delar av rättsväsendet. Justitieombudsmannen (JO) agerar ofta mycket snabbt om rättsväsendet begått brott som JO har på dagordningen av sådant de skall kontrollera.
En av oss sattes i arresten på Aminogatan i Göteborg (googla på “Aminogatan, Helena”). Hon fick ta av sig naken inför en grupp polisers åsyn med tillhörande nedsättande kommentarer. Inga rutiner följdes alls. Hon hade slagits blå av polisen under omhändertagandet och enligt reglerna skall dessa skador fotas och undersökas. Inget av detta gjordes. Hon sattes i en cell i tre dagar och fick bara en filt att täcka sig med. Filten som mer såg ut som ett genomskinligt nät hjälpte inte mot något. De skall kontrollera “gästerna” regelbundet, det gjordes inte alls osv. En tid senare hände exakt samma sak med ytterligare en kvinna, hon gick till media med det men det hände inget för rättsväsendet struntar i enskilda artiklar. Hon av oss som var intagen på arresten skrev en anmälan till JO kl 22:00 en kväll, på förmiddagen nästa dag stod det om anmälan i varenda större tidning i Sverige. Några dagar senare inledde JO en undersökning av arresten på Aminogatan. Flera vakter fick sparken, några poliser omplacerades och två poliser började utredas för brott. Aminogatan stängdes och nya regler utarbetades för alla arrester i Sverige. Eftersom JO inte sköter utredningar mot poliser friades poliserna naturligtvis, ingen hade väntat sig något annat. Det var ju poliser som utredde poliser…

Varför agerade JO

Vi utnyttjade helt enkelt det faktum att JO tidigare haft en del att säga om arresterna i Sverige. De gick hårt åt den delen av rättsväsendet på denna punkt. Med hjälp av vår anmälan mot arresten på Aminogatan rensade de rent på arresterna med problem. Det blev mycket bättre efter det men sakta och säkert har de på flera ställen fallit tillbaka till den tidigare rollen att vara svinaktiga så det skulle behövas en uppryckning igen.

Hur agera mot förtalssajter

Vi vet att om du nyttjar världens äldsta oskrivna lag att “freda sig” vet vi att vårt urkassa rättsväsende kommer att agera fort och hårt. De agerar inte och kommer aldrig att agera mot förtal på nätet men de kommer att agera mot dig om du fredar dig mot förtalet, så bakvänt är det idag. Lösningen mot detta är att jobba som näthatarna själva, dvs jobba mot dem anonymt med skyddade ip, med anonyma alias både på nätet och i verkligheten. Det effektivaste målet är inte att slå ut näthatare en efter en utan det är att slå ut de sajter och/eller ägarna till dessa sajter som tillåter förtal, uthängningar och annat ouppfostrat skit. Ett sådant tillslag måste göras snabbt, anonymt och med igensopade spår efter sig. Vi har jobbat med detta i fem år nu på lagligt vis och faktiskt uppnått en del men vi har inte lyckats bli av med näthatet i den uträckning vi önskar genom att vara öppna med vilka vi är, det går alltså inte jobba så i längden har vi insett.

Det är helt enkelt så simpelt att så länge vi använder rättsväsendet och våra identiteter kommer vi aldrig lyckas bli av med näthatet. Det är tyvärr så att man måste jobba anonymt för att lyckas med avsikten att bli av med näthatet. Inser man inte det har näthatarna vunnit. Men vi är trots allt inte främmande för att få stöd av rättsväsendet i vår kamp mot näthatet men det krävs bevis från rättsväsendet att de vill stävja näthatet innan vi vågar lita på dem. Vi får hoppas de blir bättre på det i framtiden.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer