På Aminogatans arrest har det som aldrig hände förra gången hänt igen

Omhändertog en berusad kvinna

Polisen tog hand om en berusad kvinna, enligt lagen om omhändertagande av berusade personer (LOB), och körde henne till arresten på Aminogatan.

arrestenPå Aminogatan placerades kvinnan naken i en cell efter påstådda hot om att skada sig själv. Men enligt de nya reglerna, som infördes efter de två uppmärksammade JO-anmälningarna 2013 där JO utredningen gav de två anmälande kvinnorna rätt, skall en skadebenägen person köras till läkare och läkaren skall avgöra om kvinnan verkligen är skadebenägen eller om det är något polisen hittat på. Men oavsett skall ingen behöva sitta naken i en cell i Sverige på tvåtusentalet. Detta har också JO tydligt deklarerat i sin kritik om arresten år 2013.

Då skall vi ändå ha klart för oss att det som hände Helena, och polisens utredning i ärendet, var mycket värre än JO:s utredning kom fram till pga att polisen inte var sanningsenlig till JO. Helena skrev ett långt brev till JO och påpekade deras brister i densamma. Länk till brevet finns längst ner.

Står rakryggad mot rättsväsendet

Denna nya nakenhändelse skulle naturligtvis aldrig komma fram, vilket de ansvariga är mycket medvetna om, för det är mycket sällsynt de tar in en berusad person som sedan rakryggat står upp och plöjer sig igenom byråkratin fram till JO med en utförlig och korrekt beskrivning, som min dotter Helena gjorde då. Hon skapade inspiration som ledde fram till en andra JO-anmälan med nästan en exakt kopia av det Helena råkade ut för.

Oanmält besök av JO

cellOrsaken till ett det denna gång blev känt beror på den stora “oturen” att justitieombudsmannen (JO) gjorde ett oanmält besök på arresten 2014-12-18 och upptäckte det grova tjänstefelet. De författade genast en rapport om händelsen som tillställdes ansvarig polis. Polisen säger om rapporten att de uppställda rutinerna som myndigheten ska tillämpa inte följts och att man ser allvarligt på det inträffade.

Det som hände förra gången hände aldrig

Frågan är hur allvarligt de ser på det inträffade då de tillåter samma sak hända igen. Förra gången som Helena anmälde saken gjordes en intern polisutredning, dvs polisen utredde sig själv. De kom fram till att inget fel inträffat och allt var i sin ordning och att det som inte inträffat inte skall kunna hända igen för att nya regler skulle införas som förhindrar det som aldrig hänt.

Det som inte hände förra gången har inte hänt igen

Nu har alltså det som inte hänt hänt igen, dock inte samtidigt som förra gången då det aldrig hände förra gången, om man får tro polisutredningen. Det är inte jag som löjlar mig i skrift utan det blir så här när en intern polisutredning som utreder polisen själv sedan skall förklaras, då det som hänt, deklarerats aldrig ha hänt. När nu det, som då aldrig hänt, händer igen stiger löjligheterna till en ny nivå. Det löjliga består alltså i att poliser som utreder sig själva aldrig kommer att resultera i en rättvis bedömning utan resultatet blir nästan undantagslöst att alla gjort rätt och alla fel som begåtts faller på den ensamma svaga individen.

Konkret och tydligt rättssäkerhetsproblem

korridorDenna serie av händelser och polisens egen utredning ställt mot JO:s utredning pekar på ett mycket konkret och tydligt rättssäkerhetsproblem. Polisen skall naturligtvis aldrig utreda sig själva men jag vill dra det än längre och säga att inget fall inom rättsvårdande instanser skall utredas av folk som omfattas av samma instanser. Det enda rätta är att alla fall inom dessa instanser utreds av en civil organisation som aldrig får ha något med rättsvårdande myndigheter i övrigt att göra.

Mängder av märkligheter

Under vårt arbete med att dra fram näthatet i ljuset har vi stött på mängder av märkligheter. Vi tar ett par småsaker, som exempelvis när man ringer 11414 och skall anmäla något har vi fått de amatörmässiga svaren:

Det är väl inte så farligt att bli omnämnd på Flashback

eller när man ringt  22:00 på kvällen:

Varför ringer du så hör sent? Brukar du ringa Skatteverket vid tiotiden på kvällen också

Detta har faktiskt hänt och påtalats men ingen känd åtgärd har vidtagits. Vi fick inte ens något svar på våra anmälan vilket vi redan innan kunde räkna ut då man anmäler poliser till poliser.

Nu får det vara slut med poliser som utreder poliser

Det är hög tid nu att man ser över om det är lämpligt att poliser utreder poliser men det får inte vara poliser som ser över frågan för då får vi ett givet svar.

Vill också säga att vi har stött på poliser i vårt arbete som varit och är strålande i sina arbeten. Vi tror de flesta är väldigt bra och gör ett korrekt arbete. Heder till er!

 

Källa 1: SVT-Nyheter JO ertappade Aminogatan
Källa 2: SVT-Nyheter Helena anmälde Aminogatan
Källa 3: Aftonbladet
Källa 4: Helenas kritik mot JO:s utredning

 

redaktorglas /Redaktören

 

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer