Näthatare åker fast i allt högre grad

Under 2016 ledde 994 anmälningar till åtal i omkring 50 fall. De flesta av dessa åtal handlade om hets mot folkgrupp och de som gjorde sig skyldiga till detta brott gjorde det i sina egna namn. Men sedan en tid till baka har den bilden förändrats totalt, under 2017 anmäldes 2140 fall varav det för närvarande åtalats i 148 fall av dem men det pågår fortfarande förundersökningar från anmälningar under 2017 så siffran 148 fall kan stiga till upp mot 200. Det vi ser nu är alltså ett trendbrott som kommer att accelerera ordentligt framöver.

Polisen effektivare eller

Nej, polisen har inte blivit effektivare utan det är privata grupper på nätet som själva letar upp näthatet, letar upp gärningsmannens identitet och gör själva förundersökningarna. Det är främst gruppen “Näthatsgranskaren” som gjort ett fantastiskt arbete men det är inte deras utredningar som är det fantastiska utan det är det faktum att de följer upp anmälningarna och “ligger på” myndigheterna att det skall åtalas. Att de underlättat för polisen med sina förundersökningar gör det lättare att besluta om åtal eftersom polisen sällan lyfter på häcken för näthat.

Men bara på Facebook

Dessa privata utredare, som Näthatsgranskaren, jobbar tyvärr bara mot Facebook där det är enkelt att identifiera gärningsmannen och enkelt att bevisa att det är denne och enkelt att påvisa vad som är brott. Till detta kommer att rasistbrott är mycket hårdare reglerad i lagen på så sätt att det är en åklagare som åtalar och leder processen till sitt slut.
Källa, allt ovanför: SVD

Men aldrig på Flashback

På det värsta stället på nätet, dvs på Flashback, jobbar ingen mot näthat av den enkla anledningen att de inte kan hitta gärningsmännen. Med näthat utan rasistiska inslag skall enligt lagen offret själv leta upp gärningsmannen, bevisa att det är denne, göra förundersökningen och anmäla själv utan hjälp av myndigheterna. Det säger sig självt att det inte är möjligt om inte offret är en advokat eller jobbar inom rättsväsendet och uppbär den kunskap och talar det språk man gör inom rättsväsendet. Vi jobbar på Flashback och vi kan hitta dem men vi kan inte säkerställa att det blir en framgång i rättssalen. Det är viktigt att man kan fälla näthatarna om de dras till en rättegång annars är risken stor att det späder på deras självsäkerhet ytterligare med mer och svårare näthat. Därför använder vi helt andra metoder.

Vi hugger av kraftledningen

Vi slår mot huvudkällan till näthatets värsta plats, dvs forumet Flashback, och vi avser inte att dra dem till domstol utan vi avser att sätta press på så sätt att de börjar följa våra lagar. Pressen består av flera olika delar där minska deras inkomster är en huvudingrediens men också att störa näthatarna själva som grupp genom att visa att vi kan hitta dem. Vi avser att störa moderatorerna i sina arbeten genom att visa att de medverkar till näthat som slår ut hela familjer för resten av deras liv. Vårt arbete kommer att ta längre tid än det som Näthatsgranskaren gör men när det börjar hända kommer vi under mycket kort tid se resultat som ingen trodde var möjligt. Myndigheterna kan vi använda oss av om det dyker upp sådana uppgifter men vi vet av egen erfarenhet att den vägen är helt stängd. Den enda som vi fått hjälp av från myndigheterna är Riksdagen som röstade igenom nya och förändrade lagar som faktiskt följer nästa exakt det vi lobbat för i fem år. Främst är det ändringen av BBS-lagen som så gott som ordagrant följer det förslag vi lämnat in och som lästes upp i KU.

Nya BBS-lagen

Den nya ändrade BBS-lagen kräver inte bara att forumägare eller administratörer av forum, som moderatorer, tvingas radera hets mot folkgrupp och uppvigling till brott utan också numera skall radera integritetsbrott. Alltså, om personuppgifter läggs ut i samband med kränkande uppgifter oavsett om det är sant eller inte skall det raderas. Till detta kommer att publicering av domar och förundersökningsprotokoll är mycket kränkande för de som ingår i dessa och därför ingår de i det som skall raderas. Den lagen kommer vi att ständigt påminna moderatorerna på Flashback om både direkt till dem själva och offentligt.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer