Näthat skadar samhället allvarligt

Försvaret och andra myndigheter

En grupp forskare inom Svenska försvaret, Totalförsvarets Forskningsinstitut (FOI), släppte nyligen en rapport om näthatet ”Hatbudskap och våldsbejakande extremism i digitala miljöer”. Rapporten fick oanade konsekvenser: Forskarna vågade inte stå med sina namn på rapporten i rädsla för repressalier. Det fick Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) att uppmana andra i sådan ställning samt journalister att dölja sina identiteter. Staffan Carlshamre, professor och forskare inom filosofi på Stockholms universitet tycker att det är uppseendeväckande och skapar ett starkt symbolvärde i att det är just försvarets forskare som väljer anonymitet i rädsla att bli näthatade:

Om kriget kommer, då förväntar sig försvaret av oss att vi ska stå upp och göra vår plikt. Och nu, i det här fallet, så är de dem första som går och gömmer sig. Det är svårt att inte tycka att det finns en laddning och symbolik i det.
Källa: SVT Kulturnyheterna

Journalister trakasseras i sina hem

Journalister har också under en tid stått under ett ökat hotklimat och förtal på nätet. SVT Kulturnyheterna har i sina program visat att ökade hot och trakasserier mot svenska journalister med hatretorik aktivt och medvetet försöker tysta det offentliga samtalet samtidigt som samma element skrämmande komiskt talar om att slå vakt kring “yttrandefrihet på riktigt”.  Det tunga resultatet av detta har blivit att var tredje journalist undviker känsliga ämnen, en av tre kvinnliga ledarskribenter överväger att sluta och de som granskar hatet riskerar att hängas ut och trakasseras i sina hem.

Det farligt samtalsklimatet

Har Sverige nått en punkt där det har blivit för farligt att stå upp för det fria ordet nu när till och med samhällsbärande myndigheter råder journalister, forskare och andra att anonymisera sina identiteter i sina olika arbeten. Richard Oehme, chef för verksamheten för cybersäkerhet och skydd av samhällsviktig verksamhet på MSB säger till SVT Kulturnyheterna:

I känsliga ämnen bör man kanske överväga att inte använda bylines
Källa: SVT Kulturnyheterna

Forskaren Staffan Carlshamre håller inte med:

Näthatet är ett slags angrepp på det offentliga samtalet. Det är därför de här människorna håller på med hot och hat. För att skrämma folk till tystnad. Det som händer här är ju att man ger sig: ”Ok, ni får som ni vill, vi vågar inte prata längre”.
Källa: SVT Kulturnyheterna

SVT:s vd Hanna Stjärne sade i en utfrågning i riksdagen förra månaden att för SVT:s räkning handlar det idag om ett 30-tal fall dagligen, i form av ofredanden, våldshandlingar, olaga hot och hotmejl.

En anonymiserad offentlighet är en nedmontering av yttrandefriheten

I Kulturnyheternas enkät visade det sig att fem av Sveriges största medier: Expressen, Dagens Nyheter, SVT, Göteborgs-Posten och Aftonbladet att hoten ökar och blir allt mer organiserade. Dessa hot och förtal är svåra att komma åt med dagen lagar och de lagar som finns struntar våra rättsvårdande myndigheter helt i. Situationen har nått en punkt där det kan få direkta konsekvenser för den unika yttrandefriheten och vår offentlighetsprincip. Om vi kommer att fortsätta lösa problemet med anonymisering av offentliga grupper som hanterar mediefrågor, utredningar och andra offentliga uttryck så är vi illa ute. Att vika sig för hatet på nätet är ingen väg att gå, det ger bara näthatarna den friheten medan alla andra inte längre har samma frihet. Det som behövs är lagar som ger myndigheter rätt att stänga ner sajter som tillåter galningar att vräka ur sig vad som helst om de vägrar följa lagen. En stängning skall vara absolut sista åtgärden efter mycket överväganden. Fanns den risken skulle exempelvis den värsta förtalssajten av alla, Flashback, börja följa sina egna regler.
Källa: SVT Kulturnyheterna
Källa: FOI-rapporten

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer