Har ändrat reglerna men så kom detta

Kontaktförbudslagen fungerar inte

Kontaktförbudet skall utökats till att gälla också andra länder nu.

Jag tycker de först skulle försöka få det som redan finns fungera i Sverige, det gör det inte.

Rättssystemet hänger inte med i svängarna eller vill inte hänga med. Flera åklagare var emot när besöksförbudslagen byttes mot kontaktförbudslagen. Tanken var att all form av kontakt skulle förbjudas mellan dem domen gällde. Men det fungerar inte! Det verkar som om rättssystemet aktivt motverkar kontaktförbud. Orsaken tror jag beror på att rättssystemet inte trycks tro att internet existerar eller att de tycker det är något som sker i en liten dator som står och dammar i hörnet.

  • När två personer begär kontaktförbud borde det vara enkelt. Bifall, de vill ju båda ha förbudet.  Då räcker det med att någon tjänsteman skriver under så är det klart.
  • Om någon överklagar kontaktförbud, där båda begär ett sådant, visar sin rätta sida, det var inte kontaktförbudet som var intressant. Det var att vinna över den andre som var målet. I ett sådant fall skall kontaktförbudet stå kvar då drivkraften att “vinna över den andre” är en del av förföljelsen.

Det är alltså önskvärt att kontaktförbudslagen börjar fungera nu och att rättssystemet slutar döma efter den förra lagen där risk för våld mot sökande måste finnas. Den nya lagen är utökad till att gälla all form av förföljelser, det behöver inte föreligga risk för fysiskt våld. Det har inte rättsystemet förstått ännu, det syns tydligt på de nästan löjligt märkliga domsluten.

Ett gott råd till rättssystemet: Byt ut era lagböcker till en nyare variant, det har hänt mycket de senaste åren!

Jag bygger ovanstående på ett antal personer som kontaktat mig, när de sett min blogg, och berättat nästan identiska versioner om hur det fungerat för dem.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer