Flashback

Invandringen som vi inte har råd att förlora

Invandring kostar pengar, det råder ingen tveksamhet i det svaret!

Men kostar det så mycket som Sverigedemokraterna och andra påstår? Jo, det gör det säkert om frågan ställs så att man bara skall se till alla kostnader rakt av.

Problemet börjar när vi särskådar siffrorna och tar med en hel livcykel i beräkningarna. Det är väldigt svårt och omfattande att göra en exakt beräkning för invandringens kostnader. För en sådan beräkning måste man titta på invandrarnas hela livcykel och det låter sig inte göras då en sådan utredning skulle ta minst en livscykel att göra och dessutom måste det göras för tusentals individer i olika åldrar och från olika kulturer.

Det näst bästa är dock att göra överslagsberäkningar med goda grunder som bas. Vi räknar på all invandring från 1945 då invandringen pga krigsslutet började på riktigt.

Vad vet vi?
Vi vet att invandringen till Sverige kan ligga så högt som 100.000 per år. Men klär vi av siffrorna visar det sig genast att den siffran är inte förenat med en absolut sanning. Vi har att ta hänsyn till utvandringen från Sverige och hemflyttande som tidigare flyttat ut. Till detta kommer att de flesta som invandrar till Sverige kommer från de Skandinaviska länderna och därefter från EU. Men för att få en rättvis bild av kostnaderna måste dessa räknas med. Tittar vi på hela nettoinvandringen sedan 1945 har den varit 970.000 eller i genomsnitt 14 – 15.000 per år.
Den genomsnittsliga asylinvandringen, från 80-talet, ligger på mellan 5.000 till 20.000 individer per år med något toppår som kan vara högre än 20.000. Innan 80-talet var asylinvandringen blygsam. Den genomsnittliga asylinvandringen räknat från 1980 ligger på ca 15.000.  Exempelvis 2012 beviljades 15 552 asylsökande personer uppehållstillstånd i Sverige. Andelen utrikesfödda inklusive från de Skandinaviska länderna och EU var 15,4 procent år 2012 vilket motsvarar ungefär 1,5 miljoner människor. Sverige har idag ca 9,5 milj invånare. Utan invandringen och räknat från 1945, skulle vi idag vara 7,5 milj invånare och med all säkerhet minska i antal invånare inför framtiden.
Före 1945 och främst före sekelskiftet medförde bla USA:s “Homestead Act” från 1862 drömmen om att kunna få ett bättre liv i USA. Den utvandring som följde på detta motsvarar nästan exakt den invandring Sverige har haft totalt, dvs 1,5 miljoner. 25-30% av hela Sveriges befolkning utvandrade under några få år före år 1900. Netto har alltså Sverige 0 i invandring sett över något mer än hundra år. Alla svenskättlingar utomlands är ungefär densamma som antal invånare i Sverige idag. Vi har alltså ett moraliskt “pay back”-läge om vi skall dra det till sin spets. USA var vårt folks räddning för mer än hundra år sedan medan vi är andra folks räddning idag. Källa: Invandringen till Sverige SCB pdf

Vi vet att i en befolkningspopulation arbetar flertalet idag. Det kan bli lite svårt att räkna från 1945 eftersom kvinnor ofta var hemmafruar ända fram till börja eller mitten av 1960. Men eftersom vår beräkning skall gälla kostnader framåt i tiden kan vi räkna med att i stort sett alla kommer att tvingas arbeta då det är oerhört svårt att klara en välfärd utan arbete och för att få försörjningsstöd ingår kravet på att söka arbete.

Vi vet att de flesta som invandrar är i genomsnitt unga men är oftast i en ålder där grundskolan är avklarad och därmed är skolgång, för denna grupp, ingen eller en liten kostnad för landet. Den kostnad som finns är kurser i språk och kultur mm som behövs för att slussas ut i arbetslivet. Med tanke på att en gundskoleplats under hela sin tid kan kosta runt 3 milj sparar Sverige ansenligt med pengar på denna punkt. En snabb överslagsberäkning visar att det kan rörs sig kring 25-45 miljarder kronor i utebliven grundskolekostnad.

Vi vet att för varje boende vuxen i Sverige kräver varor och service motsvarande 0,5 till 1,0 arbetande. Alltså skapar varje boende i Sverige per automatik sysselsättning. Det är alltså i grunden fel att säga att jobben är för få för att vi skall kunna ta emot invandring då varje individ som ställer sig på Svensk mark per automatik skapar ett eget utrymme för arbete. Trögheten i systemet gör dock att det kan ta ett år eller så för utrymmet att skapas. Med en medelinvandring på 15.000 under detta år kan man säga att det är det som är den verkliga kostnaden för invandringen. Försörjningsstöddet för 15000 personer ligger på i genomsnitt ca 60.000kr/person (flera är barn) och år: 15.000kr x 60.000kr = ca 900 miljoner. Till detta kommer en del stödåtgärder mm på kanske samma summa. Den direkta kostanden för 15.000 invandrare hamnar alltså på runt 2-3 miljarder kronor. Vissa år kan summan bli högre beroende på vad som händer ute i Världen. Analysen är dock inte slut med detta. Det är nämligen så fint här i Världen att de 1-3 miljarder som de som fått stanna här får för sin försörjning används till konsumtion och på så vis går en stor del tillbaka till staten medan en annan stor del genererar arbetstillfällen. Kostnaden för att försörja 15.000 personer ligger alltså avsevärt under den synliga direkta kostnaden. I slutändan kan det vara så lågt som 1 miljard kronor. I en del propaganda påstås att denna kostnad i vissa fall skulle vara upp mot 100 miljarder. Vid en enkel överslagsberäkning ser vi att det är rent löjliga siffror. Det skulle betyda att var och en av de som fått stanna i Sverige under ett år skulle kosta oss nära 7 miljoner (100 miljarder/15.000).  Det förstår vem som helst att sådana siffror är löjeväckande och har som enda syfte att driva igång ett invandrarhat för att få orsak att stoppa invandringen och slänga ut de som redan kommit i “bästa” nazi-stil. Det är så bla SD jobbar och det är därför ett sådant parti är så farligt för samhället.

Vi vet att arbetslösheten idag ligger mellan 200 och 300 tusen. Det sägs ibland att invandrare går arbetslösa i många år. Om det stämde generellt och med tanke på att 1,5 milj i Sverige är invandrare och de allra flesta av de 1,5 miljonerna är i arbetsför ålder borde arbetslösheten ligga avsevärt över 200 – 300 tusen. Vi kan alltså konstatera att de allra flesta av de 1,5 miljonerna har arbete, går i skola eller är pensionerade under en livscykel. Det går med andra ord inga horder av folk från andra länder i arbetslöshet då de skapar sina egna arbetstillfällen bara genom att vara här och konsumera som alla andra. I övrigt borde våra politiker tycka att upp mot 300 tusen arbetslösa är på tok för mycket, men det är en annan fråga.

Vi vet att av alla som arbetar och tjänar pengar går till slut ca 50% till skatt och resterande 50% går till konsumtion. Som vi tidigare konstaterat är detta självgenererande vad det gäller arbetstillfällen men det ger också pengar till stat och kommun för all service som folket behöver. Under en invandrares livscykel suddas gränserna ganska snart ut mellan infödda svenskar och invandrare och visar samma flöden i systemet med samma kostnader och förtjänster som alla andra där det är tämligen svårt att bryta ut och indentifiera dessa inkomster och kostnaders fördelning.

Vi vet att befolkningsbalansen mellan olika åldrar, kallad befolkningspyramiden, sedan 1945 börjat att vända sig allt mer helt om. Dvs det är allt färre som försörjer allt fler äldre. Utan invandring och andra åtgärder skulle Sverige hamnat i ett mycket besvärligt läge från och med runt 2010. Nativiteten skulle ligga på kanske under 1 som flera länder idag ligger på ute i Europa. Men i och med att vi har barnbidrag och flera andra åtgärder som förenklar att både skaffa och ha barn har nativiteten ökat till att ligga på 1,7. För att bibehålla ett ekonomsikt fördelaktigt förhållande mellan de som försörjs och de som jobbar bör nativiteten ligga på strax över 2. Det är här som invandringen kommer in. Tack vare invandringen, där invandringen i sig är fördelaktig för befolkninsgpyramiden, har nativiteten ökat från 1,7 till 2,1 tack vare att de som kommer är i sådan ålder då de oftast skaffar barn. Sveriger räddas alltså undan katastrofen av att allt för få arbetar genom att tillåta invandring. Kostnaden för en sådan katastrof är näst intill omöjlig att räkna i pengar men det handlar förmodligen om hundratals miljarder varje år. Här kommer alla kostnader för invandringen i lä hur man än räknar. Räknar man på ovanstående och drar bort fördelar som införst för att folk skall skaffa barn kan invandringen vara en förtjänst på flera hundra miljarder kronor varje år.

Vi vet att brottsligheten kostar samhället pengar. Den brottslighet som invandrare står för sägs vara bara någon procent mer än infödda står för. Merparten av denna merkostnad beror på de invandrare vars ungdomar hamnar i fattigdom och utanförskap. Det är dock en fråga utanför denna artikels målsättning så det får vi återkomma till en annan gång. Merkostnaden för brottslighet kopplat till invandring torde ligga ligga under 10 miljarder eller snarare närmare 1 miljard än 10 miljarder. Det är kostnader som klart ryms inom nettoförtjänsten med invandringen. Vill man spara pengar ytterligare i samhället borde politikerna göra något åt utanförskap och fattigdom men, som sagt, mer om det i en annan artikel.

Vi vet nu att invandring, som det sker till Sverige, är en enorm källa till rikedom både ekonomiskt och kulturellt. Sverige räknas som ett av de främsta länderna i Världen på mängder av områden och det oavsett vem som sitter i regeringsställning av de båda blocken då båda blocken är inställda på en generös invandring därför att de vet att det i långa loppet är en garant för vår överlevnad och välstånd i ett längre perspektiv.

 

Gabriella Lahti journalist på Nyheter24

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer