Omröstning i EU om viktiga internetlagar

Internetaktörerna får nya regler

EU tycker att de stora internetaktörerna har för stor makt. Några av dem har större ekonomier än normalstora stater. Därför kommer EU att införa nya strängare regler för att de inte skall kunna använda sin makt till att göra som de vill.

Delger inte sina användare sin avsikt

De stora drakarna delger inte sina användare vilken avsikt de har med allt material de samlar in om användare och vilka som har tillgång till materialet. Inom EU är det lagstadgat att internetanvändarna äger materialet som skapas när de surfar på nätet. Användaren skall har en suverän rätt att avgöra om materialet får användas, delas ut till andra eller om det skall raderas. Detta är inte alltid möjligt hos de stora aktörerna. De delger inte ens vilket material de samlar in ännu mindre vad det används till. Utöver ovanstående äter de stora upp de mindre företagen i en oroande omfattning.

Gäller annat också

Man kräver också i reglerna att företagen ökar sin tillsyn över modererandet av otillåtet innehåll på sina plattformar. Även transparensen över annonser skall skärpas så att användare ska förstå att det de ser är en annons. Informationen om vem som står bakom annonsen och varför den riktad just till nätsurfaren skall också förmedlas.

EU-kommissionen presentera ett nytt regelverk

Regelverk som EU skapat handlar om hur företagen sköter sitt innehåll och konkurrensmöjligheterna för mindre företag gentemot de stora drakarna. Hur regelboken kommer att se ut är inte känt för närvarande. Kommissionen har dock varit tydlig med att ansvarstyngden kommer att läggas på de stora företagen.  Stora bolagen definierade som företag med mer än 45 miljoner konton. Bryter man mot dessa regler riskerar de böter på upp till sex procent av sin omsättning.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer