Hur nätstalkern lurar rättvisan – En samlande beskrivning

Den drabbade vinner ofta kontaktförbudsmål som sedan rivs upp i HR

Nedanstående är en samlande beskrivning hur en avancerad stalker kan jobba. Alla punkter kanske inte tillämpas av en och samma stalker. Artikeln bygger på ett antal personers mail under senaste året. Stalkingartiklarna är bland de mest lästa i vår nättidning och det förvånar oss.

Kontaktförbud mot varandra

En person som blir stalkad en längre tid brukar gå till domstol för att utverka ett kontaktförbud mot den som stalkar. Det är dock väldigt vanligt att stalkern också lägger in om kontaktförbud mot den som stalkern stalkar. Båda parterna vill alltså få till stånd ett kontaktförbud mot den andre. Detta är mer regel än undantag så bli inte förvånad om det sker.

Stalkern vill inte ha något kontaktförbud åt något håll

Varför beter sig en stalker på detta vis? Man kan ju tycka att stalkern inte vill ha något kontaktförbud för då kan ju stalkern inte stalka eftersom ett kontaktförbud alltid är ömsesidigt. Sanningen är att stalkern inte vill ha detta utan gör det endast för att övertyga rättvisan att hen är en “helylleperson”. Det är nämligen så att stalkerns taktik är att försöka få rättvisan att förstå att det är den drabbade som är stalkern och att stalkern måste få ett kontaktförbud mot den drabbade. Det är också ett led i att jävlas ytterligare mot den drabbade.

I tron att hjälpa rättvisan

Orsaken till att stalkern också vågar använda rättsväsendet mot den drabbade beror på att stalkern, på fullt allvar, tror att hen hjälper rättvisan att stävja brott. Inte sällen skriver stalkern i dokument till rättvisan att “preventiva mail” skickats till den drabbade osv. Varje litet tecken från rättvisan att det kunde utgöra något bra arkiverar stalkern för framtida behov för att visa att det verkligen bekämpar brott med rättvisans godkännande. Bekämpning av brott eller preventivt handlande är ofta en stalkers ledstjärna som, dessutom, stalkern själv på fullt allvar tror på då stalkers också ofta är behäftade med mytomani.

Vänder på orsak och verkan med hjälp av andra

Efter att också stalkern lagt in om kontaktförbud vidtar en tid, innan domen faller, där stalkern skickar in dokument till rättvisan för att visa hur utsatt den stackars stalkern är. Förutsatt att det är en avancerad och kallt beräknade stalker. Inte sällan drar hen in sin familj i ärendet och påstår att den drabbade “också stör” familjen med diverse påhittat. Naturligtvis har stalkern, som ofta har ett fast grepp om sin familj, tydligt instruerat familjen vad som gäller. Därefter vill stalkern gärna ha med sin familj i samtalen med rättvisan så att just hans mening skall beläggas med extra tyngd.

En djävulsk plan sinnrikt dokumenterat

Om stalkern har barn påstår stalker inte sällan att barnen är förföljda av den drabbade. För att kunna lägga en massa skuld på den drabbade förbereder sig en avancerad stalker noggrant. Som exempel skickar han ofta kryptiska mail till den drabbade, i påhittade namn eller ibland verkliga namn, med telefonnummer hen ber den drabbade att ringa för mer information. Telefonnumret går ofta till stalkerns fru eller till barnen. Inte sällan skickas flera sådana kryptiska mail ut formulerade på ett sätt som nästan tvingar den icke ont anande drabbade att ringa. När den drabbade har ringt beställer stalkern ut handlingar från telebolaget där det står vem som ringt stalkerns familjs telefoner och plötsligt har denne “bevis” på att offret ringt hans familj. Dessa dokument sparas omsorgsfullt som allt annat material för framtida behov.

Katalogiserar allt noggrant

Det finns exempel där stalkers sparar alla dokument väl katalogiserat i datumordning så att hen lätt kan få fram rätt dokument i rätt tid då det behövs för att jävlas med sitt offer. När stalkern klagar till rättvisan att den drabbade också gett sig på stalkerns familj används dokumenten från telebolaget som bevis på att den drabbade verkligen ringt upp och stört hens familj, speciellt barnen. Hen tutar i barnen fraser de skall kunna säga, om det behövs, och barn är ju spontana så dem tror man ofta på.

Ett helt batteri av djävulska planer

Stalkern har ett helt batteri av åtgärder mot sitt offer som, inte sällan, sedan länge är undermedvetet väl planerat.  Bla använder stalkern ofta andra händelser i livet mot den drabbade. Stalkern skaffar fram “bevis” eller “indicier” att den drabbade också ligger bakom de händelserna. Som exempel kanske stalkern haft inbrott hemma som inte alls har med den drabbade att göra på något sätt. Genom att formulera mail på särskilt sätt och under annans namn, som tidigare, som nästan tvingar den drabbade att svara kan det vara så att stalkern i detta svar kan tyda in små tecken som pekar på att det är den drabbade som också gjort inbrottet. Det är ofta tecken som bara stalkern kan se och inte sällan “förbättrade” av stalkern för att verkligen se ut som stalkern vill.

Falsk ursäkt som ett led i stalkandet

En av de värsta metoderna stalkers kan använda sig av är att, i ett oannonserat telefonsamtal, be om ursäkt för sina tilltag och bjuda hem den drabbade för en försoning. När den drabbade, glad för att detta skall ta slut, anländer till stalkerns hem och knackar på dörren möts den drabbade av olika alternativ. Ett av alternativen är, en tidigare till platsen kallad polis, som öppnar och tar med den drabbade på förhör och kanske delger den drabbade hemfridsbrott. Eller så öppnar stalkern själv och spelar in samtalet där stalkern skäller ut den bjudna gästen som om gästen gör hemfridsbrott, detta anmäls senare till polisen. Det vanligaste alternativet är dock, på grund av att nätstalkers är otroligt fega, att stalkern inte öppnar utan i stället står väl dåld någonstans och spelar in på film när den drabbade går till och från stalkerns bostad som sedan polisanmäls som hemfridsbrott eller något annat passande.
Hemfridsbrottsutredningen, eller hur det nu rubriceras, läggs alltid ner så klart då polisen inte kan se att något av ovanstående är ett brott. En tidigt nedlagd utredning får bara den som anmält reda på så alla drabbad går i okunskap att de varit polisanmälda för ingenting.

Den drabbade påstås bjuda ut sex till myndighetspersoner

Allt detta arkiverar stalkern i sitt ofta välorganiserade dokumentlager och plockas fram nu när ett kontaktförbud avhandlas och skickar in tillsammans med kryptiskt formulerade texter där stalkern försöker göra detta till verkliga händelser i syfte att visa klandervärdheten och den möjliga brottsbenägenheten hos den drabbade. Nedlagda polisutredningar beskrivs ofta med att den drabbade är skicklig på att manipulera polis och rättsväsende. Är den drabbade en kvinna beskriver stalkern henne som mansslukerska eller kvinnotjusare som kan få ner vilken man/kvinna som helst i sänghalmen och att det förmodligen är så det gått till när utredningar lagts ner. Det har faktiskt hänt att polis eller andra inom rättsväsendet utretts för brott pga stalkers påståenden om att sex bjudits ut.

Den drabbades vänner råkar också illa ut

Normalt folk har ofta vänner, inget konstigt med det. Men för en stalker är det väldigt konstigt. Stalkern tycker det är så konstigt att hen börjar ge sig på den drabbades vänner och förmå dem att sluta vara vänner med den drabbade. Detta sker ofta genom att vännerna får hör vilken person den drabbade “egentligen” är och att den drabbade pratat skit om dem till den som de får informationen av, som naturligtvis är den drabbades stalker själv. Stalkern använder så gott som alltid anonymiserade mail för denna information så att ingen kan bevisa att det är stalkern som skickat mailen.
Det har hänt, även om det är ovanligt, att den drabbade tappat vänner pga stalkerns särdeles otrevliga beteende. Men oftast tror inte vännerna på den nya informationen som plötsligt, utan anledning, dimper ner i inkorgen. När det går upp för stalkern, att hen inte lyckats slå en kil i vänskapen, börjar hen bli hotfull. Inte sällan hotar stalkern med att vännernas namn kommer att bifogas handlingar till rättvisan. Det anmärkningsvärda är att stalkern verkligen gör sak av hoten och skickar med deras namn där de räknas in som en del av den drabbades “kriminella liga” eller liknande formuleringar. Om vännerna och den drabbade är av motsatta könen, tillskrivs de ett sexuellt samliv, av stalkern till rättvisan.

De drabbade ångrar ofta anmälan om kontaktförbud pga obehag

När den drabbade läser stalkerns inlagor (man får dem hemskickade) kryper en ovanligt stark obehagskänsla in innanför skinnet på den drabbade, det är inte alls konstigt för den drabbade brukar vara normal och en normal person reagerar så. Inte sällan vill man backa ur kontaktförbudsprocessen när inlagorna läses. Man känner sig alltså förföljd och snärjd även i denna process av stalkern. Det är en oerhört märklig och traumatisk känsla att vara med om. Flera drabbade stupar här. Det är lätt att säga, men jag säger det ändå, det är viktigt att den drabbade inte tar åt sig av det som stalkern lämnar in, hur jävligt stalkern än beskriver den drabbade och den drabbades “handlingar”, för stalkern kan verkligen beskriva sitt offer oerhört illa och balansera på gränsen till lagbrott.

Be om hjälp

Den drabbade borde ta kontakt med frivilligorganisationer på nätet, som jobbar mot stalking, och be om hjälp att formulera inskickade dokument till rättvisan, för det är oerhört svårt att skaffa sig tillräcklig kompetens att bemöta en avancerad stalker på egen hand, speciellt när den drabbade har hamnat i ett traumatiskt läge pga stalkerns formuleringar. Det finns oftast ingen fysisk orsak att vara rädd för en nätstalker då de är oerhört fega. Deras tuffhet i text står inte att finna i verkligheten. Där finns stalkerns svaghet som kan utnyttjas om någon väljer att ta tag i problemet, lagligt, på egen hand som kommer att beskrivas hur det kan gå till i annan artikel. Det finns dock en typ av stalker som kan döda, om man stöter på en sådan person måste man vara oerhört försiktig. Man märker oftast om det är en dödligt farlig stalker tidigt då de inte alls reagerar på rättsväsendets ord och struntar i att de utsätter sig själv för risken att åka fast.

Stalkern överklagar kontaktförbud

När en drabbad till slut fått till stånd ett kontaktförbud kommer stalker med all sannolikhet att överklaga beslutet. Under överklagan gäller inte kontaktförbudet och stalkern är i gång igen ofta triumferande, på flera olika fora under anonyma alias, att hen “vann” kriget osv. Detta var naturligtvis planerat redan från början för en avancerad stalker ligger långt fram i stalkerplaneringen. En stalker missar inget eller ingen information hur liten den än tycks vara. Stalkern är bra på sådant därför hen har övat länge och lärt av sina misstag.

Rättvisan river upp kontaktförbud med föråldrade lagar

Ett överklagande av ett kontaktförbud slutar oftast i att det rivs upp. Det är ett beteende från rättvisan som är svårt att förstå. Vi har sett domar från upprivna kontaktförbud där Hovrätten använder sig av besöksförbudslagens del som säger att det måste föreligga ett verkligt hot om fysiskt våld för att det inte skall rivas upp. Hovrätten använder alltså en lagparagraf, Besöksförbud, som inte längre tillämpas för att riva upp en dom som bygger på en annan rubricering, dvs Kontaktförbud. Det är anmärkningsvärt att de gör på detta vis och i princip hjälper stalkern att stalka. Det verkar som om Hovrättsfolket inte vet om att lagen om Kontaktförbud finns. Det kan liknas vid att en som blivit av med körkortet i Tingsrätten för att han kört mot rött ljus, får tillbaka körkortet i Hovrätten därför att det på platsen inte finns någon korsning… …vilket det kanske inte gjorde heller för 20 år sedan… Ja, som ni förstår är Hovrättens syn på Kontaktförbudslagen att det inte finns någon Kontaktförbudslag. Begår Hovrätten övergrepp i denna fråga? Det borde testas!
Hur som helst ger Hovrätten den perfekta hjälpen till stalkers, inte konstigt stalkers inbillar sig att vara en del av rättvisan.

Rättvisan borde lära sig att se stalkerns dubbla bottnar

Hovrätten borde i stället se på uppsåtet till att kontaktförbudet skall upphävas. Eftersom stalkern själv (oftast) bett om kontaktförbud mot den drabbade men nu vill riva upp ett kontaktförbud, mot stalkern själv, som i princip är lika från båda sidor, innebär det att stalkern de facto inte vill ha något kontaktförbud. Dvs stalkerns egen anmälan om kontaktförbud var i praktiken falskt. Hovrätten borde se detta som att stalkern använder rättvisan som ett verktyg i sitt stalkande. Men det gör oftast inte Hovrätten då de inte är förmögna att läsa så avancerade tilltag när de inte ens lyckas använda rätt rubricering i sin bedömning.

Här är ett exempel ur verkligheten

Här är ett exempel ur verkligheten hur en stalker diskuterar. Den här personen följer oavbrutet ett annat forum där den drabbade skriver. Ibland försöker han själv skriva där men avslöjas snabbt och raderas. Här hittar han på om att användare byter namn och fejkar ditten och datten men framförallt står det att den drabbade skriver i en frus namn som den drabbade förföljt i flera år. Det är naturligtvis inte sant men stalkern kan gå i ed på att det är sant för han har under många år byggt upp den versionen som ett vasst vapen mot sitt offer.

qwertyuiop

Observera att artikeln inte handlar om en enskild person. Den handlar om flera olika personer som lagts ihop för att visa en samlad bild över problemet.

10 tankar på “Hur nätstalkern lurar rättvisan – En samlande beskrivning

 1. Fy fan va bra!!!
  Beskrivningen hur en stalker gör är ju bara så jävla mitt i prick.

  Bra jobbat Redaktören!

 2. ****** **** i ********??? 😯

  Ännu så länge vill jag inte visa namn
  /Admin

 3. Den person du nämnde har jag studerat ingående.
  Artikeln bygger dock på ett flertal nätstalkers som förföljt sina offer i flera år.

 4. Trolljägarna borde åka hem till dessa stalkare och ta ett allvarligt samtal för att få dessa stalkare att sluta upp med att förfölja folk på nätet.

 5. Nej, det är det inte!
  Det är en sammlad bild av alla beskrivningar på stalker jag fått i mail av sådana som blivit eller är stalkade.
  Mannen på orten du nämner är en av dem.

  Stalking har ett oerhört mörkertal. Folk skäms tydligen för att vara stalkade i trorn att alla tror det är den stalkade som är stalkern. Jag märker det då stalkerinläggen är bland de mest lästa enligt statistiken jag har.
  Ni som är stalkade ni behöver inte vara rädda för att “framträda”. Man ser väldigt fort vem av er som är stalkern. Det är bara och bara stalkern själv som inte förstår att det syns så tydligt.
  I kommande artiklar skall jag beskriva hur omgivningen ser om någon är en stalker.

 6. Jag har letat länge på nätet efter information om stalkare. Jag är stalkad av en person och fattar inte vad som pågår.Ibland så känner jag mig skyldig till stalking så fort jag gör något mot det för det är så “min” stalker försker få det till. Jag vet inte vad som händer känns som att stå i mörker och försöker gå, är helt vilsen 😥

  Din artiklel är en riktig ögonöppnare 😛
  Äntligen förstår jag att det inte är mig det är fel på, stalkers är så skickliga på att vända och vrida på verkligheten att man börjar så smått tro på det. Jag är så glad nu när jag läste denna artikel 😀

  Nu förstår jag att jag bara skall strunta i honom och allt han säger, skriver och allt annat han håller på med 😈

  TACK!
  😀 😀 😀 😀

 7. STALKER
  ———————
  Alla som är drabbade av stalkers, anmäl er till TV-programmet ”Stalker”. Alla de konfronterat har slutat stalka.

  Det västa en stalker vet är är:
  1. När man inte svarar
  2. Om de vet att informationen inte går fram
  3. Att bli avslöjad som stalker

  Det en stalker älskar:
  1. När de kan inleda och upprätthålla en dialog
  2. När de kan driva dialogen till Polisanmälan
  3. När stalkobjektet är en vacker kvinna
  3. När offret går under har denslutsliga segern uppnåtts

  Det en stalker tror:
  1. Att han hjälper domstolar att hålla rent från syndigt folk därför skickar de ofta all info dit
  2. Att han ger folk tillrättavisningar så att de förstår att leva på rätt sätt
  3. Att han själv är en stor personlighet med mer kunskap än alla andra
  4. Att alla kvinnor älskar honom bara han får en chans att visa det

  Vad en stalker egentligen är:
  1. En obetydlig människa
  2. Har ofta inget arbete
  3. Har ofta andra psykiska problem
  4. Har oerhört svårt att förstå att det han gör är fel

  Gör man som texten.. Slutar snart stalkern med sina påhopp.

 8. Jasså men jag är inte blyg av mig..Tycker att dom som är på denna blogg ska få se denna lilla text..så dom vet vad det handlar om

Kommentarer är stängda.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer