avloppet Flashback

Högsta Domstolen (HD): Dömda får inte förtalas

Torgny Jönsson

Den kände rättskritikern Torgny Jönsson, som med sin organisation “reclaimJustice“, slåss mot rättvisan för att stoppa till synes legala “uthängningar” av både dömda och andra människor, har själv hängts ut som en dömd brottling. Ett par studenter, där en av dem har något agg mot Torgny, skrev i sin uppsats om honom och där dom tydligen trodde att man kunde påstå vad som helst om en person, sant eller inte sant, bara för att han varit dömd en gång i tiden.

Dömda brottslingar som avtjänat sitt straff skall kunna gå vidare i livet

Vi på I folkets intresse anser att dömda brottslingar som avtjänat sitt straff skall kunna gå vidare i livet som vilken människa som helst. De skall inte kunna letas upp som uthängda någonstans. Vi tycker att de skall få ta del av samma bestämmelser som alla andra där FN i sin deklaration om de mänskliga rättigheterna säger i Artikel 12:

Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller anseende.

För att stävja brott mot ovanstående har FN lagt till också:

Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripande och angrepp.

Sverige bryter mot Artikel 12 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna

Det är uppenbart att Sverige bryter mot Artikel 12 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna genom att införa kravet att det skall vara “i allmänt intresse” för att ens utredas av åklagare. Det räcker faktiskt inte med det utan meningen “i allmänt intresse” skall automatiskt och alltid användas som förevändning att inte ta upp förtalsmål eller ens att utreda dem oavsett hur stort eller litet “i allmänt intresse” varit.

Reglerna i Sverige är fixade så det i praktiken inte går att åtala för förtal

Det går alltså i praktiken inte att få en åklagare att utreda förtalsbrott som faktiskt tagit liv i Sverige där mörkertalet kan vara mycket stort. Till detta kommer ytterligare att en åklagare som fått en sådan anmälan på sitt bord lägger handlingarna åt sidan i ungefär ett år innan de skickas tillbaka med just orden att det inte är “i allmänt intresse”. Vi vet numera att åklagare inte får utreda förtalsbrott i Sverige ändå kan det ta upp till ett helt år innan de avskriver fallet. Under tiden utreds inget, handlingarna ligger bara och väntar på att avskrivas medan åklagarna spelar spelet att det utreds. Varför skall det ta ett helt år att stämpla “läggs ner” på handlingarna? Varför detta spel mot folket inom rättvisan?

Vanligt folk hindras från att få rättvisa

När de drabbade vill få upprättelse stöter de inte bara mot väggen “i allmänt intresse” utan när de går vidare till enskilt åtal springer de rakt in i nästa vägg som består av “gott ställt”. De flesta har inte så “gott ställt” att de utan risk kan ingå i ett enskilt åtal. De blir oftast avrådda med orden “det kommer att bli mycket dyrt om ni förlorar” och förlorar gör man alltid när och om förtalsmålet tas upp i Hovrätten.

Rättvisan drar ut på tiden tills det inte längre går att driva frågan

När året gått och man fått tipset att ta upp det i ett så kallat “småmål” har man inte mycket tid kvar att jobba med detta då ett småmål preskriberas redan efter 2 år. Småmål blir de flesta också skrämda från att genomföra då man inte kan använda jurister eller någon annan kostsam hjälp. I ett småmål är man nämligen själv åklagaren. Med dessa, i stort sett omöjliga hinder att ta sig över, betyder att rättvisan i Sverige inte bara bryter mot Artikel 12 i FN:s stadgar utan också i praktiken hjälper näthatare att hata ostört medans de som blir hatade bryts ner bit för bit som ibland slutar i ett självmord.

Skipa rättvisa på egen hand

När personer ur folkdjupen till slut inser att de blivit lurade, att vi i Sverige skulle ha det bästa rättsväsendet av alla länder, vaknar en vrede inte bara mot näthatarna utan också mot rättsväsendet som inte ger dem det skydd de har rätt till enligt Artikle 12 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna: “Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripande och angrepp“. Risken är överhängande att dessa personer till slut tar lagen i egna händer och söker upp sina bannemän och handgripligen stoppar dem från att åtminstone fortsätta sitt förtal. Vi förstår mycket väl deras känslor då vi själva övervägt möjligheten efter att ha gått den omöjliga brottningsmatchen mot den obefintliga rättvisan som missat alla charmkurser som finns.  Flera har hört av sig till oss som vill hjäpa till att klå upp valda mål. Vi avstyr sådant vänligt men bestämt. Rättsväsendet får alltså helt enkelt skylla sig själv om det skapas mobbar som klår upp näthatarna.

Torgny Jönsson agerade genom rättvisan

Det är med bakgrund av ovanstående vi skall se Torgny Jönssons arbete. Han försöker slå igenom den vägg av motstånd i rättsväsendet att utreda förtal av personer i Sverige och främst då dömda sådana. När han nu själv blev uthängd som brottsling av studenterna från Linköpings universitet agerade Torgny genom att gå till Tingsrätten med fallet i ett enskilt åtal. Tingsrätten fällde studenterna för förtal men Hovrätten, som i förtalsfrågor eller till och med i frågor om kontaktförbud nästan undantagslöst friar hatarna från brott, var detta fall inget undantag.

Uthängningen godkändes av Hovrätten

Som väntat friade Hovrätten studenterna från förtalsbrott och därmed i princip legaliserades förtal mot dömda och andra. Men Torgny som omfattas av en stor skopa civilkurage ger sig inte så lätt utan drev fallet vidare till Högsta domstolen (HD). I och med att HD tog upp fallet var en halv seger redan intjänad därför att HD är oerhört restriktiv mot att ta upp fall. HD genomför aldrig någon rättegång utan “dömer på handlingarna” efter intensiva studier av dessa och genom noggranna jämförelser med praxis osv.

Högsta Domstolens dom visar att uthängningar och förtal inte är tillåtet

HD:s för rättsväsendet slutliga dom blev glädjande då de fällde studenterna för brott . Denna dom, som avkunnades i förvånansvärd tysthet, är långt viktigare än flera års andra domar då den tydligt säger att det inte är tillåtet att förtala någon person alls i Sverige oavsett vad de gjort eller inte gjort. Domen visar tydligt vad man får lämna ut och vad som inte är tillåtet. I en senare artikel skall domen i detalj tas upp.

Vad bestod de dömdas förtal i och hur stor spridning hade det

Spridningen var att det kunde läsas av de andra 20 som deltog i kursen och den skulle vara med på ett seminarium, vilket inte framgår om den var. Skolan råkade också av misstag lägga den i sitt nedladdningsbara register för uppsatser. Den plockades dock ganska snart ner därifrån. Spridningen var alltså ringa. Förtalet i uppsatsen består i:

Ekobrottsling

Maffians bankir

Första klassens duperare

Bedragit

i teorin kan sägas vara något annat än kriminell sedan tidig ålder

kriminella banan började i de sena tonåren.

Belief handlar bland annat om att visa respekt för lagen och tydligen har han aldrig gjort det.

Lagydighet är ett ord som inte existerar i hans vokabulär

Det var allt!
Lägg märke till att de inte påstår att han var brottsling, de bara antyder det och ändå dömdes de till sammanlagt mer än 23.000kr. Det som fällde avgörandet var att dokumentet lämnades in för att avhandlas på ett seminarium och då ansåg HD att uppgifterna publicerades för allmänheten var uppfylld.

Extremt mycket värre förtal

Det som min dotter blivit utsatt för kan då sägas var extremt mycket värre förtal än detta som HD anser vara förtal. Där handlar det inte om att visa upp några rader förtal för ett seminarium utan där handlar det om tusentals rader förtal som visats upp för mer än 2,2 miljoner besökare. Vi kan alltså nu konstatera att alla de som förtalat min dotter, mig och min familj, enligt HD, gjort sig skyldiga till förtal med råge!

Ibland får vi också må gott och det tackar vi Torgny Jönsson för!

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer