Har var och en rätt till lagens skydd?

Nedanstående fråga har ställts till Åklagarmyndigheten.

Lagens skydd

I den tidigare lagen om förtal, grovt förtal eller förolämpning gällde detta:

Grundregeln är att åklagare inte får väcka åtal för förtal, grovt förtal eller förolämpning. Initiativet till åtal ligger istället hos den person som anser sig ha blivit utsatt för ett sådant brott. Det finns dock några viktiga undantag.

Gäller detta också i den nya lagen för förtal, grovt förtal eller förolämpning, dvs “Olaga integritetsintrång 4 kap 6 c § “?

Verkningslös lag

Om man skall driva sådant själv betyder det att lagen är helt verkningslös utom för de mer bemedlade som har råd med advokat.

Näthatad är inte i skick att göra det själv

En person som utsatts för svåra kränkningar på nätet är absolut inte i stånd att samla sig så mycket att man kan lära sig hur det fungerar att stämma någon.  Flera av de kränkta är kränkta därför de varit utsatta för något som ofta tynger ner deras möjlighet att klara svåra rättsfall på egen hand. De vi mött är så nedtryckta i skorna av allt förtal att de inte längre har något liv. Förtalet gör att de inte kan få arbete, vänner, hyra bostad eller en så enkel sak att beställa tid till något. Det finns exempel på helt oskyldiga som fått sitt bankkonto uppsagt därför någon ringt banken och berättat var banken kan läsa om deras kund. Ingen vill ha med den förtalade att göra, oavsett om det som sagts är sant eller inte. Livet är slut! Lagen menar alltså att en sådan person skall klara att driva en process i en domstol själv? Självklar klarar denne inte det! Alltså är dessa lagar fullständigt verkningslösa, onödiga bokstäver på ett papper och bortkastade skattepengar att ta fram. Därmed bryter också Sverige mot FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna:

FN:s mänskliga rättigheter Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende.
Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp
.

Den nya förtalslagen

Det är med bakgrund av detta jag frågar om man även med den nya lagen “Olaga integritetsintrång 4 kap 6 c § ” måste driva processen själv?

Om man skall driva processer själv

Om man även fortsättningsvis måste driva målen själva kommer de utsatta som ännu inte tagit sina liv att freda sig själva mot dräggen på nätet och forumen de skriver sin skit på. Alla har rätt till lagens skydd men om lagen inte skyddar de utsatta kommer de ta den mänskliga rätten att freda sig själva.  Dit är vi på väg mot nu med förtalade som fullständigt tappat tilltron till rättsväsendet och inte bryr sig om efterspelet, livet är ju slut ändå. Rättsväsendet har bara sig själva att skylla med utvecklingen mot att folk tar saken i egna händer, ingen vill mer läsa “utredning inleds inte” för ingen kommer att anmäla något, de löser det själva eftersom polisen och domstolarna vänt dem ryggen. Tragiskt!
Vi däremot följer lagen för att kunna ge ut denna nättidning och följa utvecklingen.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer