Flashback – Näthataren är ofta medelålders

“Ansiktet bakom hatet 2019” en rapport från Totalförsvarets forskningsinstitut (FOI) på uppdrag av branschorganisationen “TU – Medier i Sverige” om vilka personer som uttrycker hat eller skriver nedsättande kommentarer om journalister på nätforumet Flashback. Bland annat har de kommit fram till att det företrädesvis är män, 40-60 år som näthatar och att de är särskilt aktiva under fredagskvällar.

Studien är gjord mot hatforumet Flashback

FOI har gått grundligt tillväga och fått fram att 7.372 konton på Flashback uppfyllde villkoren att ha nämnt journalister vid namn eller som grupp minst två gånger samt publicerat minst 1.000 inlägg på Flashback. Av dessa plockades 228 konton ut för en närmare analys. Av de 228 kontona visade det sig att 34 av kontona (ca 15%) publicerat minst 2 hatinlägg mot namngivna journalister. Det skulle betyda att om det ser ut på samma sätt i alla 7.372 kontona hatas det mot namngivna journalister av mer än 1.000 konton.

När är ett inlägg hatfyllt

Hatfullt ansågs det vara om inlägget innehöll uppmaningar eller önskan att skada eller förgöra journalisten, sexistiska, rasistiska, underminera trovärdigheten, påstå eller antyda psykiska sjukdomar eller personlighetsstörningar. Johan Fernquist, forskningsingenjör på FOI:

Att uttrycka missnöje eller motstånd mot någons åsikter är inte näthat. Denna studie för TU fokuserar på näthatare som nedvärderar eller verbalt attackerar journalister. Den ökar också förståelsen för samhällsproblemet hat i digitala miljöer.
Källa: tu.se

Vad FOI egentligen säger här ovan är att det ökar förståelsen för samhällsproblemet näthat på hatforumet Flashback som syftar till att bättre kunna förebygga näthatet. Jeanette Gustafsdotter, vd TU – Medier i Sverige:

Den här utforskande studien presenterar flera intressanta hypoteser som ger oss viktiga pusselbitar i vår kunskap om de som uttrycker hat mot journalister i digitala miljöer. Vi ser studien som ytterligare ett steg i vårt arbete att förebygga näthat
Källa: tu.se

 

Näthataren är ofta medelålders

FOI har också titta på näthatarnas personlighet som visade sig att näthataren på hatforumet Flashback karakteriseras av låg eller ingen öppenhet och avsaknad av vänlighet. De är också mer aktiva på Fredagskvällar och det är en man i medelåldern. Johan Fernquist, forskare på FOI:

Ett resultat som sticker ut är att den grupp som uttrycker hat mot journalister är mer aktiva fredag kväll jämfört med den generelle användaren av Flashback. Dessutom tyder våra resultat på att den som skriver hatfulla kommentarer om journalister är en man som är äldre än 40 år.
Källa: tu.se

Vi tror med god sannolikhet att det är så här generellt oavsett vad som näthatas och att de flesta näthatarna är medelålders som saknar empati. Som resultat av det sitter de därhemma ofta ensamma och bittra. Det finns också en stor kategori näthatare som ofta lider av en psykisk ohälsa och att de näthatar för att de får en psykisk njutning av det.

Mycket handlar om invandringspolitik

De flesta som näthatade journalister var aktiva i frågan om invandring och politik. De är också mest aktiva i ämnen som rör invandringspolitik medan den genomsnittliga Flashbackanvändaren sprider sina inlägg över fler ämnen. Enligt rapporten “Ansiktet bakom hatet 2019” ser resultatet i korthet ut så här:

 • Den genomsnittliga näthataren karaktäriseras av låg öppenhet och vänlighet jämfört med en genomsnittlig Flashback-användare.
 • Näthatarna är särskilt aktiva under fredagskvällarna och är generellt mer aktiva under morgonens tidiga timmar jämfört med en genomsnittlig användare.
 • En majoritet av näthatarna är män.
 • De flesta näthatarna verkar vara mellan 40 och 60 år gamla.
 • Nästan hälften av de inlägg som skrivits av näthatarna är gjorda i forum relaterade till politik.
 • Näthatarna är mest aktiva i diskussioner om integration och invandring.
 • Näthatarna är mer fokuserade på sina ämnen jämfört med en genomsnittlig Flashback-användare som har en större spridning av inlägg över många olika ämnen.

Näthataren begränsar yttrandefriheten

“Ansiktet bakom hatet 2019” konstaterar också:

 • Vi vet att fler än fyra av tio avstått från att bevaka ett visst ämne eller person på grund av risken för hot.
 • Vi vet att hoten om sexuellt våld i första hand drabbar kvinnor.
 • Vi vet också att gruppen som hotar och näthatar är liten.
 • Hoten, hatet och trakasserierna representerar inte allmänhetens uppfattningar om nyhetsmedierna.
 • Fler än åtta av tio svenskar har mycket eller ganska stort förtroende för svenska nyhetsmedier.
 • Svenskarnas förtroende för nyhetsmedier är fortsatt högt och stabilt, enligt SOM-institutets nationella studie från 2018.

Vad de kommer fram till är alltså att hela 40% av användare på nätet avstår från att bevaka vissa ämnen bara för att de är utsatta för näthat. Näthatet begränsar alltså yttrandefriheten för 40% av deltagarna på nätet. Konsekvensen av det är att hata på nätet främjar inte alls yttrandefriheten som är yttrandefrihetsivrarnas åsikt på hatforumet Flashback. utredningen kommer också fram till att gruppen som näthatar är liten. Alltså en liten grupp på nätet stänger yttrandefriheten för 40% av användarna. Det är så allvarligt att myndigheterna borde reagera kraftfullt mot hatforumet Flashback.

Syftet

Syftet med utredningen är att få stopp på näthat:

Målet med studien är att med en undersökande metod identifiera gemensamma faktorer och särdrag hos de användare som uttrycker hat mot journalister på Flashback. Det för att nå fördjupad kunskap om den grupp av människor som uttrycker hat mot journalister i digitala miljöer. Resultaten kan ses som ett första steg i att förebygga digitalt hat genom exempelvis strategisk kommunikation.
Källa: tu.se

Synen på vad som är näthat och var detta finns sprider sig över större områden i samhället samtidigt som allmänna åsikten är att näthat måste motas bort.

Källor:
tu.se
Ansiktet bakom hatet 2019

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer