Unikt om lagar som kan användas mot nätbrott

Flashback – Ett debattforum, kan någon åtalas för brott

Flashback, ett debattforum

Vi hör ofta att det enligt lagen är tillåtet att skriva i stort sett vad som helst på Flashback då det är en samhällskritisk debatt. Så här har en person uttryckt det för oss i en rättssal:

På Flashback diskuteras aktuella rättsfall ständigt i journalistiskt syfte, och i den mån jag och mina vänner och bekanta kommit fram till uppgifter som sedan publicerats på Flashback så har de varit relevanta

En annan person som också sade att han inte känner till Flashback sade så här:

Eftersom Flashback håller hus i Bahnhofs server som återfinns i Sverige gäller BBS-lagen inklusive undantaget för uteslutande journalistiskt ändamål i kritisk samhällsdebatt att med hänsyn till det allmänna nyhetsintresset.

och:

Oavsett vem som än publicerat uppgifterna om ****** i debattforumet Flashback verkar de uppkomma i uteslutande journalistiskt ändamål för kritisk samhällsdebatt. En hel del, för att inte säga det mesta i forumet är inget annat än just kritisk samhällsdebatt.

Det skall sägas att de uppgifter ovanstående publicerat på Flashback är till den grad så illa att det förstört en hel familj för all framtid. Det hjälper inte med att be om ursäkt, som en av dem gjort, liven är ändå förstörda.

I ett annat fall säger en åtalad, alias “Admiral Krag” på Flashback, för hets mot folkgrupp följande:

***** har medgett att han under alias ****** skrivit de åberopade inläggen, men har gjort gällande att han inte haft uppsåt att begå brott. Hans avsikt har inte varit att uttrycka sig nedsättande utan att diskutera invandrarfrågan ur ett politiskt perspektiv.

För att klara sig undan lade ovanstående person till ytterligare ursäkt:

Att han ändå kom att använda nedsättande ord när han skrev sina inlägg, berodde på det hårda klimat som rådde på internetsajten. Han anpassade sig således bara till det språkbruk som andra använde på sajten.

Politiska åsikter kan aldrig vara ett brott, eller?:

Han trodde även att han på sajten var skyddad och att man där fick uttrycka politiska åsikter utan att det var ett brott.

Inte tillåtet

Det är inte tillåtet att förtala eller hetsa någon i något som helst forum oavsett om det kallas för samhällskritisk debatt, politiska åsikter eller i journalistiskt syfte. Allt faller under lagen om förtal, PUL-brott, hets mot folkgrupp eller annan rubricering. Så det är ingen idé att skylla på sådant i en rättegång, det hjälper så att säga inte då det fortfarande är ett brott.

Domen

Hur ser då domförklaringen ut för ovanstående som hetsat mot invandrare? Jo, så här:

Genom ******** egna uppgifter, sammanställt med den skriftliga bevisningen, är utrett att ******** uttryckt missaktning för folkgrupp med anspelning på ras, hudfärg och ursprung på sätt åklagaren gjort gällande. Genom att skriva inläggen på Flashback har hans inlägg även fått en sådan spridning som krävs för brottsligt ansvar.
/../
Vid en samlad bedömning finner tingsrätten således att åtalet är styrkt. Gärningen är att rubricera på sätt åklagaren angett. Med beaktande av mängden inlägg med nedsättande omdömen och att inläggen skrivits under en förhållandevis lång tid kan gärningen inte bedömas som ringa.

Brottsligt

Den politiska debatten i journalistiskt anda är alltså brottslig om man uttrycker missaktning i en mängd inlägg under förhållandevis lång tid och fått sådan spridning som fås med Flashback.

De som stäms inför domstol

De som stäms inför domstol kan alltså inte skylla på att det är en “kritisk samhällsdebatt i journalistiskt anda”, eller hur man nu formulerar det,  att kränka någon på Flashback eller annorstädes. Det är utsiktslöst och bara slöseri med tid.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer