Flashback – Angelina *********

Angelina ********* 6508XX-XX

Ägare till Flashback

Angelina ********* har pekats ut som Jan Axelssons sambo. Hon är inte bara sambo till Jan Axelsson hon är förmodligen också delägare till Flashback Media Group som egentligen äger Flashback forum. Hon är också någon slags chef för Flashbacks brittiska brevlåda som skapades efter att Flashback inte längre fick verka i Sverige 2003. Man skapade då detta Engelska bolag på 27 Old Gloucester Street, London, WCIN 3XX för att ge sken av att Flashback forum ligger i England. De försökte samma sak i Holland men fick ge upp den idén. I verkligheten lämnade dock aldrig Flashback forum Sverige. På grund av nya lagar i England som skulle gjort det svårt att verka där flyttade man brevlådan till USA och registrerade Flashback Inc i Belize. I USA är brevlådan kvar tillsammans med några hundra andra brevlådeföretag som av olika skäl vill komma undan hemlandets regler. Dock har man valt att ha kvar också det Engelska bolaget.
Källa: Provokation och näthat som affärsidé – Flashback

Lägg märke till adressen 120 06 Stockholm. Det är samma adress som angavs när företaget skapades 2003 och leder till en postbox i Stockholm, med nummer 92041. Av någon märklig anledning är det samma postbox som Flashback Media Group i Sverige använder som sägs inte äga Flashback forum.

[Källor har tagits bort eftersom en del var brutna]

Tyska

Det finns en person i Tyskland med samma namn som “Flashbacks” Angelina som många tar fel på att det är hon som är kvinnan bredvid Jan Axelsson. Det är alltså fel.

[Tog bort sista stycket om en adress]