FBI försöker ta sig in i en låst iPhone

En låst iPhone

iPhone har en del märkliga lösningar för sina telefoner. Lösningarna är i mitt tycke inte alls bra utan drar ner betyget för mig till botten. Därför använder jag aldrig iPhone. Ett av dessa märkligheter är att om man slår in pinkoden fel mer än 10 ggr, har jag för mig, så raderas innehållet. Jag vet inte om allt innehåll raderas men tillräckligt för att exempelvis polisen inte skulle ha användning för innehållet i en utredning. Det ställer alltså till besvär för polisen om de behöver ta sig in i en telefon. Detta kan tyckas vara bra för de som har något att dölja, för de som håller sin integritet högt eller för de som mår dåligt av att någon annan varit inne och snokat i de privata angelägenheterna.

Ny metod

Efter att Apple vägrat bistå med att plocka bort mekanismen som raderar innehållet för en telefon i en brottsutredning har FBI i USA med hjälp av Jonathan Zdziarski, en av de främsta experterna på iPhone, löst problemet med raderat innehåll. Det går till på så vis att man löder bort iPhons minnesenhet och sätter den i en sockel där man kan överföra innehållet till en annan minneskrets. Av den minneskretsen kopieras innehållet över till en mängd nya tomma minneskretsar.  I iPhonen lödar man sedan fast en sockel där man enkelt kan sätta i minneskretsarna efter hand. Därefter testas pinkoden genom en dator 10 ggr tills innehållet raderas i minneskretsen, snabbt byts kretsen ut till en av de nykopierade och datorn fortsätter att testa pinkoder. De tömda kretsarna fylls på efterhand så att processen kan pågå dygnet runt utan stopp tills de hittat rätt kod och telefonen öppnas.

Nand-kretsen

Minnesenheten i iPhone är av typen “nand” som inte bara innehåller telefondata utan också de logiska funktionerna för telefonen. Det är därför man kan upprepa pinkoderna 10 ggr för varje gång en “nand”-krets bytts ut.

Rättsvårdande myndigheter inner inte med

De rättsvårdande myndigheterna hinner inte med i utvecklingen och det är till synes så att företagen inte hjälper dem för att forcera hinder för polisen i sina produkter. På gott och ont, som jag inte vill gå in på här då vår nättidning inte längre har uppdraget att skriva debattartiklar.
Det som händer när rättsvårdande myndigheter i olika länder inte får tillverkarnas hjälp med deras tekniska produkter för att lösa brott är det faktum att de lär sig ta nya vägar för att lösa uppgifterna. Historien har lärt oss att de som får klara sig själva utan hjälp blir uppfinningsrika och framgångsrika i sitt uppdrag om det går en längre tid. Det är samma fenomen som händer med blockerad länder under lång tid. De hittar på egna vägar att nå de resultat de vill uppnå. Ofta handlar det om att deras egen industri och forskning växer och blir framgångsrik, som exempelvis Kubas medicintillverkning/utveckling som ligger i framkant.

Uppgifterna löses med tiden

Vi måste räkna med att de rättsvårdande myndigheterna löser de uppgifter, som idag är stängda, med tiden för att kunna lösa brott. Exempelvis kommer anonymitet på nätet inte vara något som pågår i evighet. Rätt som det är sitter polisen med verktygen där de kan hitta vem som helst:

När det händer är det viktigt att ni tidigare under åren inte skrivit mer än ni kan stå för.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer