Stoppa Flashback

En kvinna fälldes för förtal

Filmskaparen Ulf Malmros påstods våldtagit en kvinna för 25 år sedan. Kvinnan anmäldes för förtal och fälldes i Tingsrätten. Domen visar att man inte får påstå att någon våldtagit någon annan vare sig det är sant eller inte. Det gäller för andra liknande påståenden också. Låt oss titta på vad som står i domen:

Är det försvarligt att lämna uppgiften

Domstolarna väger det som sagts eller skrivits mot om det var försvarligt att säga eller skriva det. I vissa fall kan det vara försvarligt att skriva om en person i samband med brott som begåtts som exempelvis av journalister i tidningar. Så här säger domen där de också tar med hur långtgående yttrandefrihet vi har:

Vid denna försvarlighetsbedömning måste beaktas att den vidsträckta yttrandefriheten är grundvalen för ett demokratiskt samhällsskick. Det måste finnas utrymme för den politiska debatten och även andra samhälleliga, kulturella och vetenskapliga frågor måste få ventileras, även om enskilda personer i viss mån skulle angripas i denna diskussion.

I ovanstående stycke menar de i domen att man i viss utsträckning får tala negativt om andra.

Vid bedömningen av om det var försvarligt att lämna uppgiften ska man i princip bortse från om den är sann eller om den som lämnat uppgiften hade skälig grund för den. Man bör således, för att inte påverkas av kännedom om uppgiftens sanningshalt, vid prövningen utgå från att uppgiften är sann.

Med detta stycke menas i domen att man inte alls skall beakta sanningshalten i påståenden. Det innebär att påståendet kan vara sant lika väl som att det inte är sant för att utgöra förtal. Det innebär att kalla någon för homofil, som också är homofil, kan utgöra förtal på samma sätt som att kalla någon för homofil som inte är det kan utgöra förtal.

Slutsatsen

Den bedömning som tingsrätten har gjort i fråga om utpekande och försvarlighet leder till slutsatsen att ********* har gjort sig skyldig till förtal. Inläggen har utan tvivel avsett mycket allvarlig brottslighet.

Påstående i text att en person våldtagit en annan person innebär alltså “mycket allvarlig brottslighet”. Domen anser inte heller att det var försvarligt att skriva det som skrevs eftersom det inte skrevs i en tidning i journalistiskt intresse.

Det har vidare, [..] kommit fram dels att uppgiften har fått mycket stor spridning inom den bransch som Ulf Malmros verkar i, dels att uppgiften har lett till att Ulf Malmros i princip inte längre får några uppdrag och, förstås, att händelsen har påverkat honom och övriga familjemedlemmar även på det privata planet.

När texten om våldtäkt postades drabbades Ulf Malmros och hans familj privat mycket illa på samma sätt som vanligt förtal och påhittade eller sanna påståenden drabbar alla familjer:

Tingsrätten instämmer därför i åklagarens och Ulf Malmros bedömning att brottet bör bedömas som grovt förtal.

Texten om att Ulf Malmros våldtagit en person kostade postaren ungefär 70.000 kr förutom en villkorlig dom.

Tänk på vad du skriver

Tänk efter innan du skriver något på nätet, även om du är anonym. Kallar du någon för en sexuell läggning kan det alltså kosta rejält med pengar. Överhuvudtaget är det olagliga handlingar som utförs när man utsätter folk för andras missaktning. Om det handlar om andras sexualitet oavsett om det är sant eller inte är det dessutom åklagarlett. Väldigt mycket av det förtal som finns på forum som Flashback är just sexuellt förtal.

Framtiden

Eftersom väldigt många är anonyma på nätet är det svårt att få stopp på galenskapen. Detta kommer att tvinga fram fler domar enligt BBS-lagen. Problemet uppstår dock när ägaren till en sajt också är anonym. De som kränker och förtalar andra kommer i de fallen att mer eller mindre tvinga fram nya lagar som ger rättsväsendet rätt att stänga ner eller blockera sådana sidor på nätet. Vi skulle helst se att inga sidor stängs ner men att rättsväsendet hade verktyg att tvinga dem ta bort olagligheter. Det kommer alltså att vara de som nyttjar “yttrandefrihet på riktigt” som ironiskt nog i princip själva sätter stopp för eländet. Hatarna och Flashback är alltså yttrandefrihetens dödgrävare!

3 tankar på “En kvinna fälldes för förtal

 1. Hej I Folkets Intresse.

  Vi sitter fast i en bilkö och ägnar oss åt att gå igenom höstens Fb ärenden och eftersom ni i flera artiklar publicerat problematiken i att ägare till Flashback har (utvidgat) sekretesskydd, grunnar vi på om citat: Problemet uppstår dock när ägaren till en sajt också är anonym” avser Fb ägare?

  Om så är fallet nämns att också vid det starkare skyddet kvarskrivning informeras objekten att endast en tjänsteman vid skattemyndighet har skyddades bostadsadresser” vilket inte är sant men vid polisanmälan som leder till åtal utlämnas objektets adress och kan oavsett grad av skydd inte undgå åtal.
  Skyddsobjekt kan förvisso gömma sig men då sker nationell eller internationell efterlysning i bortavaro, frihetsberövande, häktning och åtal genomdrivs.

  Avseende: Det kommer att vara de som nyttjar ”yttrandefrihet på riktigt” som ironiskt nog i princip själva sätter stopp för eländet. Hatarna och Flashback är yttrandefrihetens dödgrävare”, är med hög sannolikhet faktum.
  Skandal är Flashback ägare som är skyddad agerar rättsvidrigt mot befolkningen varav många av dem tvingats begära sekretesskydd för dem själva med familjer.

  Inte känt för allmänheten är att oavsett grad av sekretesskydd ska objektet en gång om året med starkt bevismaterial styrka att “hot mot livet fortfarande föreligger” och synnerligen märkligt är att de facto saknas avseende en skyddad som i häpnadsväckande många år inte bevisat att “hot mot livet föreligger”.
  Däremot är fastställt att detta skyddsobjekt under alias i egen sajt uttalar osedvanligt grova hot, grovt kränkande förtal, anstiftan och uppvigling av likasinnade debattörer till anslutning i brott mot befolkningen!

  Som synes inte heller känt av allmänheten, inte ens känt av sekretesskyddade är att skyddet svaga punkter innefattar att det inte alls är “endast en tjänsteman vid skattemyndighet som vet var objekten befinner sig” ty informationen tillses Lexbase, MrKoll med flera om vem som är skyddad för att de ska ta bort och eller inte publicera sekretesskyddade adressuppgifter.

  Som uppfattas inte heller känt av allmänheten är att sekretesskyddade tillses hemliga telefonnummer av en speciell inte statlig eller kommunal enhet med kontaktnummer 020 +++ och fast endast de har och delat ut telefonnumren finns fall där de som objekten är skyddade mot ringt upp och ett sådant ärende var det superhemliga telefonnumret oavsett hur många gånger de byttes ut till nytt, i gärningspersons händer inom tio minuter också publicerat på Flashback.
  Avslutar med att nämna att sekretesskyddad flashbackhatare med yttrandefrihetens dödgrävardebattörer under alias falsk säkerhet har betydligt fler svagheter än ovan nämnda och de facto är de facto, ingenting annat.
  Mvh PB J.

 2. PB J.:
  Hej I Folkets Intresse.

  Vi sitter fast i en bilkö och ägnar oss åt att gå igenom höstens Fb ärenden och eftersom ni i flera artiklar publicerat problematiken i att ägare till Flashback har (utvidgat) sekretesskydd, grunnar vi på om citat: Problemet uppstår dock när ägaren till en sajt också är anonym” avser Fb ägare?

  Om så är fallet nämns att också vid det starkare skyddet kvarskrivning informeras objekten att endast en tjänsteman vid skattemyndighet har skyddades bostadsadresser” vilket inte är sant men vid polisanmälan som leder till åtal utlämnas objektets adress och kan oavsett grad av skydd inte undgå åtal.
  Skyddsobjekt kan förvisso gömma sig men då sker nationell eller internationell efterlysning i bortavaro, frihetsberövande, häktning och åtal genomdrivs.

  Avseende: Det kommer att vara de som nyttjar ”yttrandefrihet på riktigt” som ironiskt nog i princip själva sätter stopp för eländet. Hatarna och Flashback är yttrandefrihetens dödgrävare”, är med hög sannolikhet faktum.
  Skandal är Flashback ägare som är skyddad agerar rättsvidrigt mot befolkningen varav många av dem tvingats begära sekretesskydd för dem själva med familjer.

  Inte känt för allmänheten är att oavsett grad av sekretesskydd ska objektet en gång om året med starkt bevismaterial styrka att ”hot mot livet fortfarande föreligger” och synnerligen märkligt är att de facto saknas avseende en skyddad som i häpnadsväckande många år inte bevisat att ”hot mot livet föreligger”.
  Däremot är fastställt att detta skyddsobjekt under alias i egen sajt uttalar osedvanligt grova hot, grovt kränkande förtal, anstiftan och uppvigling av likasinnade debattörer till anslutning i brott mot befolkningen!

  Som synes inte heller känt av allmänheten, inte ens känt av sekretesskyddade är att skyddet svaga punkter innefattar att det inte alls är ”endast en tjänsteman vid skattemyndighet som vet var objekten befinner sig” ty informationen tillses Lexbase, MrKoll med flera om vem som är skyddad för att de ska ta bort och eller inte publicera sekretesskyddade adressuppgifter.

  Som uppfattas inte heller känt av allmänheten är att sekretesskyddade tillses hemliga telefonnummer av en speciell inte statlig eller kommunal enhet med kontaktnummer 020 +++ och fast endast de har och delat ut telefonnumren finns fall där de som objekten är skyddade mot ringt upp och ett sådant ärende var det superhemliga telefonnumret oavsett hur många gånger de byttes ut till nytt, i gärningspersons händer inom tio minuter också publicerat på Flashback.
  Avslutar med att nämna att sekretesskyddad flashbackhatare med yttrandefrihetens dödgrävardebattörer under alias falsk säkerhet har betydligt fler svagheter än ovan nämnda och de facto är de facto, ingenting annat.
  Mvh PB J.

  Ja, vi tänkte på FB’s ägare men också alla andra sajtägare som är anonyma. I övrigt, tack för ett fint och klargörande inlägg!

 3. PB J.:
  Hej I Folkets Intresse.

  Vi sitter fast i en bilkö och ägnar oss åt att gå igenom höstens Fb ärenden och eftersom ni i flera artiklar publicerat problematiken i att ägare till Flashback har (utvidgat) sekretesskydd, grunnar vi på om citat: Problemet uppstår dock när ägaren till en sajt också är anonym” avser Fb ägare?

  Om så är fallet nämns att också vid det starkare skyddet kvarskrivning informeras objekten att endast en tjänsteman vid skattemyndighet har skyddades bostadsadresser” vilket inte är sant men vid polisanmälan som leder till åtal utlämnas objektets adress och kan oavsett grad av skydd inte undgå åtal.
  Skyddsobjekt kan förvisso gömma sig men då sker nationell eller internationell efterlysning i bortavaro, frihetsberövande, häktning och åtal genomdrivs.
  [..]
  Mvh PB J.

  Till Probonojuristerna Då kan ni gå igenom samtliga 4 flashbacktrådar där Artikel12/IFI på falska grunder har utpekats som hatgrupp

Kommentarer är stängda.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer