Ebba Busch

Ebba Busch anmäld för förtal

Ebba Busch kommenterar sitt krånglande husköp på sin Facebook-sida. Förutom att skriva om husaffären nämner hon en möjlig brottslig gärning som Busch påstår en av de inblandade kan ha begått. I juridisk mening är det olagligt att offentligt tala om andras brottsliga gärningar. Detta gäller helt oavsett om det är sant, inte är sant eller funderingar på att en namngiven person kan ha begått brott.

På Flashback talas det ständigt om namngivna som kan ha begått brott

På hatforumet Flashback pågår varje minut dygnet runt diskussioner om namngivna brottslingar. Där är det inte fråga om det kanske begått ett brott eller inte. Där handlar det om att alla som hamnat inför rättvisan är brottslingar oavsett om de fälls eller frias. Man går längre än så, det är inte sällan även brottsoffren kallas för brottslingar. Man försöker underbygga sina anklagelser med att lägga ut rättsdokument av olika slag. Vad de inte tycks förstå är det faktum att det är i högsta grad olagligt. Ebba Buschs uttalanden på Facebook är oerhört milt i jämförelse med vad som pågår på Flashback. Trots det säger juridikprofessorn Mårten Schultz i SvD:

I teknisk mening utgör inlägget förtal – och rättsordningen ser ofta strängt på uppgifter, sanna eller falska, om tidigare brottslighet
Källa: SVD (Betalvägg)

Alltså, att tala om andra som brottslingar är olagligt. Det är olagligt även om det som uttalats är mycket milt. På Flashback förstår man inte det, inte ens moderatorer eller admin förstår det när de med alla formuleringar de kan hitta försvarar de som hänger ut och påstår folk är brottslingar. admin på Flashback har själv påstått andra är brottslingar som en gång dömts. Det borde ni nu förstå att det inte är tillåtet. Nu när vi tydligt kan bevisa vem admin är får vi hoppas att någon av de han påstått vara brottslingar gör slag i saken och anmäler honom.

Kan slingra sig ur

Tyvärr följer inte ens rättsväsendet våra lagar. Parkeringsvakter har regler om att sätta böter på bilar som står felparkerade. Det är i stort sett omöjligt att slingra sig ur det. Men vårt rättsväsende har ingen respekt för hur lagarna ser ut och låter skickliga advokater “rädda” sina kända eller rika klienter trots att de egentligen begått brott.

Vi är inte lika inför lagen

Rättsväsendet borde vara lika duktiga som parkeringsvakter att följa lagar och regler för alla oavsett vem det är. De är duktiga med lagarna mot folk som inte är kända men så fort det är en känd offentlig person så sänker de garden. Vi är alltså inte lika inför lagen när kända offentliga eller rika personer enkelt kommer undan. Det är nästan så man kan hålla med den yttersta vänstern om att våra lagar är klasslagar som är skriva på ett sätt att skickliga och mycket dyra advokater kan få åtalade som verkligen begått brott friade. Ebba Busch kommer alltså med stor sannolikhet att frias, hon kan till och med komma att frias innan det blir ett åtal. Åklagaren kommer alltså inte att inleda ett åtal. Om det var vi vanliga som stod inför att bli åtalade för samma sak skulle det definitivt bli ett åtal. Men om vi vanliga själva anmäler när någon kallat oss för brottslingar skulle vi få svaret att “det inte är påkallat av allmänt intresse” att gå vidare med det. Vi vanliga får alltså själva driva sådana mål i rätten vilket betyder att det inte blir något. Vi vanliga har alltså inget skydd i lagen mot förtal idag!

Vanliga dödliga får göra allt själva

Vi vanliga får ingen hjälp av rättsväsendet mot förtal som exempelvis att bli kallad brottsling. Att utreda och leda processen själv är inget alternativ. När vi stämt folk som förtalat oss får vi av de domare som skall leda dessa processer rådet att inte fullfölja. De säger att fälla någon när man driver målet själv är i princip omöjligt. Det krävs att de stämde erkänner vad denne gjort och det gör de aldrig. Alltså, att leda ett mål i rätten själv finns inte heller i praktiken när domarna redan innan dömer ut förfarandet. Vi vanliga har således inget skydd överhuvudtaget i vårt Svenska rättssamhälle och därmed bryter Sverige mot FN.s deklaration o de mänskliga rättigheterna och EU:s motsvarighet:

Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Var och en har rätt till lagens skydd gäller inte i Sverige. I vårt land har var och en som är rik eller känd rätt till lagens skydd, vi vanliga skiter man i helt.

Om du vill få det gjort får du göra det själv

Om du vill freda dig mot brottsliga handlingar får du göra det själv. Förvänta dig inget skydd från staten för de vänder dig bara ryggen om du inte är rik eller känd nog. Du får alltså fundera ut något du kan göra mot dem som gjort dig illa. Men vi rekommenderar inte olagligheter. Om du inte kan komma på något du kan göra som inte är olagligt får du svälja förtreten och försöka leva vidare även om det är svårt eftersom alla googla alla idag.

Vi gratulerar Ebba Busch

Vi får avsluta med att gratulera Ebba Busch för att det inte blev något åtal. Vi kan säga det innan det sagts av åklagaren för hon är ju en känd offentlig person och sådan kommer alltid undan. Vi vill bestämt säga att ingen är skyldig förrän det kommit en fällande dom, det gäller också Ebba Busch. Hon är alltså fortfarande oskyldig och har därmed inte begått något brott.

Detta är en av få gånger vi innerligt hoppas vi har fel! Om vi har fel kanske åklagarna kan hjälpa oss vanliga dödliga också någon gång att åtala de som förtalat oss…

Läs mer: Aftonbladet

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer