Bahnhof

Bahnhof lämnar ut Flashback-ip

En anonym källa

Det började med att en anonym källa skickade oss ett dokument som visar att Bahnhof verkligen lämnar ut ip-adresser till polismyndigheten. Vi skrev efter det artikeln Flashback är ingen webbleverantör som gav ett gensvar vi inte väntat oss. De flesta oroliga säger sig hänga på Flashback där de inte skall ha varit helt laglydiga. Någon har dessutom begått allvarliga brott och diskuterat det på Flashback i sitt eget IP-nummer. Det har denne gjort i tron att Flashback aldrig lämnar ut ip till polisen efter att “admin” (Jan Axelsson) innerligt lovat detta. Sanningen är att han inte kan lova detta för det är inte Flashbacks sak att lämna ut ip till polisen, det är webbhotellets uppgift.
När vi fick så mycket frågor från artikeln vi länkat till här ovan har vi frågat den anonyme källan om vi får publicera det dokument han visat oss. Idag fick vi ett ja!

Vanligaste frågan

Den vanligaste frågan är om vi verkligen talar sanning eller bara vill skrämmas. Därefter kommer frågan om polisen verkligen får ut ip av Bahnhof.
Svaren på dessa frågor är att vi talar sanning och polisen har sedan förra året begärt ut ip från Bahnhof. Bahnhof har vägrat men i April lämnade de ut ett antal ip till polisen. Vår anonyme, väl insatta, källa säger att det är ip-nummer från Flashback det gäller. Orsaken till att Bahnhof lämnade ut ip beror på att de vill rädda sitt eget skinn för ett vite på 5 miljoner är mycket även för den lilla aktören Bahnhof. Det är så mycket att de säljer ut Flashbackmedlemmar:

bahnhofiprefus

 

Oavsett brottets eventuella påföljd

Det står i dokumentet att Bahnhof måste lämna ut ip-nummer “Oavsett brottets eventuella påföljd“, det betyder i klartext att polisen inte behöver motivera varför de skall få ut ip. Det räcker med att de vill få ut ip-nummer så måste Bahnhof leverera annars väntar ett vite på fem mille.

Anonyma surfmetoder och preskriptionstider

I en nära framtid kommer inte heller anonyma surfmetoder att hjälpa, polisen kommer att kunna hitta er ändå. De nya lagar som det jobbas på kommer bland annat att skapa ett nytt sätt att se på preskriptionstider. Nu ser det ut som i 35 kap 1 § BrB (se här) där anges nuvarande preskriptionstider för olika brott. Man tar inte hänsyn till att ex.vis förtal på nätet ligger kvar för alltid. Har åtal eller häktning ej skett inom de där angivna tidsramarna kan påföljder ej utdömas.  Den förändring som är på väg ändrar preskriptionstiden för nätrelaterade brott från då det postades till samma tid någon anmäler brottet. Det vill säga att om någon postar förtal mot en person 2009 och det anmäls 2016 kommer det att preskriberas 2018, om det inte är grovt och 2021 om det är grovt förtal.

Vi talar alltid sanning

Vi hoppas detta visar att vi har uppsåt att tala sanning. Vi hoppas också att Flashbackare i fortsättningen inte säger mer än de kan stå för därför att de kan bli åtalade eller stämda långt in i framtiden när tekniken är så utvecklad att de kan hittas eller om de ber oss att hitta er.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer