Utgivningsbevis – Ändrade regler

Tidigast 2022-23, det måste vara ett val emellan, kommer med stor sannolikhet reglerna för utgivningsbevis att ändras enligt Mediegrundlagskommitténs betänkande, som överlämnats till justitieminister Morgan Johansson (S). Ändringarna kommer till stånd på grund av möjligheten att med ett sådant bevis kunna hänga ut folk, som dömts för brott eller för deras hälsoläge och andra känsliga uppgifter, helt lagligt. Den 1 september i år redovisades kommitténs arbete.

Utgivningsbevis

Privatpersoner, företag, organisationer och myndigheter kan ansöka om utgivningsbevis. Tryckta periodiska tidskrifter måste alltid ha ett utgivningsbevis och följer tryckfrihetsförordningen. Webbplatser kan frivilligt ansöka om ett sådant och följer då yttrandefrihetsgrundlagen.
Ett utgivningsbevis är giltigt i tio år och kan sedan förnyas. Några av kraven som ställs då är att det skall finnas en ansvarig utgivare, vara anknuten till Sverige och till för allmänheten.
Ett utfärdat utgivningsbevis ger en publikation, webbplats eller databas ett grundlagsskydd vilket bland annat innebär att den får ett skydd mot censur och kan gå förbi reglerna i personuppgiftslagen och på så sätt ange privatpersoners personuppgifter, ange vilken sjukdom eller vilka eventuella brott som denne begått. På grund av svårigheten att lagföra en publikation med utgivningsbevis finns möjligheten att skriva hårdare med hårdare omdömen om folk. Om en ansvarig utgivare åtalas är det ändå mycket svårt att få till stånd en fällande dom. Om en sådan publikation publicerar oriktiga uppgifter om en offentlig person kan den ansvarige utgivaren dock fällas. Om en sådan publikation uttrycker sig sanningsenligt om offentliga personer eller uttrycker sig inom vissa mycket vida gränser om privatpersoner och haft skälig grund att uttrycka detta är det i princip omöjligt att åtala eller fälla den ansvarige utgivaren för brott enligt tryckfrihetsförordningen eller yttrandefrihetsgrundlagen.

Regeländring av utgivningsbevis

Det som man nu tittar på är bland annat att utgivningsbevis inte skall gälla för :

  • människors hälsoläge
  • människor i rättsväsendets domar
  • människor i förundersökningsprotokoll
  • människor som gjort lagöverträdelser
  • personkopplingar i mängd
  • personkopplingar till fordon i mängd
  • Till detta kommer att preskriptionstiden skall fastställas till ett år

I första hand är det diverse söktjänster man vill stävja som allt mer frikostigt och enkelt lämnar ut privatpersoners innersta angelägenheter. Hur det slutliga beslutet kommer att se ut vet vi inte men mycket tyder dock på att reglerna kring utgivningsbevis kommer att skärpas eftersom den förra regeringen hade en kritisk syn på de söktjänster som publicerar personuppgifter och den nuvarande regeringen lär vara än mer kritisk än den förra. Risken är dock att en eventuellt kommande högerregering inte kommer att gå vidare med förslaget.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer