JOBBA MED OSS

 • SIG-gruppen består av en kärna och runt den finns medlemmarna i SIG-gruppen
 • Medlemmarna har rätt att vara anonyma utåt och inför oss, vi efterfrågar aldrig personuppgifter
 • Medlemmar får tillhöra vad som helst, får ha vilka åsikter som helst, får tillhöra vilken religion som helst eller vara ateist och medlemmar får ha vilken sexuell läggning som helst
 • Medlemmarna är inte anslutna genom ett medlemskap utan anslutningen sker genom att man får tillgång till en mejladress
 • Vi har en demokratisk värdegrund men i SIG-gruppen tillämpar vi inte demokrati
 • Vi förbjuder aldrig någon medlem att offentligöra sitt medlemskap i SIG-gruppen
 • Vi förnekar oftast all kännedom om vilka som är medlemmar i SIG-gruppen
 • Oftast känner inte de olika medlemmarna till varandras existens
 • Genom mejlkontot får man uppdrag och genom kontot lämnas information
 • Arbetet är föga spännande eller rent av tråkigt och tungt men kan ge ett välmående då du vet att du var med och gjorde det
 • Allt arbete sker framför datorn offline
 • Vill du vara med? Skriv några rader här nedan och posta. Inget visas och allt tas bort ur databasen.