Preskription

Vad betyder Preskription enligt lagen? I princip innebär det att en fordran upphör en viss tid efter brottets genomförande. Tanken är att ett brott inte skall behöva utredas i åratal och till slut...

Mediabeslaget

  Min dotter var och hämtade “beslaget” hos polisen häromdagen. Det var rena mediabeslaget med tanke på all media som kom.  In i polisens beslagslokal stegade min dotter likt en härledare tätt följd...