Luffa – Med lögnen som vapen

Alias Luffa skriver här ovan att han jobbat på restaurangen “Little America”, lägg märke till mängden överstrukna namn. Det är helt oskyldiga som namnges av Luffa utan att skämmas.

Luffa är en journalist som i VLT (Vestmanlands Läns Tidning) har skrivit en hel del om restaurangen “Little America” och dess dåvarande ägare. Skriverierna var dock inte rumsrena utan hade inslag av utebliven fakta för att beskriva ägarna som kriminella bluffmakare. Till skillnad från andra tidningar nämner VLT-journalisten personer vid namn i samband med att det insinueras att de är kriminella. Det är oerhört ovanligt eller rättare sagt, det förekommer aldrig att en seriös tidning gör på detta sätt. Inlägget från Flashback här ovan bevisar att killen ljuger om det hjälper honom i sitt “jobb”. I detta fall skulle det aktiva motståndet mot Luffa och hans andra mycket närstående alias “Mr Monroe” i tråden kunna förklaras som falsk information om någon anställd kunde gå ut och säga mot de förra ägarna. Ingen gjorde detta därför tog Luffa på sig ytterligare en ljugarkofta och påstår att han var anställd i företaget. Det är så utstuderat näthatarna jobbar för att “bevisa” att de har rätt med resultat att oskyldiga människor helt slås ut.

Näthatare

Men Luffa nöjer sig inte med detta utan använder tidningen VLT för att skapa en legalitet kring sitt näthat med det förmodade syftet att slå ut folk på ett sätt att de omöjligtvis kommer att kunna leva vidare som alla andra. Om en sådan person lyckas med sitt uppsåt finns risken att han i princip skapar de människor han fabulerar kring eftersom svårt näthatade efter lite googlande inte kan få arbete, bostad eller ens ett bankkonto. Det som Luffa gör är definitivt rent näthat och inget annat. Frågan är hur man får stopp på näthatet. Vi tror att svaret på den frågan ligger hos tidningen VLT och dess ägare.

Ansvariga

De som är ansvariga för VLT är först och främst den ansvarige utgivaren men han verkar inte förstå att en av hans journalister näthatar mycket illa så där kan man inte få något gehör. Nästa steg är företaget Mittmedia som man skall vända sig för att få minsta möjlighet att få stopp på Luffas näthat på Flashback. Flashbacks moderator skulle också kunna hjälpa till genom att tillämpa Flashback regler:

0.09. Falsk ryktesspridning
Att sprida påhittade uppgifter om personer, företag eller organisationer med uppsåt att utsätta dessa för andras missaktning, eller att avsiktligen sprida förvrängd eller påhittad information med uppsåt att vilseleda, är förbjudet.
Källa: https://www.flashback.org/regler

Denna regel säger att det som händer i de aktuella trådarna inte är tillåtet vilket också påpekats till ansvarig moderator. Man förvränger fakta och man kallar de inblandade, speciellt en person, för kriminell, bluffmakare och mycket annat. Personen och hans familj som de låter löpa gatlopp i tråden har jobbat i branschen sedan början av 90-talet alltså i nära 30 år utan att dömts för något olagligt i den verksamheten trots journalist Luffas extremt enträgna försök med polisanmälningar, anmälningar till Skatteverket och mycket annat i flera år. Det visar med all önskvärd tydlighet att regel “0.09 Falsk ryktesspridning” skall tillämpas.

1.12. Skyddade personuppgifter

Det är förbjudet att efterfråga eller sprida uppgifter om personer med skyddade personuppgifter, om dessa uppgifter kan användas för att skada vederbörande.
Källa: https://www.flashback.org/regler

Luffa har letat upp en person med skyddade personuppgifter flera gånger och lagt ut personuppgifterna på Flashback. Det är ett brott mot regel  “1.12. Skyddade personuppgifter” och skall därmed också raderas från forumet.

Reglerna följs?

Alltså förväntar man sig att reglerna följs och att moderatorn vidtar nödvändiga åtgärder. Men det har gått lång tid sedan regelbrotten påpekats men ändå görs inget möjligen med undantag för de alias som anmält regelbrotten bannats från Flashback (?). Varför är det på detta vis? Jo, för det första är reglerna bara en fasad för att man faktiskt har regler och för det andra har vi en överraskande detalj att förmedla, Gromgutten har själv jobbat som journalist och kanske gör det fortfarande. Det är därför han håller näthataren Luffa som förstör andras liv under sina vingar. Gromgutten är alltså i praktiken lika skyldig som Luffa eftersom han har möjlighet att stoppa eländet. Eftersom han inte gör detta måste vi betrakta Gromgutten som medhjälpare till det extrema näthat Luffa utsätter andra för.

Vi kommer att återvända till moderator Gromgutten i en senare artikel där vi bevisar vem det är så att han får ta ansvaret för att några ekonomiskt mycket starka familjers liv förstörts.

REDAKTIONEN

Träffar: 25

 •   
 •   
Antal "Träffar:" och "Facebook-delningar" gäller från 2020-05-05.

KOMMENTERA HÄR - 0 kommentarer är postade

 • 2017-10-22 kl. 18:46
  Permalänk

  Alltså, hur är det möjligt att denna “reporter” ( kriminalreporter eller kriminell reporter?), kan få agera på detta vis. Mig har han hängt ut på flashback i 7 (SJU) år. Detta är ta mig tusan oöverträffat. Hat på nätet vet vi ju alla att det förekommer i stor utsträckning men att sen få en stor tidning att publicera skräpet är väl snudd på rekord?
  Tack Ni på i Folkets intresse, ni är en heder för samhället i stort.

  Thony

    [CITERA]

 • 2017-10-22 kl. 18:55
  Permalänk

  thony norelli:
  Alltså, hur är det möjligt att denna ”reporter” ( kriminalreporter eller kriminell reporter?), kan få agera på detta vis. Mig har han hängt ut på flashback i 7 (SJU) år. Detta är ta mig tusan oöverträffat. Hat på nätet vet vi ju alla att det förekommer i stor utsträckning men att sen få en stor tidning att publicera skräpet är väl snudd på rekord?
  Tack Ni på i Folkets intresse, ni är en heder för samhället i stort.

  Thony

  Tack för ditt beröm, det känns bra efter alla hatkommentarer vi inte kan släppa fram!

  Man kan undra vad denne journalist har som gör att han får skriva för en respekterad tidning? Vi har talat med en journalist på på en större tidning om denne person och visade vad han skrivit i VLT. Han sade att han själv hade sparkats ut med huvudet före om han skrev artiklar på liknande sätt.

    [CITERA]

 • 2017-10-23 kl. 22:18
  Permalänk

  Det finns en kvinna på VLT som heter Helena Eriksson född 1971. Där har ni en koppling till mycket på Flashback.

    [CITERA]

 • 2017-10-24 kl. 00:25
  Permalänk

  Anonym:
  Det finns en kvinna på VLT som heter Helena Eriksson född 1971. Där har ni en koppling till mycket på Flashback.

  Tack, det skall vi kolla upp!
  Vi har börjat misstänka att VLT är regelmässigt på Flashback och hatar och det är därför de håller varandra om ryggen. Om vi hittar fler än Luffa från VLT på Flashback blir det med rätta ett herrans liv!

    [CITERA]

 • 2017-10-24 kl. 16:17
  Permalänk

  Utan enda insyn om grund till denna journalist förföljelse med rätta eller orätta publicerade uppgifter, förorsakas allvarlig Publicitetsskada och den utsatta får dessutom erfara att inom journalistiken vågar ingen heller kritisera kollegor offentligt för det är att begå ett socialt självmord i också i den branschen! VLT ansvarige utgivare kan dessutom inte heller komma undan sitt ansvar för publiceringarna.
  Som uppfattas har VLT journalisten också under olika pseudonymer skapat och medverkar i en egen diskussion i Flashback med spridande av innehåll i sina egna publiceringar?

  Om det är rätt uppfattat är det extra allvarligt både avseende pressetiska regler och i juridisk aspekt och trycksvärteobjektet bemött rättslös faller ofta in i ”nu finns det inga fler vägar att gå” men det gör det, således uppsök personligen i sällskap med jurist en åklagarmyndighet – i ett annat län – med åberopande av att den som begår oegentligheterna är journalist med per automatik starkt mediastöd i närområdet och i mötet med åklagaren har alla laglig rätt att spela in vad som sägs i desamma. Hänvisa till av journalisten i sju år publicerade artiklar, eventuell uppsökningsverksamhet, sms eller telefonsamtal och ytterligare uppvigling via It Forum och av yttersta vikt är att åklagaren ska sätta brottsrubriceringar! Svara aldrig på av åklagaren garanterad fråga: Vilken rubricering tycker du vi ska använda i den här anmälan”.
  Däremot bör TN i händelseberättelsen nämna och upprepa “systematisk förföljelse, olaga förföljelse, personförföljelse och allvarlig publiceringsskada” tillika om namn också på vänner eller medarbetare eller foton publicerats utan tillstånd, för det är ytterligare brott som journalisten i strid mot lagen använt i uppsåt – Allvarlig Publiceringskada.

  Oavsett att anmälan sker personligen till åklagare (i annat län) och mötet spelas in och oavsett åklagarens sedermera beslut ska påtalas att också av denne nedtecknat ska sändas till målsganden/anmälaren, och innan mötet avslutas ska begäras att journalisten beläggs med kontaktförbud, vilket per automatik tvingar honom till polis/åklagarförhör som anmälaren/målsäganden har rätt att erhålla. Begäran Kontaktförbud kan låta väl drastiskt men oavsett beviljat eller inte så är det en offentlig handling med journalistens namn och att belagd med kontaktförbud inte själv eller via någon annan, inte får uppsöka, inte ringa, inte skriva om eller till, inte skicka e-mail, sms eller på något annat sätt direkt eller indirekt kontakta den som skyddas av förbudet.
  Handlingen med begäran kontaktförbud avseende en i Sverige Journalist oavsett beviljat eller inte. som kommer i händerna på övriga världens medier, skulle med all sannolikhet vara av stort publiceringsintresse.

  Det kan tyckas att av en journalist i 7 år personförföljelse “är ta mig tusan oöverträffat” men det är det inte, tillika anses det i lagen allvarligt oavsett vem som förföljer eller varför det sker och med insikt i att också journalister och andra inom svenska mediers näthat och nätmobbning i alla former just nu valsar runt i trycksvärta och i detta fall är
  näthatare är VLT journalist, vilket gör att en smart åklagare faktiskt kan skriva in sig själv i historieböckerna genom att skapa ett, Pilotfall.

  Att förföljaren åberopas är journalist med sannolik stort journalistiskt nätverk bör och kan Kontaktförbud direkt begäras bli utvidgat och om förbudet ignoreras är enkelt att utökat kombineras med elektronisk övervakning (fotboja) och den som överträder det döms till böter eller fängelse upp till fyra år.
  Förvisso gäller förbud oavsett grad högst ett år i taget men kan förlängas efter ny ansökan om nya starka bevismaterial uppvisas och åklagare är skyldiga att väcka åtal avseende brott som lyder under allmänt åtal och om tvekan finns kan denne som nämnts skapa ett Pilotfall som gör att domstolsbeslutet blir vägledande avseende näthatet som då är ett minne blott.

  I Sverige tillämpas – Fri Bevisföring och Den Fria Bevisvärderingens Princip – som saknar begränsningar för vilka bevismedel som får användas och enligt Fria Bevisföringens Principen står Domstolars Ordföranden fria att bedöma bevisvärdet av förebringad bevisning vilket inte låter hoppfullt, men är det och det nämns att i förberedande förhandling eller i huvudförhandling bör både målsägande och tilltalade (oavsett mål) ta med en observatör/vän (som inte behöver säga sitt namn) som spelar in allt som sägs i rättssalen också när domstolens egen ljudupptagning slås av, vilket ofta sker när frågeställningar av ordförandena anses är ”inte förståeliga”.
  Således bör TN denna gång söka upp en åklagarmyndighet i ett annat län, göra anmälan och ansöka om – Kontaktförbud och journalisten får då inte inte ens beröra något som haft eller har med att göra, oavsett om det är sant eller inte och i anmälan uppge om denne använt upphovsrättsliga alster, exempelvis ett fotografi så måste upphovsmannen, personen på fotot, gett sitt medgivande och tillåtelse att namn får anges.

  Denna rätt kallas Respekträtt ”Droit Moral” och gäller även om upphovsmannen förklarat att han/hon överlåter alla sina rättigheter, eller liknande och även om denne uttryckligt har förklarat att han avstår från sin, Ideella Rätt. Kränkningar av den Ideella Rätten är Straffsanktionerade och därav har målsäganden också rätt till skadestånd om man kan visa att någon åsidosatt, Respekträtten.

  Skälig misstanke är att VLT journalisten antingen har extremt starka minnesfunktioner eller för statistik över den Allvarliga Publiceringsskada han sedan 7 år åsamkar TN och om ”statistik är faktum” vilket bara kan vara en speciell mapp i journalistens dator så är det olagligt och i samband med anmälan till åklagare bör det påtalas för att underlätta dennes beslut. Statistik kan se och ser ut på många sätt men insamling och lagring av uppgifter måste ha ett objektivt godkänt godtagbart syfte annars är det olagligt och om någon motsätter sig ”i godkänd statistik insamling och behandling av personuppgifter” krävs faktiskt synnerligen starka skäl för att få fortsätta behandlingen av desamma.

  I Sverige finns naturligtvis hederliga journalister men tyvärr vågar de inte kritisera en kollega offentligt, för det är att begå ett socialt självmord också i journalistbranschen.

  I allt måste det föreligga adekvat kausalitet men absolut viktigaste principer i en rättsstat är att polis utreder, åklagare medverkar i utredning och åtalar och domstolarna dömer, vilket VLT journalisten ignorerar och oavsett sanna eller falska publiceringar har denne valt att begå ett antal oegentligheter mot pressetiska regler och i lagar stiftat och dessutom valt att inte använda etiska övervägandena som arbetsverktyg och Skadeståndslagen lyder: Den som uppsåtligen eller av vårdslöshet vållar personskada eller sakskada ersätta skadan.
  Bevisbördan ligger förvisso på den skadelidande vilket i detta journalist-falsarie är för den skadelidande TN enkelt att styrka.
  Lycka till!

    [CITERA]

 • 2017-10-24 kl. 20:46
  Permalänk

  Anonym:
  Utan enda insyn om grund till denna journalist förföljelse med rätta eller orätta publicerade uppgifter, förorsakas allvarlig Publicitetsskada och den utsatta får dessutom erfara att inom journalistiken vågar ingen heller kritisera kollegor offentligt för det är att begå ett socialt självmord [..]

  Tack för den utförliga förklaringen.

  Vi kan säga att journalisten är stämd och processen påbörjad sedan lång tid tillbaka. Journalisten har lyckats skjuta fram saker och ting flera gånger men nu är det till slut bestämt att huvudförhandlingen äger rum några dagar in i November.

    [CITERA]

 • 2017-10-26 kl. 12:27
  Permalänk

  “inge.namn” denna person ( vilken jag känner) borde ju outa sig själv. Jag vet inte om jag skall göra det han är ju trots all en i familjen. Knasigt läge.
  I övrigt är det ju en alldeles oöverträffad aktivitet på Luffa. Han försöker väl klämma ut det gottaste innan han får en inte alltför klädsam dom och därmed inträder i det segment han själv har som anledning att hata andra i.
  Återigen Alla ni på i folkets intresse, utan Er hade det varit nattsvart för ett stort antal människor, dvs intill dess att våra lagar hinner ikapp marodörerna.

    [CITERA]

 • 2017-10-26 kl. 19:53
  Permalänk

  Thony Norellik:
  ”inge.namn” denna person ( vilken jag känner) borde ju outa sig själv. Jag vet inte om jag skall göra det han är ju trots all en i familjen. Knasigt läge.
  I övrigt är det ju en alldeles oöverträffad aktivitet på Luffa. Han försöker väl klämma ut det gottaste innan han får en inte alltför klädsam dom och därmed inträder i det segment han själv har som anledning att hata andra i.
  Återigen Alla ni på i folkets intresse, utan Er hade det varit nattsvart för ett stort antal människor, dvs intill dess att våra lagar hinner ikapp marodörerna.

  Det känns riktigt bra!
  Vi tror vi hittat rätt sätt att göra det på. På senare tid har flera hört av sig och sagt ungefär samma sak.

  Det är mycket märkligt att folk hänger på Flashback och förtalar andra på det viset som de gör. Omdömen om andra namngivna personer vill aldrig ta slut men när vi namnger en av dem då skall det minsann anmälas och sättas fast för förtal fast vi aldrig uttrycker mot honom “bluffmakare”, “kriminell”, “psykopat” och så vidare. Hur tänker man när reaktionen blir så bakvänd?

  Vi får hoppas det blir en fällande dom då kanske tankeapparaten går igång!

    [CITERA]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer