Journalist samlar material med förtal

En journalist i Västerås säger sig samlat information i sitt arbete inför kommande artiklar med att skicka mejl med frågor till Skatteverket. Mejlen som skall inhämta information ser märkligt nog mer ut som information till Skatteverket.

 

Vad skrev journalisten

Mejl 1:

Nyckelord här är: psykopat, notorisk bedragare

 

 

Mejl 2:

Nyckelord här är: bedrägerier, bokföringsbrott, skattebrott, bedragare

 

Som vi ser handlar det inte så mycket om att samla in material till någon artikel utan det handlar mer om att informera Skatteverket om att en av deras kunder är psykopat och notorisk bedragare som begår bedrägerier, bokföringsbrott och skattebrott.

Får man samla in material

Insamlandet av material för artiklar mm går under tryckfrihetsförordningen och yttrandefrihetsgrundlagen som säger i princip att man har rätt att samla in material för publikationer och liknande. Frågan är om journalister i detta insamlande kan formulera sig hur som helst, gäller inte förtalslagen när man i sitt yrkesutövande samlar in material?

Så här säger domstolen

Den som mejlen här ovan handlar om stämde journalisten för förtal.

T**** N****** har yrkat att Håkan ********** ska dömas för grovt förtal vid två tillfällen genom att i två e-postmeddelanden skriva på sätt som angivits i gärningsbeskrivningar i ansökan om stämning, se aktbil. 2.

T**** N****** har vidare yrkat att Håkan ********** ska förpliktas att till honom betala skadestånd med totalt 10 000 kr jämte ränta avseende kränkning hänförligt till brotten.

Processen har tagit onormalt lång tid av olika anledningar som kan tillskrivas journalisten. Men när processen började rulla inkom han med en skrivelse om att avvisa målet därför att han har rätt enligt lagarna att insamla material så här:

Håkan ********** har vidgått att han skrivit de aktuella e-postmeddelandena men bestritt ansvar för brott och yrkat att T**** N******* talan ska avvisas. Som grund för avvisningsyrkandet har han anfört att han arbetar som journalist och att de omstridda epostmeddelandena har upprättats inom ramen för hans yrkesutövning, varför han är att anse som meddelare och/eller anskaffare, jml. 1 kap. 1 § tryckfrihetsförordningen och 1 kap. 2 § yttrandefrihetsgrundlagen. Meddelar- och anskaffarfriheten skyddas av dessa grundlagar och utgör därför hinder för ansvars- och skadeståndstalan mot honom.

Så här svarar domstolen Håkan ********** :

Håkan ********** invändning om rättegångshinder ogillas.

Yttrandefriheten och informationsfriheten är grundlagsskyddade genom tryckfrihetsförordningen, yttrandefrihetsgrundlagen och regeringsformen.

Avsikten med regleringen i grundlagarna är att skapa goda förutsättningar för ett fritt meningsutbyte, bl.a. genom att värna massmedias möjligheter att skaffa information för publicistiska syften.

Enligt 1 kap. 1 § fjärde stycket TF står det var och en fritt att anskaffa uppgifter i vilket ämne som helst för att offentliggöra dem i skrift eller för att lämna dem vidare för publicering.

Utan hinder av tryckfrihetsförordningen gäller emellertid enligt 1 kap. 9 § femte punkten TF sådana lagbestämmelser om ansvar och ersättningsskyldighet som avser det sätt på vilket en uppgift har anskaffats. Motsvarande bestämmelser rörande anskaffarfriheten finns i yttrandefrihetsgrundlagen (se 1 kap. 2 och 12 §§).

Prövningen av om en åtgärd eller gärning som ligger till grund för talan eller åtal åtnjuter ett yttrande- eller tryckfrihetsrättsligt skydd är inte en fråga om processhinder utan en del av prövningen av målet i sak (se t.ex. NJA 2002 s. 314 och NJA 2003 s. 25). Yrkandet om avvisning kan därför inte vinna bifall.
Källa: Västmanlands TR B 3946-16 Beslut under rättegång 2017-09-11

Översatt till Svenska står det att man inte får förtala någon oavsett syfte.

Förtal

Man får inte i vårt land kränka någon genom förtal eller liknande. Vi har ibland hört att på exempelvis Flashback får man diskutera folk efter vad som stått i media om dem. Men på Flashback kan skribenterna inte låta bli att lägga till det där lilla “kriminell” eller “bluffmakare” eller “psykopat” eller mycket annat som de på Flashback med sin drivna fantasi kan hitta på. Det är alltså olagligt och skadar den drabbade individen mycket illa för lång tid framöver.

Vuxna på nätet

Vuxna människor som sitter vid datorn och postar groteskt förtal i inlägg efter inlägg måste helt enkelt ha ett mål med det. I annat fall är de inte friska på så sätt att något driver dem till att sitta och skriva på detta ohyggliga vis.

Företagaren på Flashback

Den aktuelle företagaren Håkan ********** som i sin yrkesutövning förtalar företagaren så illa hos Skatteverket nöjer sig inte med detta. I en tråd på Flashback har han i ett anonymt alias uttryckt samma förtal som ovan plus mer än det och påståenden om äganden och konkurser som inte är sanna i tretton trådar på Flashback med sammanlagt över ett tusen inlägg.  Söker man på ett enda av ovanstående förtalsord tillsammans med företagarens namn, “site:flashback.org ******* bedragare” får man 502 träffar på Flashback. Detta gäller alltså bara ordet “bedragare”.

Borde lära honom

Håkan ********** frilansar på tidningen VLT och de har en chefredaktör som ställer upp för Håkan ********** vilket i och för sig är hedrande för chefredaktören men samma chefredaktör borde lära honom att vendettor mot folk med förtal av dem inte tillhör en journalists arbetsmetoder.

Vi vill samtidigt passa på och säga att bränna upp Håkan ********** bil eller misshandla honom är bedrövligt vilket har hänt honom. Det är metoder likt förtal mm som är helt främmande i dialogen och inte får förekomma mellan människor.

REDAKTIONEN

Tillägg 2018-12-15

Journalist fälld i domstol för förtal

Träffar: 14

 •   
 •   
Antal "Träffar:" och "Facebook-delningar" gäller från 2020-05-05.

KOMMENTERA HÄR - 0 kommentarer är postade

 • 2017-09-12 kl. 17:52
  Permalänk

  Vad har han för alias på flashback?

    [CITERA]

 • 2017-09-13 kl. 10:41
  Permalänk

  thony:
  Härlig kille. 7 års terror.

  Ja, tänk vad mycket journalistiskt arbete han skulle klara på den tiden istället.

    [CITERA]

 • 2017-09-13 kl. 10:56
  Permalänk

  Det absolut mest positiva med det här är att om den där “journalisten” döms för förtal i det här målet så förutom att hans hatiska fälttåg som skövlat liv och leverne för så många företagare äntligen får ett slut, så blir det vägledande om hur den tredje stadsmakten egentligen får bete sig offentligt.
  Skön risk för många efterskalv för den här snubben, öppet mål för alla andra han smutsat ner och förstört livet för om han döms, vilket enligt ovan artikel verkar ofrånkomligt, utslaget i rätten avseende avvisning pga påstått processhinder är smärtsamt tydligt för den anklagade.

  Slutligen är det en mycket tydlig signal om att det inte är ok att bedriva personliga vendettor och näthat genom att gömma sig bakom en titel.

    [CITERA]

 • 2017-09-13 kl. 11:07
  Permalänk

  Malte:
  Det absolut mest positiva med det här är att om den där ”journalisten” döms för förtal i det här målet så förutom att hans hatiska fälttåg som skövlat liv och leverne för så många företagare äntligen får ett slut, så blir det vägledande om hur den tredje stadsmakten egentligen får bete sig offentligt.
  Skön risk för många efterskalv för den här snubben, öppet mål för alla andra han smutsat ner och förstört livet för om han döms, vilket enligt ovan artikel verkar ofrånkomligt, utslaget i rätten avseende avvisning pga påstått processhinder är smärtsamt tydligt för den anklagade.

  Slutligen är det en mycket tydlig signal om att det inte är ok att bedriva personliga vendettor och näthat genom att gömma sig bakom en titel.

  Du har helt rätt och det är bedrövligt hur mycket hat det kan finnas hos en enda person mot så få personer under så lång tid. Det är också högst märkligt att vissa kan sympatihata samma personer så mycket.

    [CITERA]

 • 2017-09-13 kl. 11:36
  Permalänk

  REDAKTIONEN: Du har helt rätt och det är bedrövligt hur mycket hat det kan finnas hos en enda person mot så få personer under så lång tid. Det är också högst märkligt att vissa kan sympatihata samma personer så mycket.

  Spontant tack

    [CITERA]

 • 2017-09-13 kl. 16:19
  Permalänk

  Utan att känna till målet alltför djupt, måste jag bara påpeka att det var en fullständig självklarhet att avvisningsyrkandet skulle ogillas – fanns inte en möjlighet i världen för domstolen att avvisa på den grund HS anförde. Dock har detta mycket lite att göra med den fortsatta prövningen i sak.

  Avvisning används främst om saken preskriberats, att den redan avgjorts (ne bis in idem) eller att prövning pågår (litis pendens). Skiljeklausul eller att käranden till exempel väckt talan vid fel domstol, kan också utgöra processhinder.

  Personligen tycker jag det lutar åt falsk tillvitelse, BrB 15:7, vilket – rent straffrättsligt – är ett mycket allvarligare brott än förtal, BrB 5:1. Varför har TN inte väckt talan härom?

    [CITERA]

 • 2017-09-13 kl. 20:27
  Permalänk

  Klas:
  Utan att känna till målet alltför djupt, måste jag bara påpeka att det var en fullständig självklarhet att avvisningsyrkandet skulle ogillas – fanns inte en möjlighet i världen för domstolen att avvisa på den grund HS anförde. Dock har detta mycket lite att göra med den fortsatta prövningen i sak.

  Avvisning används främst om saken preskriberats, att den redan avgjorts (ne bis in idem) eller att prövning pågår (litis pendens). Skiljeklausul eller att käranden till exempel väckt talan vid fel domstol, kan också utgöra processhinder.

  Personligen tycker jag det lutar åt falsk tillvitelse, BrB 15:7, vilket – rent straffrättsligt – är ett mycket allvarligare brott än förtal, BrB 5:1. Varför har TN inte väckt talan härom?

  Utan att vara expert är väl falsk tillvitelse när man uttrycker sig så i en rättsprocess?
  Han som stämt HS använder sig av en känd advokatbyrå så vi får väl anta att dom kan.

    [CITERA]

 • 2017-09-13 kl. 21:28
  Permalänk

  Hej Klas, Det kommer tillsammans med ett flertal stämningar i höst.
  Det är nu nog

  Thony

  Klas:
  Utan att känna till målet alltför djupt, måste jag bara påpeka att det var en fullständig självklarhet att avvisningsyrkandet skulle ogillas – fanns inte en möjlighet i världen för domstolen att avvisa på den grund HS anförde. Dock har detta mycket lite att göra med den fortsatta prövningen i sak.

  Avvisning används främst om saken preskriberats, att den redan avgjorts (ne bis in idem) eller att prövning pågår (litis pendens). Skiljeklausul eller att käranden till exempel väckt talan vid fel domstol, kan också utgöra processhinder.

  Personligen tycker jag det lutar åt falsk tillvitelse, BrB 15:7, vilket – rent straffrättsligt – är ett mycket allvarligare brott än förtal, BrB 5:1. Varför har TN inte väckt talan härom?

    [CITERA]

 • 2017-09-13 kl. 22:13
  Permalänk

  REDAKTIONEN: Utan att vara expert är väl falsk tillvitelse när man uttrycker sig så i en rättsprocess?
  Han som stämt HS använder sig av en känd advokatbyrå så vi får väl anta att dom kan.

  Nja, det räcker att “falskeligen tillvita” någon inför en myndighet som har att uppta anmälan. Hittade – efter en googling – att TN faktiskt anmält HS för både falsk angivelse och -tillvitelse. Brotten faller under allmänt åtal, så finns visst hopp att HS kanske får en lite trevligare påföljd än endast böter.

  Vet ni något om den anmälan? Har den lagts ner, i och med att TN driver enskilt åtal?

    [CITERA]

 • 2017-09-13 kl. 22:35
  Permalänk

  Klas:
  Utan att känna till målet alltför djupt, måste jag bara påpeka att det var en fullständig självklarhet att avvisningsyrkandet skulle ogillas – fanns inte en möjlighet i världen för domstolen att avvisa på den grund HS anförde. Dock har detta mycket lite att göra med den fortsatta prövningen i sak.

  Avvisning används främst om saken preskriberats, att den redan avgjorts (ne bis in idem) eller att prövning pågår (litis pendens). Skiljeklausul eller att käranden till exempel väckt talan vid fel domstol, kan också utgöra processhinder.

  Personligen tycker jag det lutar åt falsk tillvitelse, BrB 15:7, vilket – rent straffrättsligt – är ett mycket allvarligare brott än förtal, BrB 5:1. Varför har TN inte väckt talan härom?

  Vi ska nog inte utgå från att om HS fälls i detta mål så räcker det som upprättelse för år av trakasserier från HS sida. Snarare som en signal till andra drabbade av HS och hens anhang att de är är sittande ankor för en stämningsflod utan gränser. Fallet TN är som jag förstått det och läst mig till bara en person i raden av många som trakasserats av den sk journalisten. Metoderna hen nyttjat har genom åren minst sagt varit tvivelaktiga.

  Såg att någon lyft upp rättens utslag på flashback i tråden som behandlar just om nämnda konflikt, men bara några timmar senare var de två inläggen bortplockade?! Någon som vet varför? Känns som att hela tråden är spel mot ett mål, de alias som tillåts skriva verkar nästan vara skrivna av samma användare, det förhåller sig väl inte så att det är HS som pratar med sig själv?

    [CITERA]

 • 2017-09-14 kl. 00:45
  Permalänk

  Klas: Nja, det räcker att ”falskeligen tillvita” någon inför en myndighet som har att uppta anmälan. Hittade – efter en googling – att TN faktiskt anmält HS för både falsk angivelse och -tillvitelse. Brotten faller under allmänt åtal, så finns visst hopp att HS kanske får en lite trevligare påföljd än endast böter.

  Vet ni något om den anmälan? Har den lagts ner, i och med att TN driver enskilt åtal?

  Ok, det gäller mot alla myndigheter då. det visste jag faktiskt inte.
  Vi har anmält falsk tillvitelse flera gånger mot en som heter T.Nord (http://intre.se/ifolkets/?p=1792). Vi har fått svaret varje gång att det inte är av allmänt intresse. Vi överklagade alla dessa och fick svar på alla av högre instans att det inte var av allmänt intresse. Vi skrev då dit och sade att det finns inget i förordet till falks tillvitelse om att det måste vara av allmänt intresse. Svaret kom några dagar senare: “Det är inte av allmänt intresse”.

  Vi gav upp! Verkar som om allt i inom rättsväsendet måste vara av allmänt intresse innan de åtalar. Inte konstigt att vi inte längre har något allmänt intresse att gå den vägen. Vi fredar oss själva numera, vi fick inget som helst stöd av rättvisan. men när min dotter skickade en Julhälsning till en åklagare, då minsann blev det liv i luckan. Två års utredning, två rättegångar och överklagan till HD. Min dotter vann visserligen i alla instanser men det där med allmänt intresse är rena skämtet.

    [CITERA]

 • 2017-09-14 kl. 01:39
  Permalänk

  Thony:
  Hej Klas, Det kommer tillsammans med ett flertal stämningar i höst.
  Det är nu nog

  Thony

  Aha, svar på tal från vederbörande direkt.

  Mycket bra! Håller tummarna för dig. Vore riktigt festligt om avskrädet till journalist faktiskt fälldes för ett såpass allvarligt brott.

    [CITERA]

 • 2017-09-14 kl. 02:34
  Permalänk

  Har aldrig sett denna blogg förut. Det är precis vad jag letat länge efter.
  En lagom uppkäftig blogg som skriver om näthat helt med frånvaro av rädsla.

  Jag skulle inte tro det var sant om någon sade till mig att en journalist skickade in förtal av medborgare till myndigheter! Här ser jag ju att det faktiskt är så. Man kan undra vad en sådan man har för omdöme eller hur han tänker. Han är en skam för hela journalistkåren!

  Det finns ingen rättvisa om han inte fälls!!!!

    [CITERA]

 • 2017-09-14 kl. 02:36
  Permalänk

  Rappe:
  Har aldrig sett denna blogg förut. Det är precis vad jag letat länge efter.
  En lagom uppkäftig blogg som skriver om näthat helt med frånvaro av rädsla.

  Jag skulle inte tro det var sant om någon sade till mig att en journalist skickade in förtal av medborgare till myndigheter! Här ser jag ju att det faktiskt är så. Man kan undra vad en sådan man har för omdöme eller hur han tänker. Han är en skam för hela journalistkåren!

  Det finns ingen rättvisa om han inte fälls!!!!

  Tack för ditt beröm!!

  Håller med, det skulle vara skandal om han inte fälldes.

    [CITERA]

 • 2017-09-14 kl. 03:54
  Permalänk

  HS är inte lämplig att jobba som tidningsjournalist när hen håller på med att på osanna grunder sprida falska rykten och förtal om andra personer.Rättsvårdande myndigheter borde se rätt allvarligt på sådana typer av förtal som är på gränsen till grovt förtal som HS har gjort sig skyldig till. Jag tror inte att övrigt folk som jobbar inom tidningsbranschen tycker att det är okej som en av deras medarbetare har gjort. För en sådan grej kan skada journalistyrkets goda renomme och anseende.

    [CITERA]

 • 2017-09-14 kl. 12:28
  Permalänk

  Spion:
  HS är inte lämplig att jobba som tidningsjournalist när hen håller på med att på osanna grunder sprida falska rykten och förtal om andra personer.Rättsvårdande myndigheter borde se rätt allvarligt på sådana typer av förtal som är på gränsen till grovt förtal som HS har gjort sig skyldig till. Jag tror inte att övrigt folk som jobbar inom tidningsbranschen tycker att det är okej som en av deras medarbetare har gjort. För en sådan grej kan skada journalistyrkets goda renomme och anseende.

  Du har helt rätt!
  Problemet är bara att journalister har en jäkligt lång startsträcka för att komma fram till att förskjuta en annan journalist. Se bara på chefredaktören på tidningen denne journalist skriver i, han vet mycket väl vad HS sysslar men ändå försvarar han honom, ädelt men det förstör möjligheten att göra allt rätt.

    [CITERA]

 • 2017-09-14 kl. 18:17
  Permalänk

  Hej
  där måste man köra ett enskilt åtal,frasen påkallat av allmänt intresse är ett skämt i sammanhanget och få är de som vet att det går alldeles utmärkt att köra ett enskilt åtal. Ställer gärna upp och assisterar om så önskas.

  Thony

  REDAKTIONEN: Ok, det gäller mot alla myndigheter då. det visste jag faktiskt inte.
  Vi har anmält falsk tillvitelse flera gånger mot en som heter T.Nord (http://intre.se/ifolkets/?p=1792).Vi har fått svaret varje gång att det inte är av allmänt intresse. Vi överklagade alla dessa och fick svar på alla av högre instans att det inte var av allmänt intresse. Vi skrev då dit och sade att det finns inget i förordet till falks tillvitelse om att det måste vara av allmänt intresse. Svaret kom några dagar senare: ”Det är inte av allmänt intresse”.

  Vi gav upp! Verkar som om allt i inom rättsväsendet måste vara av allmänt intresse innan de åtalar. Inte konstigt att vi inte längre har något allmänt intresse att gå den vägen. Vi fredar oss själva numera, vi fick inget som helst stöd av rättvisan. men när min dotter skickade en Julhälsning till en åklagare, då minsann blev det liv i luckan. Två års utredning, två rättegångar och överklagan till HD. Min dotter vann visserligen i alla instanser men det där med allmänt intresse är rena skämtet.

    [CITERA]

 • 2017-09-14 kl. 18:20
  Permalänk

  Tackar, ja som sagt, man skall inte förväxla vår fina yttrandefrihet med rätt att förtala, förklena och förstöra sina medmänniskors liv och namn.

  Klas: Aha, svar på tal från vederbörande direkt.

  Mycket bra! Håller tummarna för dig. Vore riktigt festligt om avskrädet till journalist faktiskt fälldes för ett såpass allvarligt brott.

    [CITERA]

 • 2017-09-14 kl. 19:46
  Permalänk

  thony:
  Hej
  där måste man köra ett enskilt åtal,frasen påkallat av allmänt intresse är ett skämt i sammanhanget och få är de som vet att det går alldeles utmärkt att köra ett enskilt åtal. Ställer gärna upp och assisterar om så önskas.

  Thony

  Ja, det bra att känna till för alla att det finns folk som vet och kan ställa upp med assistans. Om någon därute vill få denna assistans i kunnande förmedlar vi kontakten.

    [CITERA]

 • 2017-09-16 kl. 17:29
  Permalänk

  Rätt brottsrubricering är avgörande för åtal och tilltalade kan inte undgå åtal utan de blir dömda i Domstol.

  Förtal är ett ärekränkningsbrott reglerat i 5 kap. Brottsbalken (BrB) som åberopas när en person utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgifter ägnade att utsätta denne för andras missaktning, 5 kap. 1 § BrB..och att berätta för andra om en tidigare dömd för brott är att beakta ärekränkning/förtal ty huvudregel är att det inte spelar någon roll om uppgiften är sann eller inte.

  Enda undantag är om uppgiften är sann och det varit försvarligt att lämnade uppgiften exempelvis: Om en dömd för sexuella brott mot barn fått jobb på en förskola och ansvariga informeras om det, då föreligger inte förtalsbrott, 5 kap. 1 § 2 st. BrB.

  När det gäller ärekränkningsbrott väcker åklagare åtal endast i särskilda undantagsfall och målsäganden/anmälaren informeras att denne med eller utan juridiskt stöd kan till egna kostnader väcka åtal och driva målet i tingsrätten, 5 kap. 5 § BrB., men det som sker på Flashback är något helt annat ty där Ofredas personer med utpekanden som klandervärda i sitt levnadssätt i uppsåt att de ska utsättas för andras missaktning.

  Ofredande är enligt brottsbalken 4 kap 7§, ett brott som faller under allmänt åtal.

  Brottsanmälans rubrik är avgörande för åtal och att publicera personuppgifter och kränkande förtal utgör – Ofredande som lyder under allmänt åtal – och anmälan ska således krävas ha brottsrubrik: Ofredande, Olaga förföljelse och Grovt vanärande förtal – i den här följden.

  Avseende Flashback bör separat anmälan ske till Datainspektionen som är skyldiga att med deras regelverk utreda forumets lagring av personnummer och personuppgifter som är olagligt och sannolikt leder till så ock kännbart skadestånd för Flashbacks ägare.

  Allmänheten bör inte låta sig vilseledas av polis/åklagares brottsrubriceringar som de använder för att de inte leder till åtal och anmälaren har och bör således alltid kräva brottsrubricering: Ofredande, Olaga förföljelse och Grovt vanärande förtal för åklagare är skyldiga att beakta brott som lyder under allmänt åtal, tillika informeras att i domstol befunnen skyldig till enbart olaga förföljelse har straffskala fängelse i upp till fyra år och att den som befinns skyldig till enbart Förtal döms till höga böter eller fängelse.

  Rätt brottsrubricering är helt avgörande för åtal och tilltalad gärningsman kan inte undgå att bli dömd i Domstol.
  Mvh till I Folkets Intresse Redaktion som vet vem vi är och sannolikt har förståelse för att vi i detta inlägg väljer att inte underteckna med namn.
  ProBono Juristen med Team.

    [CITERA]

 • 2017-09-16 kl. 20:14
  Permalänk

  ProBono Juristerna.:
  Rätt brottsrubricering är avgörande för åtal och tilltalade kan inte undgå åtal utan de blir dömda i Domstol.

  Förtal är ett ärekränkningsbrott reglerat i 5 kap. Brottsbalken (BrB) som åberopas när en person utpekar någon annan som brottslig eller klandervärd i sitt levnadssätt eller lämnar uppgifter ägnade att utsätta denne för andras missaktning, 5 kap. 1 § BrB..och att berätta för andra om en tidigare dömd för brott är att beakta ärekränkning/förtal ty huvudregel är att det inte spelar någon roll om uppgiften är sann eller inte.

  Enda undantag är om uppgiften är sann och det varit försvarligt att lämnade uppgiften exempelvis: Om en dömd för sexuella brott mot barn fått jobb på en förskola och ansvariga informeras om det, då föreligger inte förtalsbrott, 5 kap. 1 § 2 st. BrB.

  När det gäller ärekränkningsbrott väcker åklagare åtal endast i särskilda undantagsfall och målsäganden/anmälaren informeras att denne med eller utan juridiskt stöd kan till egna kostnader väcka åtal och driva målet i tingsrätten,5 kap. 5 § BrB., men det som sker på Flashback är något helt annat ty där Ofredas personer med utpekanden som klandervärda i sitt levnadssätt i uppsåt att de ska utsättas för andras missaktning.

  Ofredande är enligt brottsbalken 4 kap 7§, ett brott som faller under allmänt åtal.

  Brottsanmälans rubrik är avgörande för åtal och att publicera personuppgifter och kränkande förtal utgör – Ofredande som lyder under allmänt åtal – och anmälan ska således krävas habrottsrubrik: Ofredande,Olaga förföljelse och Grovt vanärande förtal – i den här följden.

  Tack för inlägget!

  Vi har anmält personer för ofredande osv men fick efter ett år svaret av åklagaren att det inte är påkallat av allmänt intresse.
  Vi tror, på goda grunder, att Svensk rättvisa fullständigt struntar i det som händer på nätet för “det är inte på riktig” som en rådman sade till oss en gång.

  Avseende Flashback bör separat anmälan ske till Datainspektionen som är skyldiga att med deras regelverk utreda forumets lagring av personnummer och personuppgifter som är olagligt och sannolikt leder till så ock kännbart skadestånd för Flashbacks ägare.

  Vi har diskuterat detta med Datainspektionen ett antal gånger. De svarar att de får mängder av mejl med klagomål mot Flashback men de kan inget göra för Flashback ligger inte i Sverige. Vi har visat att det ligger i Sverige men då får vi svaret att de måste polisen utreda. Men polisen kan inte utreda Flashback för det ligger inte i Sverige…. osv sov moment 22.
  Vi kommer ingenstans med det hur mycket vi än tjatar på dem.

  Allmänheten bör inte låta sig vilseledas av polis/åklagares brottsrubriceringar som de använder för att de inte leder till åtal och anmälaren har och bör således alltid kräva brottsrubricering: Ofredande, Olaga förföljelse och Grovt vanärande förtal för åklagareär skyldiga att beakta brott som lyder under allmänt åtal, tillika informeras att i domstol befunnen skyldig till enbart olaga förföljelse har straffskala fängelse i upp till fyra år och att den som befinns skyldig till enbart Förtal döms till höga böter eller fängelse.

  Rätt brottsrubricering är helt avgörande för åtal och tilltalad gärningsman kan inte undgå att bli dömd i Domstol.

  Det är sant och vi har påtalat detta otaliga gånger helt utan gensvar.

  Mvh till I Folkets Intresse Redaktion som vet vem vi är och sannolikt har förståelse för att vi i detta inlägg väljer att inte underteckna med namn.
  ProBono Juristen med Team.

  Jo, vi vet men alla får posta anonymt här så det är inga problem.

    [CITERA]

 • 2017-09-17 kl. 15:38
  Permalänk

  Nu är så målet utsatt i domstol, jag väntar med att gå ut med datum tills dokumentation hinner ikapp.
  Det blir i November.
  Så börjar resan.

  Må så gott
  Thony

    [CITERA]

 • 2017-09-17 kl. 16:33
  Permalänk

  Thony:
  Nu är så målet utsatt i domstol, jag väntar med att gå ut med datum tills dokumentation hinner ikapp.
  Det blir i November.
  Så börjar resan.

  Må så gott
  Thony

  Bra!
  Hoppas att domstolen inser allvaret i sådana här idiotmetoder att utöva journalistik. Det är ju rent och skärt förtal.

  Om det också gick att komma åt förtalet på Flashback som samma journalist sysslar med stävjar vi inte bara hans förtal utan massor av andra blir också försiktigare.

    [CITERA]

 • 2017-09-17 kl. 20:43
  Permalänk

  Vi kommer att ta detta rakt upp och ner med Flashback. Att Jan Axelsson skall kunna klara sig, rät hanterat, ser jag som mycket svårt.
  Att det är han som ligger bakom siten vet vi ju alla och det GÅR att visa. Så Jan är det naturliga steget vidare.

  REDAKTIONEN: Bra!
  Hoppas att domstolen inser allvaret i sådana här idiotmetoder att utöva journalistik. Det är ju rent och skärt förtal.

  Om det också gick att komma åt förtalet på Flashback som samma journalist sysslar med stävjar vi inte bara hans förtal utan massor av andra blir också försiktigare.

    [CITERA]

 • 2017-09-17 kl. 21:09
  Permalänk

  Thony:
  Vi kommer att ta detta rakt upp och ner med Flashback. Att Jan Axelsson skall kunna klara sig, rät hanterat, ser jag som mycket svårt.
  Att det är han som ligger bakom siten vet vi ju alla och det GÅR att visa. Så Jan är det naturliga steget vidare.

  Känns oerhört stärkande att läsa!
  Alla får börja packa för det kommer att bli en resa som heter duga!

    [CITERA]

 • 2017-09-18 kl. 10:26
  Permalänk

  Ja, vi arbetar fram ett litet dokument.

  Thony

  REDAKTIONEN: Känns oerhört stärkande att läsa!
  Alla får börja packa för det kommer att bli en resa som heter duga!

    [CITERA]

 • 2017-09-18 kl. 10:51
  Permalänk

  thony norelli:
  Ja, vi arbetar fram ett litet dokument.

  Thony

  Härligt!

    [CITERA]

 • 2017-09-19 kl. 09:15
  Permalänk

  Hej I folkets intresse!

  En viktig och informativ artikel om s k journalister.

  Ni håller på att bli en maktfaktor till näthatarna och bedragarnas stora besvikelse.

  🙂

    [CITERA]

 • 2017-09-19 kl. 09:52
  Permalänk

  Anonym:
  Hej I folkets intresse!

  En viktig och informativ artikel om s k journalister.

  Ni håller på att bli en maktfaktor till näthatarna och bedragarnas stora besvikelse.

  ?

  TACK!
  Det kändes bra!

    [CITERA]

 • 2017-09-21 kl. 21:11
  Permalänk

  Den 20:e November kl 09:00 skall Håkan Slagbrand in i rätten att förhoppningsvis kunna dömas för sina brott. Då det är klart väntar en stor mängd nya enskilda åtal och stämningar. Så får vi hoppas att rättvisa kan skipas.

    [CITERA]

 • 2017-09-21 kl. 21:39
  Permalänk

  Thony:
  Den 20:e November kl 09:00 skall Håkan Slagbrand in i rätten att förhoppningsvis kunna dömas för sina brott. Då det är klart väntar en stor mängd nya enskilda åtal och stämningar. Så får vi hoppas att rättvisa kan skipas.

  Så skall det se ut! Bra jobbat!

    [CITERA]

 • 2017-09-24 kl. 14:54
  Permalänk

  Det roliga med denna man är att inte nog med att han förtalar hårt arbetande medborgare, han tar BETALT för det med.
  Detta skall bli särdeles intressant att utreda i nästa stämning.

  Thony

    [CITERA]

 • 2017-09-24 kl. 18:47
  Permalänk

  thony:
  Det roliga med denna man är att inte nog med att han förtalar hårt arbetande medborgare, han tar BETALT för det med.
  Detta skall bli särdeles intressant att utreda i nästa stämning.

  Thony

  Ja, vi väntar med spänning!
  Kan bli en bra artikel.

    [CITERA]

 • 2017-09-27 kl. 07:28
  Permalänk

  Vill man få denna journalist dömd för förtal. Använd gärna domen mot Journalisten S*****a B*****n i Nacka Tingsrätt och Eskilstuna Tingsrätt. Det går att få journalister dömda för förtal för att de skriver till myndigheterna. Jag rekommenderar att företagaren tittar på dessa två domar och kanske kan han använda sig av dessa två domar i kampen mot denna journalist.

    [CITERA]

 • 2017-09-27 kl. 12:33
  Permalänk

  Anonym:
  Vill man få denna journalist dömd för förtal. Använd gärna domen mot Journalisten S*****a B*****n i Nacka Tingsrätt och Eskilstuna Tingsrätt. Det går att få journalister dömda för förtal för att de skriver till myndigheterna. Jag rekommenderar att företagaren tittar på dessa två domar och kanske kan han använda sig av dessa två domar i kampen mot denna journalist.

  Han använder en av Sveriges bästa advokatbyrå i detta mål. Jag gissar att de läst alla domar och kan det mesta i frågan.

    [CITERA]

 • 2017-09-28 kl. 08:42
  Permalänk

  Den 20:e November kl 09:00 bär det åstad.
  Jag hoppas att många kommer.

  Vi får hoppas att detta är början till slutet för HS crew.
  För tre år sedan anmälde jag honom till polis för förtal. Åklagare Gustav Marteleur la ner alla försök.
  Då skrev man en artikel i en nättidning (denna) om min situation, jag omnämndes i artikel. Då anmälde Håkans Slagbrand mig för förtal hos samme åklagare!!!!! Då startade åklagaren en förundersökning !!!!
  Lades ner då tidningen hade utgivningsbevis ..
  Detta kommer vi kika på nu.

  Rättssäkert ?
  Nä inte mycket

    [CITERA]

 • 2018-12-14 kl. 09:52
  Permalänk

  Hej har du kompletterat med fällande dom?

    [CITERA]

 • 2018-12-14 kl. 11:00
  Permalänk

  Thony:
  Hej har du kompletterat med fällande dom?

  Vi håller på att skriva en ny artikel. Vi tar med en del av denna artikel också. Där lägger vi in domen.

    [CITERA]

 • 2018-12-15 kl. 22:59
  Permalänk

  Som sagt, Slagbrand är nu dömd för förtal!

    [CITERA]

 • 2018-12-16 kl. 01:02
  Permalänk

  Thony:
  Som sagt, Slagbrand är nu dömd för förtal!

  Ja, det är viktigt att tillägga i denna artikel eftersom den fortfarande läses av många.

    [CITERA]

 • 2018-12-16 kl. 01:06
  Permalänk

  Har nu lagt till länk till artikeln där han fälldes för förtal.

    [CITERA]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer