Ledare – Högerextrema vill stoppa yttrandefriheten

Högerextrema klaga på för lite yttrandefrihet

Överallt där vi letar id till alias stöter vi på dem, oftast i samband med näthat och väldigt ofta i samband med rasism. De skriver att media är styrda av vänster och att den nya media som står under tillväxt skall ta över och visa vad riktig yttrandefrihet är. De önskar att SD vinner valet för då kommer det gå raka vägen till verklig yttrandefrihet. I deras ögon är Sverige en judisk diktaturstat styrd av vänstern, eller hur de nu vill ha det. De har till och med uppfunnit nya vokabulärer för de som tycks motarbeta yttrandefriheten, vi talar om extremhögern.

Högerextremas kamp för mer yttrandefrihet

Hur kämpar då de högerextrema för att få mer yttrandefrihet? Jo, de hotar, förtalar, skräms och försöker få tyst på fri media.
Här är några av de senaste exemplen:

För att vi skriver om Peter Springare.

 

För att vi skriver om Facebook.

För att vi skriver om Peter Springare.

 

Mordhot

Man drar sig inte för att mordhota och skrämmas att de skall stå utanför dörren en oväntad dag. Man skrämmer med att det skall hända något som man får lida resten av livet för osv. Det är vad de högerextrema menar med att kämpa för yttrandefriheten och inget annat! Kom ihåg det ni som tror på dessa fjantar!

Näthat

De flesta näthatare vi har i vårt register är extremhögerfolk. Vi har andra också, men de är få i jämförelse, dessutom är vi inte helt säkra på deras politiska hemvist. Det kan vara så att flera av också dem tyr sig till extremhögern men de är bra på att inte bete sig och skriva som sådana. Det mesta näthatet tror vi på mycket goda grunder kommer från extremhögerfolk eftersom hat och våld är legitima medel i de grupperna som vi kan se här nedan.

Vad vill de egentligen

Extremhögern har aldrig varit intresserad av yttrandefrihet mer än sin egen yttrandefrihet och indragen dito för alla andra. Extremhögern  värnar ofta kyrkan och kungahuset, och är motståndare till jämlikhet, liberalism och socialism i alla former. De anser, likt nazisterna, att olika kulturer inte skall blandas eller bo i samma land. De tycker verkligen illa om fattiga människor som inte lyckats ordna sina liv eller psykiskt dåliga, det antyder svaghet och svaghet är något extremhögern skyr som pesten.

Det märkliga med extremhögern är att de historiskt alltid fått sitt starkaste stöd just från fattiga människor som inte lyckats ordna sina liv och vissa av de som mår psykiskt dåligt. Tänk om de visste att extremhögern, efter en eventuell valseger, det första de skulle göra är att vända ryggen till de som mår dåligt och de fattiga. Extremhögerns maktbas består nämligen av den traditionella samhällseliten, de som röstat på dem har inget att hämta efter en valseger. Samhällseliten röstar dock sällan på de högerextrema men historien har visat att de högerextrema vid maktövertagande ger favörer till samhällseliten i sådan utsträckning att de sätter sig i de högerextremas knän vilket de efter de högerextremas fall får mycket svårt att förklara. Förklaringarna har tidvis varit rent komiska. De högerextrema ser sitt parti som den styrande staten, när de väl fått makten, och som ingen kan kritisera. Yttrandefrihet, som de hyllar och tycker det finns för lite av, finns det inget kvar av efter ett eventuellt maktövertagande.

De högerextrema drar sig inte för att avrätta folk. Det har hänt flera gånger genom historien som Greklands militärjunta, Chile, Argentina och inte minst nazisternas Tyskland. I Tyskland avrättades i stor omfattning inte bara Judar utan också fattiga, psykiskt sjuka, politiska motståndare, vänsterfolk, kommunister, fackföreningsfolk, handikappade, “raser” som ansågs underlägsna, journalister som var för yttrandefriheten, de som ansågs vara ett hot mot nationen och många fler.

Vidare är högerextremism motståndare till att kvinnan har rätten till sin egen kropp och därmed är de motståndare till aborter. Högerextremism stödjer hårt rationalism och religion. De avvisar alla former av irrationalitet och känslosamhet, empati är ett fult ord i de kretsarna och på grund av den synen är näthat något som uppmuntras, utvecklas och skall spridas till alla möjliga hörn på nätet. Näthat, rasism och lögner är för extremhögern viktiga verktyg för att demonisera sina motståndare och sätta skräck i anhängare som tvekar. Man betonar starkt den inhemska kulturen och traditionen. De är starka motståndare till storföretag och internationell företagsamhet, utan att de kan beskriva orsaken, men de är likt Stalin ofta anhängare till korporatism. I den önskade starka centraliserade organisationen ryms inte jämställdhetsfrågor, likhet inför lagen och annat “bjäfs” utan människor finns till endast för nationens överlevnad. De har ingen teori för det ekonomiska systemet men i flera fall hyllar de, när ingen ser, Stalins ekonomiska modell under 30-talets Sovjet.  De är noggranna med att kulturen skall hylla den rådande makten på samma sätt som Stalins ålade kulturfolk att skapa sina verk i nationalistisk riktning. I flera fall är dessa inriktningar direkt kopierade från vänsterns, kommunismens och Stalins Sovjet.

De högerextrema hyllar traditioner men hatar modernistiska sedvänjor och de är extremt nationalistiska till den grad att de kan bli upprörda om man stavar sverige med litet “s”. De är motståndare till värnpliktsarmé så alla tankar på en sådan avvisas. Man ser till och med militärt styre som ett accepterat politiskt styrsystem. Man använder politisk massmobilisering för att vinna makten men det strategiska målet är inte att skapa en sådan när målet nåtts eftersom de högerextrema är livrädda för att massmobilisering tar sina egna vägar. Den högerextrema själen innebär, likt Stalinismen, en stor portion misstänksamhet mot alla inte minst sina egna. Föreställningen att alla människor har lika värde delas inte alls av extremhögern och de motsätter sig att människor, varor och tjänster rör sig över nationsgränser.

Det smått komiska i extremhögerns anda är respekten till andra tuffa ledare genom historien oavsett vad för politisk gärning dessa stod för. De hyllar naturligtvis Hitler men de har också en stor hemlig hatkärlek för Stalin och Lenin. I vissa stycken har de till och med de två senares strategier innan man vunnit makten. I stället för att motarbete vänstern och kommunisterna borde de tacka dem för allt de snott från dem i form av strategier och synen på nationalstaten. Det skulle inte förvåna oss om de sitter på toaletter och i hemlighet läser Stalins verk.

Anpassningsdilemmat

För att bli accepterad, vinna röster och verka som ett vanligt parti för att nå makten måste de under denna tid gömma undan de mest extrema dragen i partiets politik, men för att tillfredsställa de hårdföra medlemmarna och behålla sin profil måste de fortsätta vara extrema. Där befinner sig Sverigedemokraterna just nu.

Lika bär lite olika men mycket näthat

Det som beskrivits här ovan kan skilja en aning mellan kulturer och mellan olika högerextrema rörelser. De är lika som bär men olika på vissa punkter, yttringarna är dock exakt densamma. Det gemensamma som vi ser med dessa grupper och som vi jobbar mot är det extrema näthatet i den extrema mängden dessa sorliga figurer åstadkommer.

Kent Carlsson
Ansvarig utgivare

 

Träffar: 5

 •   
 •   

KOMMENTERA HÄR - 0 kommentarer är postade

 • 2017-04-06 kl. 07:00
  Permalänk

  Upplever att det är tvärtom d.v.s att det är vänstern och sajter som ni som vill ha yttrandefrihet men bara så länge man säger det som ni vill höra. Allt annat anklagas för att vara skrivet av “rasister”, “nazister” och “fascister”. Eller så får man höra att det är “näthat” eller “hot”.

  Jag har till exempel inte sett någon ta den sakliga debatten med de argument Peter Springare har. Allt ser ut att vara försök att misskreditera honom och angripa hans person…

  Till och med invandrare hyllar ju Peter Springare för att han vågar ta bladet från munnen i det politiskt korrekta klimatet (finns ju en video på Youtube). Är invandrare som instämmer med Peter Sprningare också “rasister”, “nazister” och “fascister” som sysslar med “näthat” och “hot”?

    [CITERA]

 • 2017-04-06 kl. 11:00
  Permalänk

  PeterSpringareFan:
  Upplever att det är tvärtom d.v.s att det är vänstern och sajter som ni som vill ha yttrandefrihet men bara så länge man säger det som ni vill höra. Allt annat anklagas för att vara skrivet av ”rasister”, ”nazister” och ”fascister”. Eller så får man höra att det är ”näthat” eller ”hot”.

  Jag har till exempel inte sett någon ta den sakliga debatten med de argument Peter Springare har. Allt ser ut att vara försök att misskreditera honom och angripa hans person…

  Till och med invandrare hyllar ju Peter Springare för att han vågar ta bladet från munnen i det politiskt korrekta klimatet (finns ju en video på Youtube). Är invandrare som instämmer med Peter Sprningare också”rasister”, ”nazister” och ”fascister” som sysslar med ”näthat” och ”hot”?

  För det första får jag tacka för en sakligt kommentar. Vi har fått in 20-30 kommentarer kring denna fråga från “Peter Springare Fan” som innehåller både hat och hot i en utsträckning vi sällan får in och som är så illa att vi inte kan publicera det.

  Vad det gäller politisk inriktning struntar vi i varifrån näthatet kommer. Vi kritiserar de som håller på med det och det är näthat vi fokuserar på, inte rasism eller åsikter om invandringen.

  Nu är det så att vi har í skrivande stund 4,5 års erfarenhet av detta och kan säga med mycket stor precision att de allra flesta näthatare med politisk åsikt har den långt till höger och i stort sett allt hat och hot vi får in som är så illa att det inte går att publicera utom i undantagsfall är skrivet från en ytterlighethögerposition. Det är alltså inget vi tycker utan det är ett faktum. Det innebär att de personer som har den åsikten och som vi vet numerärt befinner sig ute i marginalen av procent står för 80-90% av allt näthat vi sett. De 10-20% som inte står där skriver från en splittrad politisk position.

  De hot och näthat vi får in från vänsterståndpunkt är exakt 0%.

  När vi analyserar texter skrivna av folk långt ut på högerkanten kan vi tydligt se att alla åsikter som inte ryms i deras åsiktskorridor sägs vara vänsteråsikter eller ännu oftare extremvänsteråsikter. Det syns mycket tydligt när tidningar refereras. Tidningar som stödjer Sverigedemokraterna eller andra åsiktsbildningar långt till höger anses som det normala medan alla andra som inte har samma åsikter är vänstertidningar. Sanningen är att alla andra tidningar ligger från höger till vänster men de allra flesta av dem, ca 90%, betecknas som borgerliga tidningar.

  Orsaken till att höger/högerextrema ser det på detta vis beror dels på att de befinner sig i sin mycket smala politiskt korrekta åsiktskorridor och att allt utanför är vänster och dels på att det är ett medvetet propagandaupplägg där några få ständigt och överallt trummar ut dessa åsikter och gjort det i flera år som nu börjar ge frukt. Deras trummande har okunnigt tagits upp av den vanlige missnöjde som hjälper till i trummandet utan att veta vilka de egentligen hjälper. En stor del av trummandet är att spela på folks rädsla för invandring. Syftet är att en liten marginaliserad grupp i samhället skall växa och ta över vårt samhälle på samma sätt som i Tyskland på 20-30 talet, hur det gick med det avskräcker.

  De man får med sig är ofta fattiga, mindre intelligenta och folk som mår dåligt. Men den dagen kommer då det går upp för dessa att de stött en politisk riktning som inget annat vill än att spy galla över, och rycka deras yttrandefrihet från dem

  Extremhögern har aldrig velat ha yttrandefrihet. Det var högern/extremhögern som satt sig på tvären när den yttersta av yttrandefriheten dvs demokrati med lika rösträtt för alla infördes. De som slagits för den yttersta av yttrandefriheten dvs allmän och fri rösträtt är alltid de till vänster av någon märkliga anledning.

  Vi på denna tidning har mycket påtagligt påverkats av extremhögerns “yttrandefrihet” genom att de försöker med hot och andra fula åtgärder stänga ner vår tidning. Vi har aldrig upplevt detta från vänsterposition och vi kallar inte de försöken för yttrandefrihet.

  Vi är mycket medvetna om att det finns vänstergrupper som är mer eller mindre galna som jobbar olagligt och förstör för de som verkligen vill ha demokrati och yttrandefrihet. Vår analys av dessa visar att de allra flesta i dessa yttervänstergrupper är ungdomar bland annat från välbeställda familjegrupperingar som kan sägas tillhöra den ekonomiska makteliten. Samma elit som extremhögergrupper alltid vurmar för och mer än allt annat vill få med i sitt politiska ställningstagande. Från denna vänstergrupp har vi dock inte sett mycket näthat ifrån.

  Det finns också vänstergrupper som betecknas som extremvänster men som inte gör något väsen alls ifrån sig på något sätt mer än att de säljer sin tidning och deltar i första Majdemonstrationer än mindre deltar de i näthat eller hot mot andra.

  Sensmoralen är att den absolut övervägande delen av hot och förtal som kommer in till oss och de åtgärder dessa vidtar som syftar att stänga ner vår åsikt om näthat kommer från extremhögerhåll! Det är inget vi vill men tyvärr är det så!

  Upplever att det är tvärtom d.v.s att det är vänstern och sajter som ni som vill ha yttrandefrihet men bara så länge man säger det som ni vill höra. Allt annat anklagas för att vara skrivet av ”rasister”, ”nazister” och ”fascister”. Eller så får man höra att det är ”näthat” eller ”hot”.

  Hur du kan komma fram till ovanstående med det vi skrivit är för oss en gåta. Eller så är det slentrian från din sida för det är så ni per automatik ser på alla utanför er politiskt korrekta åsiktskorridor som sådana som vill stänga ner er yttrandefrihet.
  Saken är den att allt näthat och andra brott på nätet har föranlett makthavarna att vidtaga åtgärder för att skydda de som utsatts för detta hat. Om det inte hjälper tvingas de att inför fler restriktioner. Det som tvingar makthavarna till detta är de som näthatar och bär sig illa åt. Som vi tidigare visat är det i stor utsträckning från extremhögerhåll detta kommer. Alltså är det extremhögern själv som med sitt handlande begränsar yttrandefriheten.

  Vår grupp består av folk från Yttersta vänster till Sverigedemokraterna och alla partier däremellan. Vi har dock samma värdegrund alla, som bla stoppa näthatet och rädda yttrandefriheten.

    [CITERA]

 • 2017-04-06 kl. 23:16
  Permalänk

  Men man vet att dessa 3 grupperingar nazister,vänsterextremister och våldsbejakande islamister så har man en och samma agenda att krossa demokratin.Men till PeterSpringareFan .Det är oftast individer från högerextrema kanten som har slunkit in och utnyttjat stödsidan för Peter Springare genom att uppvigla till våld mot invandrare,politiker och journalister,samt uppvigla till etnisk rensning,samt hota alla meningsmotståndare som enligt de högerextremistiska synsättet inte passar in i deras samhälle.

    [CITERA]

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer