Flashback – sämst i Sverige

Enligt Medieakademins förtroendebarometers opinionsundersökning är Flashback det det mest illa omtyckta i Sverige. För utländska företeelser kommer Twitter sist och Facebook inte långt efter, också totalt kommer Twitter sist. På andra sidan skalan, alltså mest omtyckta samhällsinstitutionerna kommer bla SVT/Sveriges Radio, staten, kommunen, dagspressen, polisen och så vidare utan nämnd ordning.

Dårskap ger resultat

Om det är bra att komma sist har Flashback jobbat hårt på att vinna den rollen och i år vinner de. De kommer sist av Svenska företeelser. Men det är inte konstigt alls med det avskyvärda som pågår på Flashback med uthängningar, förtal och kränkningar. De flesta som hänges ut och förtalas är dessutom helt oskyldiga till det som påstås, det är vidrigt och nu har vi det svart på vitt att folket också tycker det är vidrigt.

Källa:
Medieakademien
GöteborgsPosten

 

REDAKTIONEN

Träffar: 8

 •   
 •   
Antal "Träffar:" och "Facebook-delningar" gäller från 2020-05-05.

KOMMENTERA HÄR - 0 kommentarer är postade

 • 2018-03-22 kl. 21:15
  Permalänk

  thony: Tvättäkta svin är vad det är.

  Ja, det var inte svårt att hålla med!

    [CITERA]

 • 2018-03-23 kl. 04:10
  Permalänk

  Läste att “Systembolaget” hade mest förtroende. Därefter kom IKEA och rättsväsendet. Sist hamnar Flashback.
  Jag har svårt att se skillnad på dessa institutioner.
  Folk dör av systembolagets alkohol, av IKEAS tristess, av rättsväsendets inkompetens och polisens våld, samt av Flashbacks förtalskampanjer. Alkohol, IKEA och poliser är tydligen vad folk gillar mest. Alltså är folk en alkoholiserad och kulturlös pöbel.
  Att flashback skulle ha ett lågt förtroende enligt listan tror jag tyvärr inte på.
  Opinionsundersökningar speglar aldrig uppfattningar som inte är politiskt korrekta
  eller stödjer brottslighet.
  Det ligger i sakens natur.

    [CITERA]

 • 2018-03-23 kl. 16:10
  Permalänk

  Jan Fyhrholdt
  2018-03-23 at 04:10 Editera

  Läste att ”Systembolaget” hade mest förtroende. Därefter kom IKEA och rättsväsendet. Sist hamnar Flashback.
  Jag har svårt att se skillnad på dessa institutioner.
  Folk dör av systembolagets alkohol, av IKEAS tristess, av rättsväsendets inkompetens och polisens våld, samt av Flashbacks förtalskampanjer. Alkohol, IKEA och poliser är tydligen vad folk gillar mest. Alltså är folk en alkoholiserad och kulturlös pöbel.
  Att flashback skulle ha ett lågt förtroende enligt listan tror jag tyvärr inte på.
  Opinionsundersökningar speglar aldrig uppfattningar som inte är politiskt korrekta
  eller stödjer brottslighet.
  Det ligger i sakens natur.

  Jag håller inte med om det. Jag tror och gissar att de som lägger sin röst på Systembolaget inte dricker eller dricker lite. De respekterar systembolaget för att de tar någon slags ansvar trots allt. IKEA kan inte jämföras med kultur för folk utan mer som förströelse. Jag har gått runt där ibland och måste säga att det har sin charm, speciellt om man inte själv skall handla och avslutar dagen med ett besök på deras billiga men smakfulla restaurang. Av det kan man alltså inte dra slutsatsen att folk är alkoholiserade och kulturlösa.
  Den verkliga pöbeln är de som på det extremt lågt rankade Flashback hänger ut och förtalar folk. Det är inte naturligt!

    [CITERA]

 • 2018-03-23 kl. 19:41
  Permalänk

  De som anomymt skriver lögner och olagligheter på Flashback och övriga medier är oftast samma personer som i andra, icke anonyma sammanhang spelar en motsatt roll och skulle förneka sin medverkan eller sympati för forumet om de blev tillfrågade.

  Därför tror jag inte heller på opinionsundersökningar som ett medel att få fram sanningen. De har en formell prägel av myndighetsförhör vilket avskräcker de flesta
  från att delge sina verkliga åsikter, även om de är skyddade av anonymitet.

  Dessutom kan beställarna av de så kallade “opinionsundersökningarna” också beställa
  resultatet av dem så de passar beställarens politiska eller kommersiella intressen.
  Frågeformulären är manipulativa och ställer ledande frågor.
  De har ju, så vitt jag vet inget certifikat som garanterar att de är vetenskapligt
  korrekta.
  Den anonymitet som uppgiftslämnarna har, bereder dessutom tillfälle att ge helt godtycklig information utan hänsyn till sanningshalten, på samma sätt som i övriga media där anonymitet tillämpas.

  Anonymitet som sådant, är traditionellt det främsta medlet och verktyget för att begå brott, och har så varit i alla tider. Den är de kriminellas främsta vapen, och borde därför förbjudas i sammanhang som ej är privata angelägenheter. Exempelvis att publicera text som allmänhet eller utomstående kan läsa.

  Den dubbelmoral, där en och samma person uttrycker motsatta och oförenliga uppgifter under olika falska identiteter och i olika sammanhang är inget nytt.
  Sverige har ju alltid varit, liksom övriga Europa, en alkoholkultur i första hand.
  Det första man upptäcker i Sverige är hur beteendet är det rakt motsatta i sammanhang
  där alkohol intas, oftast i ritualiserade former.
  Samma person lever under motsatta identiter som ej har något gemensamt.

  “Dubbelmoralen” har i sin tur uppstått som en konsekvens av att den redan var inmutad i alkoholtraditionen.
  Och nu är Sverige en ren drogkultur, sedan inställningen till både alkohol och droger liberaliserats. Dessutom marknadsförs legala medicinska droger alltmer som hälsobefrämjande medel att framkalla önskvärda beteenden och sinnestillstånd.

  Flashback och liknande forum samt övrig medias minst lika grova korruption har uppstått som en konsekvens av ett samhälle i förfall;
  Ideerna om “allas lika värde” som utvecklades under efterkrigstiden som en motreaktion har ersatts av något ännu mer orimligt, nämligen “relativismen”.

  Redan “allas lika värde” gjorde det politiskt omöjligt att omtala skribenterna på Flashback som en “pöbel”.
  På senare tid, när kvinnorna fått allt större inflytande har “relativismen” tagit vid där “allas lika värde” slutat.Nu är det “upp till” “makten” att efter eget godtycke “ta beslut” om vem som är pöbel och vad som är fakta i övrigt. “Relativismen” innebär i praktiken att makt ersätter kunskap. Det går alltså ej att inför en makthavare hänvisa till “fakta” eller sakförhållanden, då relativismen föreskriver att det som är “sant för en person är inte sant för en annan” osv. Därmed är också regeln om “allas lika värde upphävd”.
  Man kan inte heller anmäla att någon “ljuger” eftersom begreppet är avskaffat,
  precis som man avskaffat begreppet “raser”. Eftersom avskaffandet av rasbegreppet också gäller retroaktivt, så har det aldrig funnits några raser, och därmed har “förintelsen” aldrig inträffat. Och ingen kan i fortsättningen anmäla diskriminering av något som “inte finns” (eller någonsin funnits).

  Makthavarna eller myndigheterna kan alltså fritt och efter eget godtycke “ta beslut”
  som strider mot allt som tidigare gällt, inklusive matematik och naturlagar.
  När fakta, bevis och alla övriga begrepp är undanröjda i det att deras existens som begrepp förnekats, behöver makten ej ta hänsyn till något annat än sina egna intressen. Man kan närmast beskriva det som att hela tal- och skriftspråket som sådant ogiltigförklarats för allmänt bruk, och endast tillåtet för makthavarna.

  Makten kan definieras som polisens vapeninnehav, och om all kunskap officiellt förklarats ogiltig, är det bara med hot eller tillgripande av fysiska våldshandlingar man kan förhandla, skapa förändringar och återställa ordningen.

    [CITERA]

 • 2018-03-23 kl. 21:19
  Permalänk

  Jan Fyhrholdt
  2018-03-23 at 19:41

  De som anomymt skriver lögner och olagligheter på Flashback och övriga medier är oftast samma personer som i andra, icke anonyma sammanhang spelar en motsatt roll och skulle förneka sin medverkan eller sympati för forumet om de blev tillfrågade.

  Ja, det kan vara så men det finns undantag.

  Därför tror jag inte heller på opinionsundersökningar som ett medel att få fram sanningen. De har en formell prägel av myndighetsförhör vilket avskräcker de flesta
  från att delge sina verkliga åsikter, även om de är skyddade av anonymitet.

  Opinionsundersökningar träffar förvånansvärt nära sanningen i exempelvis val.

  Dessutom kan beställarna av de så kallade ”opinionsundersökningarna” också beställa
  resultatet av dem så de passar beställarens politiska eller kommersiella intressen.
  Frågeformulären är manipulativa och ställer ledande frågor.

  Ja, oseriösa undersökare finn ju också.

  De har ju, så vitt jag vet inget certifikat som garanterar att de är vetenskapligt
  korrekta.

  Jo, det har jag för mig att det finns men alla institut har säkert inte certifikat.

  Den anonymitet som uppgiftslämnarna har, bereder dessutom tillfälle att ge helt godtycklig information utan hänsyn till sanningshalten, på samma sätt som i övriga media där anonymitet tillämpas.

  Jag tror att proffsiga opinionsföretag klarar detta men inte forum mm på nätet.

  Anonymitet som sådant, är traditionellt det främsta medlet och verktyget för att begå brott, och har så varit i alla tider. Den är de kriminellas främsta vapen, och borde därför förbjudas i sammanhang som ej är privata angelägenheter. Exempelvis att publicera text som allmänhet eller utomstående kan läsa.

  Håller helt med! Kan man inte stå för vad man säger skall man inte säga det!

  Den dubbelmoral, där en och samma person uttrycker motsatta och oförenliga uppgifter under olika falska identiteter och i olika sammanhang är inget nytt.

  Sant!

  Sverige har ju alltid varit, liksom övriga Europa, en alkoholkultur i första hand.
  Det första man upptäcker i Sverige är hur beteendet är det rakt motsatta i sammanhang
  där alkohol intas, oftast i ritualiserade former.
  Samma person lever under motsatta identiter som ej har något gemensamt.

  Ja, vissa byter helt egenskaper när de är berusade men de flesta klarar det.

  ”Dubbelmoralen” har i sin tur uppstått som en konsekvens av att den redan var inmutad i alkoholtraditionen.

  Det håller jag inte med om!

  Och nu är Sverige en ren drogkultur, sedan inställningen till både alkohol och droger liberaliserats. Dessutom marknadsförs legala medicinska droger alltmer som hälsobefrämjande medel att framkalla önskvärda beteenden och sinnestillstånd.

  Det är faktiskt tvärt om. Drogrestriktionerna har stärkts och inställningen blivit mindre förlåtande.

  Flashback och liknande forum samt övrig medias minst lika grova korruption har uppstått som en konsekvens av ett samhälle i förfall;
  Ideerna om ”allas lika värde” som utvecklades under efterkrigstiden som en motreaktion har ersatts av något ännu mer orimligt, nämligen ”relativismen”.

  Det är en effekt av samhällets högervridning att ”allas lika värde” har minskat i värde.

  Redan ”allas lika värde” gjorde det politiskt omöjligt att omtala skribenterna på Flashback som en ”pöbel”.

  Varför skulle det vara omöjligt. Flashback är emot “allas lika värde” för med den regeln skulle Flashback falla. Dessutom kunde man även förr kalla pöbel för just pöbel.

  På senare tid, när kvinnorna fått allt större inflytande har ”relativismen” tagit vid där ”allas lika värde” slutat.Nu är det ”upp till” ”makten” att efter eget godtycke ”ta beslut” om vem som är pöbel och vad som är fakta i övrigt. ”Relativismen” innebär i praktiken att makt ersätter kunskap. Det går alltså ej att inför en makthavare hänvisa till ”fakta” eller sakförhållanden, då relativismen föreskriver att det som är ”sant för en person är inte sant för en annan” osv. Därmed är också regeln om ”allas lika värde upphävd”.

  Det ena behöver inte betyda det andra. Vi kan mycket väl ha och skall ha flera olika värderingar i samma samhälle.

  Man kan inte heller anmäla att någon ”ljuger” eftersom begreppet är avskaffat,
  precis som man avskaffat begreppet ”raser”. Eftersom avskaffandet av rasbegreppet också gäller retroaktivt, så har det aldrig funnits några raser, och därmed har ”förintelsen” aldrig inträffat. Och ingen kan i fortsättningen anmäla diskriminering av något som ”inte finns” (eller någonsin funnits).

  Påståendet att någon ljuger eller att förintelsen har ägt rum står inte alls i motsats till olika värderingar. Dessutom är begreppet “ljuger” inte avskaffat.

  Makthavarna eller myndigheterna kan alltså fritt och efter eget godtycke ”ta beslut”
  som strider mot allt som tidigare gällt, inklusive matematik och naturlagar.

  Makthavarna kan inte ta beslut i eget godtycke. Beslut mot naturlagar tror jag ingen kan.

  När fakta, bevis och alla övriga begrepp är undanröjda i det att deras existens som begrepp förnekats, behöver makten ej ta hänsyn till något annat än sina egna intressen. Man kan närmast beskriva det som att hela tal- och skriftspråket som sådant ogiltigförklarats för allmänt bruk, och endast tillåtet för makthavarna.

  Visst kan makthavare bara ta hänsyn till sina egna intressen, det händer ofta. Men det är ju det som är en personlighet och man kan ju låta bli att rösta på denne.

  Makten kan definieras som polisens vapeninnehav, och om all kunskap officiellt förklarats ogiltig, är det bara med hot eller tillgripande av fysiska våldshandlingar man kan förhandla, skapa förändringar och återställa ordningen.

  Det bestående styrelseskicket använder alltid maktmedel för att säkra det bestående. Detta bygger in en spänning som till slut kommer att brisera och strax efter har det växt upp en nytt sätt att styra.

    [CITERA]

 • 2018-03-25 kl. 15:19
  Permalänk

  Att Flashback har blivit rena trollfabriken kan man inte gå miste om och det syns att Flashbacks agenda är förtal,hot,uthängning av personuppgifter om andra personer,uppvigling till olagligheter,förhärligande av all användning av knark,alkohol och tobak,hets mot folkgrupp,hets till självmord,tips om hur man tillverkar hemmagjorda bomber och vapen, tips på hur man begår brott,tips på hur man begår självmord med mera. Det är därför jag är kritisk till att myndigheterna låter trollfabriken Flashback vara kvar på internet .

    [CITERA]

 • 2018-03-25 kl. 23:28
  Permalänk

  Spion

  2018-03-25 at 15:19

  Att Flashback har blivit rena trollfabriken kan man inte gå miste om och det syns att Flashbacks agenda är förtal,hot,uthängning av personuppgifter om andra personer,uppvigling till olagligheter,förhärligande av all användning av knark,alkohol och tobak,hets mot folkgrupp,hets till självmord,tips om hur man tillverkar hemmagjorda bomber och vapen, tips på hur man begår brott,tips på hur man begår självmord med mera. Det är därför jag är kritisk till att myndigheterna låter trollfabriken Flashback vara kvar på internet.

  Vi är många som håller med dig!

    [CITERA]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer