Näthat inget intresse för polisen

Göteborgsposten

I GP 2016-09-29 skrev journalisten Karin Jansson en utmärkt artikel om polisens arbete mot näthat. Artikeln utmynnar i att polisens arbete mot näthat inte finns. Det kan alla tusentals personer med tron på rättsväsendet och som anmält förtal skriva under på. De som hört av sig eller de som gått ut i media med det säger alla samma sak, livet är förstört. Vad säger polisen om sina val av brott att bekämpa?

Polisens prioritering och näthat

Till GP säger kommissarie Björn Sellström på GP:s fråga om prioritering:

Polisen prioriterar verkligen inte hatbrott på nätet. Det finns ingen organisation som hanterar den saken i dag

Till alla er som anmält eller tänker anmäla hatbrott på nätet mot er, läs en gång till:

Polisen prioriterar verkligen inte hatbrott på nätet. Det finns ingen organisation som hanterar den saken i dag

och:

Man saknar kompetens ute i landet för hur de här ärendena ska hanteras. Många av brotten skrivs av bara för att man inte vet hur man ska gå vidare med dem, berättar Björn Sellström.

Följdfrågan man ställer sig blir då: Varför alls lägga tid på att polisanmäla?
Vi anser det är slöseri med tid att anmäla sådana brott om man inte gör utredningen själv, för polisen säger ju att de inte prioriterar detta och att de inte har någon som jobbar med det eller att de inte har resurser. Eftersom vi själva utrett hatbrotten vi anmält lägger inte polisen ner det utan går vidare till åklagare.

Vad händer om man inte gör något

Polisens och Åklagarmyndighetens oförmåga att hantera internetrelaterade brott är erkänd i en rapport från Riksrevisionen som kom i slutet av förra året. Den visar att antalet anmälda brott på nätet ökade med 767 procent mellan åren 2006 och 2014.

Källa: GP

Åklagare får inte åtala

Här kommer nästa stoppbock. Åklagare får nämligen inte åtala hatbrott om den drabbade är över 18 år. Vi får alltså alltid svaret att “brottet är inte påkallat av allmänt intresse”. Det är så åklagare skriver när de egentligen är tillsagda att aldrig åtala för det är oerhört svårt för folk inom rättsväsendet att skriva på svenska. Det man skall tänka på är alltså att polisen har inga resurser för hatbrott och åklagare får inte åtala.
Vad har vi kvar? Den frågan svara vi på längre ner.

Var hatbrotten brott

Åklagaren har  svarat i alla våra anmälningar att det är brott men inte kan åtala för det är inte påkallat av allmänt intresse. Frågan kvarstår, vad gör vi nu? Den frågan svara vi på längre ner.
När får åklagare åtala hatbrott? Svaret är aldrig! Det krumbuktiska tramset “brottet är inte påkallat av allmänt intresse” behövs inte utryckas, Det skulle räcka med att polisen skickar tillbaka anmälan med utredning och säger “lös problemet själva”. Det är också svaret på de två ovanstående frågorna: “lös problemet själva“.

Brott mot FN:s deklaration mot mänskliga rättigheter

GP:s artikel och det vi skriver här visar mycket övertygande att Sverige bryter mot Artikel 12 i FN:s deklaration om de mänskliga rättigheterna som Sverige har ratificerat (= lovat att följa):

Artikel 12
Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

Vad gör vi åt detta?
Kanske skall vi anmäla Sverige för brott mot de mänskliga rättigheterna. Om någon kunnig i området FN och anmälan kan höra av sig. Vi vill verkligen gå till botten med detta.

Lös problemet själva

Polisens, åklagarnas och våra lagars konstruktion säger uttryckligen att de drabbade själva skall lösa hatbrotten mot dem. Hur vi skall gå tillväga missar dock påpassligt högvärdiga myndigheter att förklara. Nå, då får vi försöka komma på det själva. Som bra kockar har vi redan innan bakat ihop en del förslag som vi också visat tidigare:

 • Gå ut offentligt för att samla in pengar så du kan driva något enstaka enskilt åtal
 • Gå ut i media med användarens näthat mot dig, media älskar att skriva om detta.
 • Hänga ut den anonyme näthataren tillsammans med exempel på näthatet de utfört.
 • Hänga ut den anonyme näthataren med verkligt namn med exempel på näthatet de utfört.
 • Låta deras familjer och släktingar få ta del av hur de näthatar.
 • Låta deras eventuella arbetsgivare eller skola få reda på vad näthataren sysslar med.
 • Låta deras grannar få reda på vad de sysslar med.
 • Åka hem till näthataren och intervjua denne. Det är lagligt för det har gjorts i teve.
 • Ta reda på näthatarens svagheter som brott eller andra konstigheter och lägg ut det på nätet

Det finns säkerligen många fler möjligheter som också är helt lagliga. Ni läsare får gärna komma med förslag på metoder.

Freda dig mot brott

I lagen står det uttryckligen att man har rätt att freda sig mot brott. Men lagen är uddlös och uddlösa lagar har var och en den mänskliga rättigheten att ändra på. Vem säger idag att Parks i USA begick brott när hon vägrade lämna plats på bussen till en vit? Det var då en brottslig gärning men historien har friat henne från brott. Så måste man göra också i Sverige när lagarna inte fungera. Förtalslagarna har gjorts helt verkningslösa enlig vad vi beskriver här ovan, myndigheterna struntar i att hjälpa folk som det begåtts sådana brott mot. Vad återstår? Döm själva! En sak är dock helt säker, vi som drabbats av förtal och liknande på nätet ger oss rätten att freda oss mot det även om vi råkar bryta mot någon lag. Historien kommer att fria oss!

REDAKTÖREN

Träffar: 3

 •   
 •   
Antal "Träffar:" och "Facebook-delningar" gäller från 2020-05-05.

KOMMENTERA HÄR - 0 kommentarer är postade

 • 2016-09-30 kl. 15:25
  Permalänk

  Grundproblemet är väl snarare polisens brist på resurser.

  I en tid med en uppklaringsprocent på 14%, ungdomsgäng som på daglig basis förnedrar de få poliser som finns och poliser som slutar etc så får vi nog förvänta oss att svårutrett näthat inte prioriteras.

  En stor tragedi är det men ur led är tiden.

    [CITERA]

 • 2016-09-30 kl. 22:10
  Permalänk

  Iridum-C64:
  Grundproblemet är väl snarare polisens brist på resurser.

  I en tid med en uppklaringsprocent på 14%, ungdomsgäng som på daglig basis förnedrar de få poliser som finns och poliser som slutar etc så får vi nog förvänta oss att svårutrett näthat inte prioriteras.

  En stor tragedi är det men ur led är tiden.

  Jo, så kan det vara! Tragedi är det hursom.

    [CITERA]

 • 2016-10-01 kl. 08:18
  Permalänk

  Polisen och polisförbundets svar på allt är att det behövs fler poliser. Men när de får fler poliser och resurser innebär det inga förbättringar. Problemet ligger snarare i strukturerna och i väggarna. Poliser vill inte jobba, om något är det minsta motigt så ger de upp. Utreda IT-brott är lågprioriterat för det är tidskrävande, det vet vi av egen erfarenhet en utredning för oss kan ta två år för att få bevis nog att få dem fällda i domstol.

  Polisen prioriterar och väljer enkla brott, de väljer bort svåra brott. Mopeder är viktigare än att folk bokstavligen förtalas så illa att de mördas med ord.

  Det finns inte för få poliser. Bristerna ligger i prioriteringar och kunskap och redskap samt deras egna organisationskultur. Den är inte bara djupt ineffektiv utan också extremt kollegialt korrumperad. Det finns få eller inga konsekvenser för poliser som gör fel utöver när de begår brott emot polisen själva.

  De verktyg som skulle behövas är att IP-nummer behålls längre, mer utbildning och IT-utredare samt upprättande av en hel IT-polis. Större befogenheter och högre krav samt skärpta straff för förtal och sådant skulle ge polisen större intresse att utreda dessa.

  Men om det skulle hjälpa är jag ändå tveksam till, slappheten och trögheten sitter i väggarna hos polisen och åklagare. Det är sådant här när man tänker på det som gör att man önskar man var hos kronofogden med stora skulder. Då skulle man kunna driva vilka och hur många processer man skulle vilja eftersom du har rätt att anlita advokat och vid förlust så läggs kostnaderna på dina redan existerande skulder som man då inte skulle bry sig om att betala. Att bli dragen inför en riktig rättegång är förnedrande och skrämmande nog för näthataren även vid seger skulle näthataren blivit så uppskrämd att personen skulle tänka sig för både en eller två gånger innan nästa gång.

  Men jag liksom flera andra börjar tro allt mer på att ta lagen i egna händer. Vi som är uthängda vad har vi att förlora? Ingenting. Min yttrandefrihet har tagits ifrån mig, min rörelsefrihet har tagits ifrån mig. Jag känner att jag kan göra vad som helst emot vem som helst utan några konsekvenser för min del. Rättegång, polisförhör eller annat skrämmer inte mig, och mitt liv kan knappast bli mer skadat än vad det redan har blivit. Jag har aldrig känt mig så ofri som jag är idag men samtidigt aldrig så fri att göra vad jag vill då konsekvenserna om jag skulle ta lagen i egna händer inte skrämmer mig.

    [CITERA]

 • 2016-10-01 kl. 14:47
  Permalänk

  Jag tror det är många som känner som Helena och tiden kanske inte är långt borta tills alla som blivit utsatta till den grad att de ser livet som slut organiserar sig för att slå tillbaka. Kanske finns det redan en sådan grupp och om det finns har vi listan på en massa identiteter. Det kan alltså vara förenat med livsfara att skriva illa om någon.

  Det jag skrev ovan är ett scenario som är fullt möjlig, det räcker med att “fel” person förtalas, om det inte redan hänt. Som sagts tidigare, det kan alltså vara förenat med livsfara att skriva illa om någon. T.o.m GW Persson svarade på frågan om han får tag i den som stal hans identitet vad han skulle göra då, GW svarade: “Jag slår ihjäl honom”.

  Vi jobbar dock bara med lagliga medel.

    [CITERA]

 • 2016-10-02 kl. 08:27
  Permalänk

  Användaren Skrik & Panik borde av dennes posthistorik vara lätt att hitta. Han är en man, barn födda 97 och 99. StartaT en tråd om sin tvist om barnen. Inte träffat barnen sedan 2007. Denna vårdnadstvist borde ligga i tingsrätten enligt hans egen tråd från 2010. Han kör MC. Bor i Örebrotrakten, han startade en tråd om en elak örebropolis som stoppat honom för hastighetsöverträdelse. Han skriver mycket om sträckor han kör med sin mc ex laxå och Askersund, sträckor som ligger nära Örebro. Detta fick jag fram genom att läsa hans posthistorik under 30 minuter. Han har ju tusentals med inlägg under 10 års tid på flashback. Han har smutkastad enormt många människor. Jag insåg nu hur mycket folk avslöjar sig när de skriver under många år.

    [CITERA]

 • 2016-10-02 kl. 11:12
  Permalänk

  lillamy:
  Användaren Skrik & Panik borde av dennes posthistorik vara lätt att hitta. Han är en man, barn födda 97 och 99. StartaT en tråd om sin tvist om barnen. Inte träffat barnen sedan 2007. Denna vårdnadstvist borde ligga i tingsrätten enligt hans egen tråd från 2010. Han kör MC. Bor i Örebrotrakten, han startade en tråd om en elak örebropolis som stoppat honom för hastighetsöverträdelse. Han skriver mycket om sträckor han kör med sin mc ex laxå och Askersund,sträckor som ligger nära Örebro. Detta fick jag fram genom att läsa hans posthistorik under 30 minuter. Han har ju tusentals med inlägg under 10 års tid på flashback. Han har smutkastad enormt många människor. Jag insåg nu hur mycket folk avslöjar sig när de skriver under många år.

  Jo, de flesta avslöjar mycket de första posterna. När de sedan upptäcker att de kanske skall börja dölja sig så är det för sent.

    [CITERA]

 • 2016-10-02 kl. 14:24
  Permalänk

  När du byter användare är det för sent för då har man en klar bild över deras unika skrivsätt. Ett slags fingeravtryck. En del är mer utmärkande än andra, oerhört lätta att känna igen. Så Flashbackare som läser detta, byter ni användare kommer vi koppla dessa till era andra användare och så kommer alla presenteras här allteftersom.

  Ni är så tagna att ni fattar inte det! Vi har hur många användare som helst! HaHA

    [CITERA]

 • 2016-10-02 kl. 23:19
  Permalänk

  Användaren Skrik&panik har dessutom motarbetat flera andra som vill föra sakliga diskussioner på Flashback.

    [CITERA]

 • 2016-10-02 kl. 23:29
  Permalänk

  Problemet med att en och samma person skapar flera trollkonton i syfte att backa upp sig själv finns på Flashback,och Facebook samt även på Youtube där en person som figurerade under användarnicken Ture Torped,skapade alternativa trollkonton där hen kallade sig Hartman FTW,Rafterman FTW,Lerner FTW, Paul Schmecker FTW,Luke Skywalker FTW.Likheterna mellan samtliga trollkonton är att de använder sig av raljerande och vokabulärer som “Vila i piss Simon Slödderberg” samt flera hotfulla uttalande som “Jag ska köra upp ett hagelgevär i röven” och andra grova hotelser som vräktes ut på de sidor på Youtube som har med skottdramat i Rödeby att göra.Youtube vägrade trots handfull med abuseanmälningar att vidta åtgärder,men efter 2010 så har man börjat se allvarligt på grova hot och grova trakasserier och vidta åtgärder mot de användare som bryter mot forumets riktlinjer och mot svensk lag .Den person som kallade sig för Ture Torped är en och samma person som ligger bakom samtliga trollkonton som slutar på FTW.

    [CITERA]

 • 2016-10-02 kl. 23:39
  Permalänk

  Förhoppningsvis så hoppas jag på att SVT fortsätter med att satsa på realityserien “Trolljägarna” där man avslöjar alla näthatare och tar dom på bar gärning och att dessa troll ber om en offentlig ursäkt och lägger av med sina angrepp eller att dessa näthatande troll får betala ett fett skadestånd till alla pesoner som har blivit utsatt för olika former av personangrepp.Mitt förslag är att denna blogg ska delta i ett brett samarbete med Robert Aschberg och övriga som har producerat SVT-s realityserie “Trolljägarna” för att få stopp på allt näthat som det går inflation på nätet och se till att få bort trollen så att nätkultruren blir mer trivsammare och seriöst för alla som vill diskutera seriöst utan att riskera bli utsatt för olika former av personangrepp.

    [CITERA]

 • 2016-10-03 kl. 09:29
  Permalänk

  Bästa vore om man stängde ned Internet i ett halvår eller ett år (utöver bankfunktioner mm), för att sedan tvinga varje person att gå på internetkörkortsklass och därefter införa ett Internetkörkort som registrerar allt man gör. De som inte tar det får inte vara på nätet eller använda androidtelefoners internet.

  Därefter bör Internet/datorförbud kunna utfärdas av domstolar för människor vars liv kretsar kring att vara på Internet och som begår förtal och kränkningar emot andra. Jag tror det skulle vara hälsosamt inte bara för de utsatta utan även brottslingen eftersom om de inte kan röra en dator tvingas de leva utanför Internet och kanske förstå hur mycket bättre det är att leva utanför internet istället för i en vanföreställd parallellvärld. Psykiatriker bör även kunna få utfärda sådana förbud eller rekommendationer. Vi har noterat att en ganska stor andel av befolkningen verkar sakna verklighetsförankring i vad Internet faktiskt är, en megafon rakt ut på gatorna som en tidning som sprids i varje hushåll. De tror inte det är på riktigt och att det är en privat sak i deras hem, därav uttrycket IRL = in real life. Internet är lika mycket verkliga livet som en mobiltelefon eller andra kommunikationsredskap enda gången det är privat som ett privatsamtal är stängda forum som inte är googlingsbara.

    [CITERA]

 • 2016-10-03 kl. 09:47
  Permalänk

  En idé är att Sverige skapar en egen sökmotor i klass med google eftersom google inte samarbetar med myndigheter borde det betraktas som en samhällsfientlig institution. Ett förslag är också med den nya lagstiftningen att införa ett integritetsfilter. Att alla siter som kränker andra människors rättigheter helt sonika blockeras på filtret. På samma vis som polisen kan ha ett barnporrfilter kan man ha det här för många fler skadas eller begår självmord av kränkningar på Internet än barnpornografi på Internet gör.

  Ett sådant filter kan såklart enkelt kringgås med VPN men det skulle i a f minska skadeverkningarna för de som stalkas eller förtalas.

  Men det skulle det vara värt, då skulle Flashback stängas ute i sin helhet, google och andra samhällsfientliga institutioner. Filtret skall inte användas emot andra siter än de som begår brott i Sverige genom förtal osv. Det skulle tvinga siter att hålla rent om de inte vill bli blockerade. Med en klar vägledning som att det är endast intrång emot folks integritet och emot förtal skulle det bli väldigt mycket enklare.

  Stalkerns främsta redskap är Internet, fegisens främsta redskap är Internet och förtalarens främsta redskap är Internet. En svensk google och ett filter skulle vara till stor hjälp för alla utsatta.

  Det är något vi borde lobba för!

    [CITERA]

 • 2016-10-03 kl. 10:00
  Permalänk

  De som skulle kunna hantera filtret skulle kunna vara datainspektionen för de är fullständigt värdelösa i dagsläget utan någon som helst befogenheter eller kan göra något. Ingen får hjälp av dem.

  Mer handlingskraft och mindre snack tack! Vi är en hårsmån ifrån att få medborgargarden i Sverige som tar lagen i egna händer eftersom inget händer. Samtala går inte för det går inte resonera med näthatare och stalkers!

    [CITERA]

 • 2016-10-03 kl. 13:01
  Permalänk

  Håller med Helen om att man borde införa obligatoriskt internetkörkort/datakörkort för alla som innehar datorer,och mobiltelefoner+surfplattor med androidapplikationer och för alla som surfar på nätet,och sen anser jag som du att domstolarna skulle ges befogenheter att utdöma dataförbud för personer som urnyttjar sitt användarkonto till kriminella olagliga aktiviteter på nätet och att personer som håller på med sånt skulle fråntas sina användarkonton hos samtliga operatörer och få sina datorer och mobiltelefoner+surfplattor med androidapplikationer konfiskerade av rättsvårdande myndighet

  Helena:
  Bästa vore om man stängde ned Internet i ett halvår eller ett år (utöver bankfunktioner mm), för att sedan tvinga varje person att gå på internetkörkortsklass och därefter införa ett Internetkörkort som registrerar allt man gör. De som inte tar det får inte vara på nätet eller använda androidtelefoners internet.

  Därefter bör Internet/datorförbud kunna utfärdas av domstolar för människor vars liv kretsar kring att vara på Internet och som begår förtal och kränkningar emot andra. Jag tror det skulle vara hälsosamt inte bara för de utsatta utan även brottslingen eftersom om de inte kan röra en dator tvingas de leva utanför Internet och kanske förstå hur mycket bättre det är att leva utanför internet istället för i en vanföreställd parallellvärld. Psykiatriker bör även kunna få utfärda sådana förbud eller rekommendationer. Vi har noterat att en ganska stor andel av befolkningen verkar sakna verklighetsförankring i vad Internet faktiskt är, en megafon rakt ut på gatorna som en tidning som sprids i varje hushåll. De tror inte det är på riktigt och att det är en privat sak i deras hem, därav uttrycket IRL = in real life. Internet är lika mycket verkliga livet som en mobiltelefon eller andra kommunikationsredskap enda gången det är privat som ett privatsamtal är stängda forum som inte är googlingsbara.

    [CITERA]

 • 2016-10-03 kl. 13:07
  Permalänk

  Samt att man tillfälligt kunde stänga ner och blockera hela internet i minst 1 år samt stänga av alla troll,stalkare och övriga som missbrukar sina användarkonton till att hålla på med olagliga aktiviteter på internet och sen skulle Sverige ha ett eget Google med effektivare spärrfilter som håller alla troll inklusive spam och stalkare och övriga kriminella borta från nätet och spärrfiltret skulle dessutom neffektivare stänga av alla så kallade anonyma VPN-tjänster och övriga anonyma mejltjänster som gör det svårare för rättsvårdande myndighet att spåra upp personer som gör sig skyldig till brott på nätet.Filtret skulle dessutom effektivt kunna spärra oseriösa forumsidor och bloggar från att synas på nätet samt effektivt stoppa alla som uppviglar till brott och terroristhandlingar.

    [CITERA]

 • 2016-10-15 kl. 04:04
  Permalänk

  Det har inget med bristande polisresurser att göra – det har med en djupt rotad institutionell rasism att göra. I Tyskland gör polisen razzior med insatsstyrka och hundratals tillslag samtidigt mot högextrema facebookgrupper. I Sverige rullar polisen belåtet tummarna istället. Det är dags att vakna. För övrigt är Flashback bara en liten del av detta problem. Hot, främligshat, nazism mm har fritt fram i svenskspråkiga facebookgrupper och sidor.

    [CITERA]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer