Flashback – och multipla konton

Uppdaterat 2015-04-15

Mina vänner har anmält multipla konton

Vi har flera olika vänner som “hänger” på Flashback. De är inte där och postar ofta men någon gång gör de det. Vi ber dem aldrig att posta något åt oss men de är vänliga nog att försvara oss. De anmäler ibland användare för multipla konton som vi talat om för dem är samma person. De får då så gott som alltid svaret att de är tillåtet med multipla konton. Det är till och med tillåtet i samma tråd om de inte backar upp varandra eller “talar” med varandra i aktuell tråd. Frågan hade fått sitt slut här om uppgifterna moderatorerna anger varit sanna vilket de inte är.

Flashbacks regler vid multipla konton

Så här säger Flashbacks decimalregel gällande alternativa konton (endast det intressanta för artikeln är medtaget):

1.07. Alternativa konton

Så heter regeln.

 

Missbruk av alternativa konton är förbjudet.

OK! Men vad är missbruk!

 

Missbruk av alternativa konton kan ske på olika sätt, men det vanligaste är att samma person postar inlägg med alternativa konton vilka stöder varandras åsikter och på så sätt får ett övertag i en diskussion.

De alternativa kontona får alltså inte stödja varandra i en diskussion. Det låter rimligt!

 

Däremot är det inte per automatik förbjudet att omväxlande använda olika konton i samma tråd, så länge dessa inte missbrukas.

Här motsäger regeln sig själv. Man får alltså posta i samma tråd med multipla konton om de inte missbrukas. Hur skall det gå till?
Om tråden avser diskutera huruvida en röd boll är röd så blir de alternativa kontona avstängda om alla håller med om att den röda bollen är röd, vilket alltså är korrekt.
Om de inte vill bli avstängda får alltså ingen av de multipla kontona ange samma färg för den röda bollen. Om konto A säger att bollen är röd måste konto B ljuga och säga att den är gul för att inte bli avstängd. Om samma postare har ytterligare konton och alla anger olika färger för bollen är det inget brott mot 1.07, eller hur?
Problemet med att ange olika färger till den röda bollen är att personen bakom kontona kan få ett övertag bara genom att låta flera, utom en av sina användare, ange andra färger än rött för den röda bollen. Regeln med att man får använda multipla konton i samma tråd säger alltså mot sig själv och gör regeln omöjlig.

Hur fungerar det i verkligheten

I verkligheten fungerar inte regel 1.07. Förmodligen är inte avsikten att den skall fungera heller. Moderatorerna stänger av användare efter behag oavsett vad 1.07 säger. När de inte är konsekventa tonar korruptionsmisstankarna upp sig. Alltså att man medvetet stänger av obekväma åsikter från forumet. Vilket i sin tur betyder att Flashback inte har någon yttrandefrihet utan man har riktig åsiktskontroll.

Stämmer vår syn

Stämmer det vi påstår här ovan?
Undertecknad anmälde en användare för multipla konton i samma tråd. Den ena backade upp och stödde i princip den andra. Vad svarade moderatorn på min anmälan? Blev användarna avstängda?
Nej, de blev inte avstängda därför att deras åsikter är Flashback-PK och sådana stängs aldrig av oavsett hur de postar. Så här ser svaret ut från moderatorn:

moderatorettnollsju

Moderatorn hittar här på en egen regel att det inte är en växelvis postning eftersom en av användarna bara postat en gång i tråden. Så ser faktiskt inte regeln ut. Den säger att de inte får backa upp varandra och därmed har ett regelbrott begåtts.

Har vi rätt när vi påstår att Flashback inte följer sina egna regler

Har vi rätt eller har vi fel? Vi tittar på ett annat exempel:
Mina vänner, som kallar sig “AktivRespekt” och “NattifLemak”, är arbetskamrater och känner varandra väl. AktivRespekt har inte postat något sedan 2014-06-05 i detta konto. Hans arbete betyder att han måste resa mycket och har varit överhopad med arbete senaste året på grund av en fusion företaget han jobbar i genomgår. Han har postat på Flashback lite under denna tid men inte i AktivRespekt. NattifLemak som arbetar på samma företag reser inte utan jobbar på hemmaplan.
De är alltså två olika personer som har flera olika konton. De har var sitt konto som betraktas som deras huvudkonto, båda med mer än 10.000 poster.
AktivRespekt  respektive NattifLemak postar aldrig växelvis eller backar upp varandra. Frågan är om de ens postat i samma trådar någon gång. De säger sig själva inte minnas det.
De är alltså två olika personer som inte vet vad den andre postar.

Så skriver Moderatorer om NattifLemak:

nattiavstangd
Så skriver Moderatorer om AktivRespekt:

nattiavstangd
Ovanstående två avstängningar skedde direkt. med någon minuts mellanrum, utan förvarning eller något annat men enligt “admin” på Flshback skall det inte gå till så :

Det krävs rätt mycket för att bli bannlyst på Flashback. De flesta klarar av att diskutera här utan några som helst problem. Vissa kan få en varning, vissa flera varningar. Några kan t.o.m. bli avstängda.

> Den första gången blir man avstängd i en vecka.
> Den andra gången i en månad.
> Den tredje gången i sex månader.
> Den fjärde gången i sex månader osv. osv.

För att bli bannlyst så behöver man anstränga sig rätt ordentligt.

Ingen av ovanstående användare ansträngde sig särskilt mycket för att direkt bli avstängda för alltid.
Båda stängdes för multipla konton och båda blev avstängda för alltid utan att det är samma person bakom och utan att de ens växelpostat (fast de får växelposta då de är olika personer bakom kontona).
Först upptäckte NattifLemak att han  var avstäng. Han kontaktade AktivRespekt för att kontrollera sina konton och upptäckte att ett av dem var avstängd, AktivRespekt.
NattifLemak retar näthatare medan AktivRespekt inte postat på nära ett år och när han postade var han väldigt korrekt.
Varför NattifLemak stängdes av för gott vet vi inte men han var i varje fall inne i en postningsperiod. Men varför AktivRespekt stängts av förstår vi absolut inte, han har inte postat på ett år. Det kom inte heller någon förvarning och det gavs inget tillfälle att förklara sig.
Båda avstängningarna går emot Flashbacks egna regler och båda stängdes uppenbarligen av för att de är obekväma för Flashback. “Yttrandefrihet på riktigt” betyder alltså “Censur på riktigt” med inslag av “åsiktskontroll” och har inget med demokrati eller yttrandefrihet att göra! Flashback är genomkorrupt och “admin” ljuger som en häst travar, frågan är när alla medlemmar förstår det?

Ner med hela skiten

 

redaktorglas/Redaktören

 

Träffar: 11

 •   
 •   
Antal "Träffar:" och "Facebook-delningar" gäller från 2020-05-05.

KOMMENTERA HÄR - 0 kommentarer är postade

 • 2015-04-14 kl. 13:35
  Permalänk

  Jag kan förklara den sista delen av ditt inlägg. AktivRespekt och NattifLemak blev avstängda för att någon av dem (eller någon som använt deras dator) har en Flashbackanvändare som blivit avstängd. Man blir avstängd för 1.07 om man använder ett nytt konto efter att man blivit avstängd.

    [CITERA]

 • 2015-04-14 kl. 14:12
  Permalänk

  Forken:
  Jag kan förklara den sista delen av ditt inlägg. AktivRespekt och NattifLemak blev avstängda för att någon av dem (eller någon som använt deras dator) har en Flashbackanvändare som blivit avstängd. Man blir avstängd för 1.07 om man använder ett nytt konto efter att man blivit avstängd.

  Personen som kallar sig AktivRespekt har jag här hos mig just nu.
  Han säger att AktivRespekt är den enda användare han haft på den datorn med den uppkopplingen. Däremot har han personen som kallar sig för Nattiflemak vid ett tillfälle använt samma dator. Det är okänt om han också hade samma ip-nr.

  Vi vet att flera andra, som vi känner och som är kända på Flashback, både har flera konton, växelpostar med dessa och att det är känt bland moderatorer att de gör så. de blir aldrig avstängda. Men så kritiserar de aldrig heller Flashback.

  Så fort man är kritisk mot Flashback eller mot att det hängs ut och kränks på Flashback blir man avstängd efter ett tag.

  Jag skapade ett konto och började posta som mig själv. En post han jag med innan jag stängdes av.

  Flashbacks yttrandefrihet är en lögn och myt!

    [CITERA]

 • 2015-04-14 kl. 16:22
  Permalänk

  Redaktören: Personen som kallar sig AktivRespekt har jag här hos mig just nu.
  Han säger att AktivRespekt är den enda användare han haft på den datorn med den uppkopplingen. Däremot har han personen som kallar sig för Nattiflemak vid ett tillfälle använt samma dator. Det är okänt om han också hade samma ip-nr.

  Vi vet att flera andra, som vi känner och som är kända på Flashback, både har flera konton, växelpostar med dessa och att det är känt bland moderatorer att de gör så. de blir aldrig avstängda. Men så kritiserar de aldrig heller Flashback.

  Så fort man är kritisk mot Flashback eller mot att det hängs ut och kränks på Flashback blir man avstängd efter ett tag.

  Jag skapade ett konto och började posta som mig själv. En post han jag med innan jag stängdes av.

  Flashbacks yttrandefrihet är en lögn och myt!

  Det finns inget sätt att verifiera det du säger så man får utgå ifrån att Flashback har handlat korrekt. Om du kan bevisa att det är som du säger så vore det en annan femma, men det går ju inte.

  Flashbacks yttrandefrihet består i att du får diskutera vilka ämnen du vill. Det är det du är emot. På Flashback får man diskutera sina brott, man får prata om pedofili och andra saker som censureras och tas bort på andra forum. Det är Flashbacks yttrandefrihet.
  Att man har yttrandefrihet innebär inte att det inte kan finnas regler.

    [CITERA]

 • 2015-04-14 kl. 19:06
  Permalänk

  Forken: Det finns inget sätt att verifiera det du säger så man får utgå ifrån att Flashback har handlat korrekt. Om du kan bevisa att det är som du säger så vore det en annan femma, men det går ju inte.

  Flashbacks yttrandefrihet består i att du får diskutera vilka ämnen du vill. Det är det du är emot. På Flashback får man diskutera sina brott, man får prata om pedofili och andra saker som censureras och tas bort på andra forum. Det är Flashbacks yttrandefrihet.
  Att man har yttrandefrihet innebär inte att det inte kan finnas regler.

  Jag kan verifiera det jag säger!
  Du kan ju fråga mig eller min dotter om vi tycker det är yttrandefrihet att bli omljugna på runt 10.000 inlägg. Det har förstört våra liv på ett sätt som bara mord kan jämföras med. Det är ta mig fan ingen yttrandefrihet i allmänhet och inte för oss i synnerhet!
  Men man kan inte säga vad man vill på Flashback. Om jag reggar ett konto och börjar skriva kommer de inlägg jag hinner posta att inom 10 minuter raderas oavsett vad jag skriver.
  Reglerna på Flashback är ett skämt som inte följs alls. De följer ett system av godtycke som inte finns nedskrivet.
  När det gjordes intrång på min dotters mailkonton planerades och genomfördes det med Flashback som plattform med 39 postningar. Var finns de postningarna nu? Jo, de är raderade i all tysthet. Man raderar alltså postningar där de gör intrång men de låter mycket svåra kränkningar stå kvar till stora besvär för de drabbade.
  Vad tror du flickan Englas föräldrar tycker om det de gjort mot den lilla döda flickan? De mördade Arbogabarnen har dårarna målat om till clowner. Vad är det för folk som tillåter sådant? Det kan inte vara normala människor, de är ondskan personifierad.

  Du har definitivt fel i att vi är emot att diskutera ämnen som pedofili. Vi anser att man skall kunna avhandla vad som helst utan att moralpolisen skall komma och hytta med sitt finger. Det vi är emot är att man förtalar folk, det är en helt annan sak än yttrandefrihet och bryter mot FN:s artikel 12 i dom mänskliga rättigheterna:

  Ingen får utsättas för godtyckligt ingripande i fråga om privatliv, familj, hem eller korrespondens och inte heller för angrepp på sin heder eller sitt anseende. Var och en har rätt till lagens skydd mot sådana ingripanden och angrepp.

  Källa: Mänskliga rättigheterna

    [CITERA]

 • 2015-04-14 kl. 20:54
  Permalänk

  FLASHBACK består av hjältar 😉 Lyssna på Alexander Bard 😉

    [CITERA]

 • 2015-04-14 kl. 22:07
  Permalänk

  PersonKemi:
  FLASHBACK består av hjältar ;) Lyssna på Alexander Bard ;)

  …och nu ar dårarna hittat hit!

    [CITERA]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer