Juridikinstitutet – finns det

Frågan är om Juridikinstitutet finns

När vi, främst min dotter, råkade ut för extremt förtal på Flashback och lyckades gräva fram de värsta förtalarna var frågan, vad gör vi nu? Vi fick rådet av de flesta att polisanmäla, de sade visserligen att det inte händer något men det är ändå viktigt att göra en polisanmälan. Dokument skapades som var hållbara bevismässigt. Det tog ungefär två månader att få fram två dokument per person, det var två personer.

 X

Polisanmälan gjordes

Vid denna tid hade vi fått en “egen” polis vi skulle sammarbeta med. Vi gjorde vår polisanmälan och skickade dokumenten till honom. Det var en upplevelse att få arbete med denna lugna och trevliga polis. Han lärde ut hur man gör riktiga förundersökningsprotokoll. Efter några turer var han väldigt nöjd med vårt arbete. Han sade “om alla gjorde så här skulle det vara lätt att vara polis”.
Kan tillägga att poliser överhuvudtaget, som vi mött under resans gång, har överlag varit väldigt bra. De har varit tillmötesgående, trevliga och bjudit lite på sig själva. De har visat att de är männsikor med åsikter, känslor och empati. Jag gillar verkligen polisen i Sverige, det är de som lärt oss mest, eller allt, resten av rättsväsendet är en enda stor trög, stoppkloss, som tror de sitter på en piedistal.

Åklagaren tog över

Till vår stora förvåning gick ärendet till åklagare. Det är inte brukligt, polisen brukar lägga ner ärendet själv. Vår polis tyckte att jobbet var så bra gjort att det var värt att gå vidare med det. Så nu gick det vidare till en åklagare. Nu händer det som inte får hända, åklagaren hade målet hos sig i nära ett år innan han meddelade att det “inte är av allmänt intresse”. Vi kommer längre ner till vad det var som inte får hända.

Inte av allmänt intresse

Utrycket “inte av allmänt intresse” fick oss till att bli konfunderade. En tråd som besökts av 2.1 miljoner besökare och ett mål som blivit känd inte bara i hela Sverige utan också i hela Världen skulle inte vara av “allmänt intresse”. Högst märkligt och konstigt!
Det dröjer flera månader innan någon kunde svara att åklagare har mer eller mindre order på att lägga ner alla förtalsmål. Det finns alltså en agenda som inte har stöd i lagen att de inte får driva sådana mål. Det är en agenda som folket inte känner till så utrycket “man är skyldig att hålla reda på lagar och regler” är satt ur spel. Den okända regeln finns inte heller att läsa i lagtexten om förtalsbrott. Det är inte heller beslutat av våra folkvalda att de skall vara så här och därmed har de som beslutat så begått ett brott mot folket. Hur skall den vanlige mannen på gatan kunna vara laglydig när det finns hemliga agendor som sätter lagar ur spel? Varför finns lagen om förtal? Stryk den, det hade varit mer renhårigt om än inte bra. Agendan bryter också mot FN:s deklaration om mänskliga rättigheter. Alla lagar skall var tillgänliga för en var, det är inte denna agenda-lag. Jag tror med all säkerhet att åklagarämbetet skiter fullständigt i vad folket tycker och vad FN säger, så det blir ingen ändring i denna fråga.

Hur gör vi nu

Nu står vi där med våra dokument som fått beröm av polis och nu också av åklagare. Åklagaren säger inget med hur man nu skall gå tillväga, det får man ta reda på själv. Som jag skrev här ovan tog det lång tid att hitta någon som kunde förklara detta. Alla inom rättsväsendet som sett våra dokument sade direkt att vi skall gå vidare för vi kommer att vinna. Men va’fan, ingen säger hur!!!
Vi skulle stämma dem fick man reda med ytterligare tid framåt. Men santidigt fick vi varningen att det kan bli jävligt dyrt om man förlorar. Vad vi sett så här långt är domstolarna som ett lotteri med en massa lotter där det står noterat på lotterna “ni vinner” eller “ni förlorar”. När domen skall falla tar de som skall besluta en lott och så är det klart. Efter att ha läst en massa fall och deras domar känns domarna helt  nyckfulla. Det finns lysande undantag men i huvudsak ser det ut så här. De domar som känns mest rätt är de som uppmärksammats i media av någon märklig anledning…

Stämma näthatare

Det som stod till buds nu var alltså en allmän stäming. Eftersom domstolar dömer så nyckfullt helt utan att man kan använda sig av odds måste vi kallt kalkylera med att förlora. Vårt mål var inte att vinna utan att driva ett mål som skapar arbete för näthataren och att näthataren kommer ut i media. Kanske en tråd på Flashback… Det kan vara straff nog eftersom vi vet att näthatare är fullständigt livrädda för att bli offentliga.
Målet var alltså inte att vinna, det tar vi som en bonus. Vi gick rakt på rödbetan och började undersöka hur mycket det kan tänkas kosta. Efter ett par veckor kunde vi konstatera att rättvisan inte är till för vanligt folk, den är till för de som har gott om pengar. Rättvisan är inte rättvis!

Stämmningskostnad

Efter att ha tittat på ett antal fall kom vi fram till att snittkostnaden ligger på mellan 100.000kr och 200.000kr för ett förlorat mål. Jag kan utan att bekymra mig säga att folket i Sverige har ingen som hjälper dem i en tvist eller i ett näthatsmål. Folket är helt utlämnat åt lotteriet i Sverige som kallas för “rättsväsende”.

Vad gör vi nu

Det var nu vi hörde talas om “Juridikinstitutet” och “småmål”. Man kan driva ett mål som småmål eller “FT-mål” eller Förenklat Tvistemål, som det heter i domstol. Där kan det gå på högts 10.000kr om man förlorar. Det var inte lätt att få reda på, från att inte veta någonting, till att vi kände till systemet med FT-mål. Vi såg också att Juridikinstitutet kan ställa upp med hjälp hur det går till och så vidare.

Juridikinstitutet

Vi hade sett på “Trolljägarna” i teve hur det går tilll och hur säker Juridikinstitutet verkade med professor Mårten Schultz i spetsen. Han var verkligen bra på detta i Trolljägarna så honom vill vi få hjälp av. Vi läste också alla skrifter som fanns att läsa med honom. Han skrev bla “stäm skiten ur dem” om näthatare. Förtroendet var nu på topp! Vi var inne på Juridikinstitutet hemsida och såg en verkligt seriös hemsida som lovade gott. Sagt och gjort mailade vi institutet för nu kör vi hårt.
Vi mailade dem och väntade…och väntade…och väntade….och väntade…. Mailade igen…och väntade…och väntade…och väntade….
Nu har det gått 4-5 månader och vi hade mailat några gånger utan svar. Men döm om min förvåning, jag hade fått ett svar från självaste Mårten Schultz. De måste bara hjälpa oss i vårt mål för det är ju megakänt. I svaret vi väntat på i 4-5 månader stod det helt kort “Tyvärr vi kan inte hjälpa er”. Sedan stod också ett förslag vart vi kunde vända oss. Var det allt? Så lång väntan och vi fick bara det svaret?

Vad är Juridikinstitutet

Med det smått löjliga svar vi fick började vi kolla upp detta institut. Det fanns rätt många namn på deras hemsida, jurister, verkade de vara. Vi mailade ett par av dem. Ännu i denna dag har vi inte fått svar. Efter att vi läst, mailat och ringt runt har vi kommit fram till att institutet är en fasad för legimitet åt Mårten Schultz ägande av näthatarfrågan. Det innebär att Mårten Schultz ställer upp i alla större samanhang, som Trolljägarna och övrig media, och är experten med stort “E”. Det är den store Mårten Schultz man skall vända sig till om det är verklig juridisk kunskap om näthat, det är frågan om. Det vill säga att Juridikinstitutet är en bluff, det är bara en fasad för Mårten Schultzs egen förträfflighet och att han skall “äga frågan”, som min dotter så träffande uttryckte det.
Mårten Schultz tror han hjälper de som blivit näthatade med sitt institut medan han i själva verket ger falska förhoppningar. Han gör ingenting alls för eller mot någon i näthatet. Det betyder inte att vi vill ta kunskapen från honom, han är förmodligen den som kan juridiken bäst av alla vad det gäller näthat. Men det hjälper inte de som blivit näthatade ett piss, tvärt om, det ger falska förhoppningar. För vår del försenades vårt arbete i 4-5 månader. Ett gott råd till alla är att låta dem leka med media, det är det enda de kan. Juridikinstitutet är ett Juridikobefintligt institut!

Hur gick det sedan

När vi väl fått svar från Juridikobefintligt hade det gått så lång tid från att vi polisanmälde två näthatare att preskriptionstiden för deras brott nästan löpt ut. Vi hade blivit grundlurade av både rättsväsendet och av Juridikobefintligt. Hur det fortsatte kommer vi till en annan gång.

Vad har vi lärt oss av detta

Vår dyrköpta erfarenhet som snuvade oss på möjligheten att “sätta dit” flera av de som näthatat oss på grund av den långa tid allt tar och på grund av ett obefintligt institut, lärde oss är att strunta i skojarna. Gör allt själv, du kommer ändå inte få någon hjälp!
Vi kommer lite längre fram att skapa en hemsida som verkligen kan hjälpa folk att hjälpa sig själva. Vi är allt för få för att kunna hjälpa andra driva rättsprocesser men vi lovar ärligt att hjälpa till med text så att man kan klara det mesta själv. Möjligtvis kan vi ställa upp med att författa inlagor till FT-mål. Men det vet vi inte just nu om vi hinner. Vi har också haft tankar på att medverka till ett subrättsväsende där flera tillsammans bildar ett eget rättsväsende med egna domstolar osv. En sådan konstruktion kommer naturligtvis inte erhålla någon laglig rätt att verkställa domar eller andra tvångsåtgäder. Men det kan ge medial uppmärksamhet som kan vara straff nog åt en näthatande dåre.

Det som inte får hända!

Det som inte får hända i denna process är att det tar för lång tid. Som jag beskrev tidigare försenade åklagaren vårt arbete med nära ett år och det Juridikobefintliga institutet i ett halvår av väntan. det löser man genom att inte använda sig av dem, det händer ändå inget. Utan gå direkt till FT-mål eller straffa näthatarna själva enlig en idé vi har med någon slags eget rättsväsende. Rättsväsendet kommer inte att tycka om det men de har sig själva att skylla.

redaktorglas/Redaktören

Träffar: 21

 •   
 •   
Antal "Träffar:" och "Facebook-delningar" gäller från 2020-05-05.

KOMMENTERA HÄR - 0 kommentarer är postade

 • 2015-02-13 kl. 11:02
  Permalänk

  Detta institut är rena bluffen. Undra om de ens hjälpt någon enda? De bara pladdrar och inget händer. Vill väl bara sola sig i glansen kanske. Något näthat stävjar de definitivt inte.

    [CITERA]

 • 2015-02-14 kl. 03:00
  Permalänk

  Juridikinstitutet är ett stort skämt!!!

    [CITERA]

 • 2015-02-14 kl. 17:44
  Permalänk

  Har dom fått någon näthatare fälld i domstol?

    [CITERA]

 • 2015-02-14 kl. 20:28
  Permalänk

  Egarth:
  Har dom fått någon näthatare fälld i domstol?

  De hjälpte tjejen som var näthatat på HM:s hemsida. De skickade ut 5st skadestånd, 3 betalade. Sedan vet jag inte hur gick.
  Juridikinstitutet hjälper bara fall som är kända där den drabbade själv är vit som snö.

    [CITERA]

 • 2015-02-14 kl. 22:14
  Permalänk

  Juridikinstitutet borde infria sina löften om att sätta dit alla inavlade näthatartroll som jävlas med folk på nätet.

    [CITERA]

 • 2018-05-21 kl. 10:12
  Permalänk

  /../
  ………………………..
  Trams och off topic
  /REDAKTIONEN

    [CITERA]

 • 2018-05-21 kl. 10:32
  Permalänk

  /../
  ………………………..
  Trams och off topic
  /REDAKTIONEN

    [CITERA]

 • 2018-05-22 kl. 13:36
  Permalänk

  Trams är således vad ni själva skriver där man inte får påpeka att ni
  sällskapar med kända näthatare i er s k kamp …

  Och att anonymisera dessa är nu också fel. Varför inte redogöra för era
  verkliga bevekelsegrunder och hur ni hamnade i det dåliga sällskapet,
  vars namn man vare sig får nämna eller maska …

    [CITERA]

 • 2018-05-22 kl. 18:46
  Permalänk

  Anonym
  2018-05-22 at 13:36

  Trams är således vad ni själva skriver där man inte får påpeka att ni
  sällskapar med kända näthatare i er s k kamp …

  Och att anonymisera dessa är nu också fel. Varför inte redogöra för era
  verkliga bevekelsegrunder och hur ni hamnade i det dåliga sällskapet,
  vars namn man vare sig får nämna eller maska …

  Trams och off topic är vad det handlar om. Du verkar inte klara av att hålla dig till ämnet.

  Innan vi kan svara på det du skriver i övrigt måste du visa var vi “sällskapar med kända näthatare”!

  Vi kan inte redogöra hur vi hamnat i ett sällskap vi inte känner till. De vi “sällskapar” med är redaktionen för denna tidning, SIG-gruppen och en grupp på Facebook som motarbetar näthat. De enda vi kan “redogöra” för är redaktionen och SIG-gruppen. I dessa två grupper finns inte de vi gissar du menar och det är de enda vi “sällskapar” med.

  Efter att vi läst på några bloggar och det du skrivit kan vi dra slutsatsen att ni är förhastade med era omdömen och ni lägger värderingar hos folk de inte har. Om man älskar att hata någon eller några är det direkt kontraproduktivt att hitta på egenskaper hos älsklingshatobjekten. Folk är inte heller näthatare bara för att andra tycker det eller vill att det skall vara så. Det måste finnas en historia bakom som går att bevisa.

  Om någon bjuder upp till dans kan man aldrig beskylla den som bjudits upp att dansa för att vara upphovsmannen. Det är alltid den som bjuder upp som är upphovet till den dans som blir resultatet. I efterspelet till sådan dans brukar alltid den som bjudits upp frias från allt ansvar av den anledningen att det inte var denne som bjöd upp till dans först. Om den som bjöd upp till dans inte gjort detta hade det överhuvudtaget inte blivit någon dans och ingen av de dansande hade lärt känna varandra och den decennier långa striden hade aldrig existerat.

  Nu när dansen ändå ägt rum och man fortsätter ständigt att bjuda upp till dans på allehanda olika sätt finns bara en lösning som uppbjudaren tyvärr inte kan förstå: Lägg ner!!

    [CITERA]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer