Regler vid publicering på nätet för denna blogg

Nya tider nya brott
I dessa tider har det blivit aktuellt med vad som får skrivas på sin hemsida och vad man inte får skriva. Får man till exempel publicera namn och adress på grannen? Nej, det får man inte utan grannens tillstånd. Man får dock publicera sk oordnade listor med verkliga namn som ex.vis laguppställning och resultatlistor mm. Man får också, i praktiken, publicera förtal och annat brottsligt, om man “inom rimlig tid” tar bort det brottsliga. Tiden “inom rimlig tid” styrs av mötesplatsens storlek och organisatoriska upplägg. En liten mötesplats, där ägaren själv är moderator och naturligtvis måste sova ibland, kan denna rimliga tid vara längre än hos en stor mötesplats med många moderatorer som jobbar i skift dygnet runt. Orsaken till att lagen tillåter en tids olaglighet beror på att flera mötesplaster har omodererade postningsmöjligheter för deltagare på mötesplatsen och det anses vara ett orimligt krav att utan tid ta bort olagligeter.

Personuppgifter
En webbplats lyder under personuppgiftslagen (PUL) som i grova drag innebär att man inte får hantera personuppgifter. En personuppgift är allt som kan hänföras till en person som bild, adress, personnummer eller utförlig beskrivning. Man måste ha tillåtelse vid hantering av personuppgifter.

Om man i sammband med publicerade namn också förtalar, kränker och använder annat nedsättande om personen, gör man sig skyldig till ännu ett brott som går under paragrafen “Lag om elektroniska anslagstavlor“. Enligt lagen kan man dömmas upp till 2 års fängelse för dessa brott. Oftast bedömer åklagare dessa brott som inte av allmänt intresse och då gäller enskilt åtal. Dvs man får själv dra personen till domstol vilket kan bli en dyr affär för endera parten. Jag skriver “endera parten” därför domstolarnas domar oftast kan jämföras med ett lotteri. Det är alltså inte säkert att man vinner i ett sådant åtal oavsett om man solklart visat på identiteten och att det är ett rejält förtal i botten. Den Svenska lagen med undantaget “allmänintresse” utgör en rättsosäkerhet som påminner om dikatturstaters lagstiftning för att vissa skall kunna undgå straff då enskilt åtal kan bli så dyrt att de flesta avstår. I en del fall kan denna brist i lagen skapa en mobb som tar lagen i egna händer och själv straffar gärningsmannen. Men det finns en annan utväg som alldeles för få vet om och ännu färre utnyttjar, Förenklat tvistemål. Den frågan är dock så stor att jag kommer att skriva en särskild artikel om det senare.

Stora elektroniska mötesplatser som begår brott
Mötesplatser, som kan sägas vara stora med mycket besök, där det dagligen begås brott utan tanke på några lagar kan stängas ner utan domstolsbeslut. Regeringen kan tvinga en operatör att stänga sådana mötesplatser om mötesplatsen rent fysiskt ligger i Sverige. Det hände exempelvis med SD:s mötesplats “SD-kuriren” där brottet “Hets mot folkgrupp” begicks av så gott som alla detlagare dagligen. Eftersom användarna var anonyma kunde man inte lagföra dessa mot brott, därför valde man att stänga ner hela mötesplatsen. Denna väg kan Flashback tvingas gå om det kan bevisas att de ligger i Sverige. För drygt tio år sedan stängdes Flashback ner därför att den då låg i Sverige. Eftersom Flashback ligger i Sverige idag också och det går att bevisa kan alltså Flashback stängas ner också nu även om vi föredrar att forumet förändras och är kvar. Utöver detta kan ägaren få mångmiljonböter då han dömdes att betala 400.000kr för varje ej förmodererat inlägg som görs. Den dagen är inte långt borta då den Svenska skammen får sona sina brott mot folket.

Mötesplatser med journalistiskt avsikt
På nätet finns det flera sk. nättidningar som undantagslöst har den tekniska uppbyggnaden av en blogg som WordPress eller liknande. För att dessa skall kunna jobba fritt med sitt journalistiska arbete, utan att kunna dömas för brott, har det inrättats ett annat regelsystem som man kan ansöka om. Om man uppnår de krav som ställs kan man bli godkänd och får då ett bevis på detta som kallas för “utgivningsbevis”.

Utgivningsbevis skyddar mötesplatsen
Ett utgivningsbevis innebär att en webbplats blir skyddad av yttrandefrihetsgrundlagen. Det är det starkaste skyddet som går att få och innebär att myndigheter inte har rätt att lägga sig i vad som publicerar. Det blir olagligt för myndigheter att censurera, stänga ner eller söka efter källor till artiklar. Polisen får alltså inte be om, eller gå in på en sådan mötesplats, och hämta ut ip-nr eller andra uppgifter. Det räcker med att, en myndighet ringer upp och lite försynt frågar vem uppgiften kommer ifrån, för att det skall anses som ett brott och kan lagföras med skadestånd till utgivaren.

Vad kan man skriva med Utgivningsbevis
Med detta bevis kan du i princip skriva hur du vill om vad du vill. Praktiken har visat att artiklar skall ha ett journalistiskt innehåll för att vara helt skyddade från myndigheters inblandning. Men bara Utgivningsbeviset skapar respekt nog för att ge sig på de med detta bevis. Det som mötesplatsen är skyddad mor är följande:

 • Skyddad mot censur. Myndigheter får inte förhandsgranska eller på annat sätt försvåra publiceringen. De får heller inte ingripa i vad du ska publicera.
 • Personuppgiftslagen gäller inte. Du får publicera personuppgifter utan de restriktioner som personuppgiftslagen (PUL) annars innebär.
 • Ansvaret klargörs. Man tydliggör för allmänheten vem som har ansvaret vid yttrandefrihetsbrott.
 • En enda person ansvarig. En enda person, ansvarige utgivaren, ansvarar för vad som publiceras och därmed eventuella yttrandefrihetsbrott. Inget får publiceras mot dennes vilja och ansvarig utgivare har alltid sista ordet om vad som ska publiceras.
 • Meddelarskydd. Den som meddelar en verksamhet som har ansvarig utgivare, till exempel en journalist, har rätt att vara anonym. Detta är inskrivet i grundlagen, och en journalist eller någon annan kan aldrig kräva att man ska offentliggöra ett namn.
 • Källskydd. Myndigheter får inte efterforska meddelares (tipsares) namn.
 • Anonymitetsskydd. De som jobbar i redaktionen får inte avslöja vem meddelaren är. Det är inget som du kan välja, utan det är en skyldighet du har som publicist.

Ansvarig utgivare
För att man skall få beviljat ett utgivningsbevis krävs alltså att mötesplatsen har en ansvarig utgivare. Den ansvarige utgivaren skall ha all rätt att ändra i eller bestämma över alla artiklar och läsarkommentarer. Inget får publiceras utan att den ansvarige utgivaren medgett detta. Man kan säga att den ansvarige utgivaren är den rättsvårdande myndighetens man på mötesplatsen som ensam kan avgöra vad som är tillåtet att publicera. Ingen utomstående oavsett vem det är kan hindra den ansvarige utgivaren att publicera vad som önskas. Det går inte att lagföra en ansvarig utgivare för exempelvis förtal. Det är alltså bara att gilla läget om man blir omskriven.

Med stor makt och ansvar
Den ansvarige utgivaren har alltså stor makt då denne själv kan avgöra, om sådant som annars är brottsligt, skall publiceras utan att riskera straff. Detta låter huvudlöst för då kan ju vem som helst skapa förtalssajter på löpande band. Så är det naturligtvis inte för med stor makt kommer också stort ansvar. Ansvaret är så stort att den ansvarige utgivaren lyder direkt under Justitsiekanslern (JK). JK håller ögonen på dessa mötesplatser och kan beodra indraget utgivningsbevis om platsen inte drivs med journalistiskt uppsåt. Om JK anser att ett brott begåtts på en mötesplats med utgivningsbevis är det bara JK som kan åtala den ansvarige utgivaren. Det är dock ändå sälla en ansvarig utgivare fälls i domstol. Dessutom skall brottet nå verkshöjden “av allmänt intresse”. Det finns 18 tryckfrihetsbrott en utgivare kan bli åtalad för:

    1. högförräderi
    2. krigsanstiftan
    3. spioneri
    4. obehörig befattning med hemlig uppgift
    5. vårdslöshet med hemlig uppgift
    6. uppror
    7. landsförräderi eller landssvek
    8. landsskadlig vårdslöshet
    9. ryktesspridning till fara för rikets säkerhet
    10. uppvigling
    11. hets mot folkgrupp
    12. brott mot medborgerlig frihet
    13. olaga våldsskildring
    14. förtal
    15. förolämpning
    16. olaga hot
    17. hot mot tjänsteman
    18. övergrepp i rättssak

De mest intressanta av dessa punkter är hets mot folkgrupp, förtal, förolämpning och olaga hot. Dessa punkter är i övrigt de vanligaste som man blir utsatt- och anmäld för. Men en privatperson kan alltså inte anmäla en mötesplats ansvarige utgivare. Dessutom gäller inte lagen om personuppgifter (PUL) den mötesplats som har utgivningsbevis. En sådan mötesplats kan alltså “hänga ut” folk, om det vore önskvärt, utan att det går att lagföra. Det är alltså bara att gilla läget!

Denna blogg har utgivningsbevis
Denna mötesplast, “I folkets intresse”, har utgivningsbevis. Således gäller ovanstående för denna blogg. Jag, som är ansvarig utgivare, har dock inget intresse av att “hänga ut” någon som själv inte “hängt ut” någon. De gånger namn kommer att nämnas är då det är journalistiskt motiverat och då den som namnges själv medget att det går nämnas. Jag bedömmer det så att om personen själv “hängt ut” någon har den personen per definition medget att själv “hängas ut”. Jag kommer dock ta stor hänsyn till omständigheter runt omkring personen som ålder, familj och annat liknande. I vissa fall namnger personer sig själva och skriver om sig själva. I de fallen måste det rimligtvis vara så att de medgett att deras alster visas på denna blogg. Jag kommer dock att vara noggran med att namngivningen skall ingå i ett djuplodande journalistsikt arbete.

Sammanfattningsvis citerar jag ett inlägg på Flashback(?) om vår blogg skulle skaffa utgivningsbevis:

Då omfattas de inte av PUL och kan publicera personuppgifter och privata detaljer om andra personer utan att behöva oroa sig för att dömas för brott mot PUL. Ett utgivningsbevis ger dessutom ytterligare ett skydd mot att dömas för förtal då deras sida i så fall ska bedömas enligt YGL, därmed kan inte allmän åklagare utreda deras hemsida utan den som anser sig förtalad måste då själv driva målet som ett mycket kostsamt tryckfrihetsmål där en jury först måste godkänna åtalet innan det kan bedömas av en domstol. Som bonus så ger utgivningsbeviset ett förbud för staten att efterforska skelettkvinnans och pappans källor, detta innebär att den som vill tipsa dem om något åtnjuter lagligt skydd att inte få sin identitet röjd och om skelettkvinnan/pappan skulle publicera någon info som tillkommit genom dataintrång så får inte polis/åklagare ens fråga eller efterforska hur skelettkvinnan/pappan fått tag på dem.

 

/Redaktören

 

 

Träffar: 10

 •   
 •   
Antal "Träffar:" och "Facebook-delningar" gäller från 2020-05-05.

KOMMENTERA HÄR - 0 kommentarer är postade

 • 2014-08-12 kl. 14:21
  Permalänk

  Du har skrivit fel namn i “Ansvarig utgivare”, Du heter **** K*******, inte **** C*******. Hur gäller reglerna med fejkade namn?

    [CITERA]

 • 2014-08-12 kl. 14:37
  Permalänk

  Har du talat med N***?
  Det är hans käpphäst som han tom har skickat in till rättsvårdande myndighet om. De fick sig väl ett gott skratt.

    [CITERA]

 • 2014-08-12 kl. 15:08
  Permalänk

  Nej, men jag vet ju att du heter K*******. Jag har ju kollat upp dig. Vad gäller reglerna med fejkade namn? Får du fejka ditt namn när du ska vara ansvarig utgivare?

    [CITERA]

 • 2014-08-12 kl. 15:13
  Permalänk

  Fy fan va korkad du verkar vara mannen! Man skriver sitt namn hur fan man vill så länge alla fattar vad man menar! Hur i helvete kan du ens komma på tanken att hänga up dig på en jävla bokstav?
  Du måste vara sysslolös….

    [CITERA]

 • 2014-08-12 kl. 15:17
  Permalänk

  Du får ta och ge dig nu lill-Nord.
  Fejkat namn är när man utger sig för att vara någon annan. Jag är så tråkig att jag utger mig för att vara den jag är.

    [CITERA]

 • 2014-08-12 kl. 15:59
  Permalänk

  Varför stavar du ditt namn fel med mening? Det måste ju finnas ett syfte, eller hur? Varför skriver du inte ut ditt namn korrekt?

    [CITERA]

 • 2014-08-12 kl. 16:13
  Permalänk

  Jag stavar mitt namn korrekt!
  Det blev förmodligen något fel när överföring från manuella register till datorer gjordes, vad vet jag.

  I övrigt kan man stava sitt namn som man vill inom de gränser som är vanligt.
  I underskrifter kan man skriva vad man vill. Kravet är att det man skriver alltid är samma.
  Man kan ex.vis sätta ett tumavtryck som underskrift, det är juridiskt korrekt om man alltid gör så och att man gjort så i sitt legg.

    [CITERA]

 • 2014-08-12 kl. 20:10
  Permalänk

  Det anses finare att stava med C och frågan är väl hur man är född då KK kanske inte är så kul alltid 🙂

    [CITERA]

 • 2014-08-12 kl. 20:11
  Permalänk

  Men vill du undvika åtal gäller det att ha förhandsgranskning

    [CITERA]

 • 2014-08-12 kl. 20:42
  Permalänk

  Det var ett jävla snack om stavningen!
  Varför skriver man Thomas när man kan skriva Tomas och vem fan bryr sig?
  Jag är född med ett namn som jag inte kunde påverka då!

    [CITERA]

 • 2014-08-12 kl. 20:45
  Permalänk

  Ja, och det har jag till skillnad från förtalssajter.
  Det är inte helt klarlagt vem som är ansvarig för kommentarerna på den lagskyddade elektroniska mötesplatsen. En tidning som inte förmodererade friades när JK drog fallet till rättegång. Själv tycker jag domstolen hade fel. Jag anser att alla som erbjuder läsare att posta är skyldiga att moderera bort olagligheter.

    [CITERA]

 • 2014-08-12 kl. 21:27
  Permalänk

  Du har tidigare skrivit att du får lägga ut vad du vill om vem du vill, och att du får “hänga ut” andra. Detta stämmer ju faktiskt inte, många “uthängningar” kan räknas som förtal.

    [CITERA]

 • 2014-08-12 kl. 21:41
  Permalänk

  Men dom skiljer på tidningar och bloggar där du är ansvarig för allt, speciellt det du skriver själv och även kan innebära fysiska hot som alla publicister riskerar.

    [CITERA]

 • 2014-08-12 kl. 22:39
  Permalänk

  Alla dagstidningar och privatpersoner som driver diskussionsforum och bloggar bord ha samma skyldighet att förhandsmoderera alla kommentarer som skrivs och postas, och att man dessutom ska ha en skyldighet att logga och spara IP-adresser för att förebygga olagliga aktiviteter.

    [CITERA]

 • 2014-08-12 kl. 22:45
  Permalänk

  Jag förtalar ingen! Däremot kan jag “hänga ut” de som “hängt ut” mig och min familj. Jag har förberett det genom att anonymt fråga dem i bla PM om de tycker det verkligen är ok att “hänga ut” folk när de inte vet något om dem de hänger ut. ALLA svara “självklar” osv. De har alltså gett sitt godkännande till att hängas ut. Dessutom gäller inte PUL dem som har utgivningsbevis. Jag kan alltså hänga ut vem jag vill utan att jag kan straffas för det. Men jag är ingen näthatare och kommer att visa stor hänsyn mot dem som inte visat det minsta hänsyn mot mig, min dotter och min familj.
  Du har hängt ut mig min dotter och min fru på olika sajter som vi efter hand plockat ner. Det är väldigt illa och strider mot PUL. Orsaken till att jag ännu inte gjort något mot det är din ringa ålder. Jag är alltså hänsynsfull mot en hänsynslös.

    [CITERA]

 • 2014-08-12 kl. 22:46
  Permalänk

  Som tillägg så har alla dagstidningar och privatpersoner som driver bloggar och diskussionsforumsidor skyldigheter att radera bort alla kommentarer som strider mot både netiketten och svensk lag, och sen har man en stor skyldighet att gå vidare med polisanmälan om det föreligger brott bakom kommentarer som skrivs och postas på alla diskussionsforumsidor och bloggar. Facebook forum, ingick den 1 December 2013 ett avtal med polisen om att vidta åtgärder för att stoppa näthat och olagliga aktiviteter,och från och med 1 Januari 2014 så blev Facebook via samarbetsavtalet med polisen skyldig att lämna ut användaruppgifter och IP-adresser vid brottsutredningar.

    [CITERA]

 • 2014-08-12 kl. 22:47
  Permalänk

  Det hjälper inte att hota mig!

    [CITERA]

 • 2014-08-12 kl. 23:06
  Permalänk

  Alltså, grejen är att det du TROR är lagligt, kan i vissa fall räknas som förtal. Du säger till exempel “De jag hänger ut har ofta indirekt eller direkt gett sitt samtycke till det genom att skriva att det är ok att hänga ut folk.” Detta håller absolut inte om nån nu skulle anmäla dig.

  Det är skillnad mellan: “Det här är Sven Svensson, å fy fan vad jag hatar honom” och “Det här är Sven Svensson, han har HACKAT NASA och dessutom VÅLDTAGIT HELA SVERIGES KVINNLIGA BEFOLKNING!”
  Dvs om du samtidigt anklagar någon för brott så kan det räknas som förtal.

    [CITERA]

 • 2014-08-13 kl. 00:57
  Permalänk

  Jag vet ärligt talat inte vart du vill komma. Dessutom borde jag inte låta dig kommentera här!

  Det ligger till på det viset att det är olagligt att publicera personuppgifter enligt personuppgiftslagen (PUL).
  Men om man har utgivningsbevis gäller inte PUL. Dvs, jag kan publicera vilka personuppgifter jag vill. Det du skriver om är ju förtal mm. Det är en helt annan sak.

  http://www.datainspektionen.se/fragor-och-svar/personuppgiftslagen/fragor-och-svar-om-webbplatser-med-utgivningsbevis/

    [CITERA]

 • 2014-08-13 kl. 01:44
  Permalänk

  Du borde inte låta mig kommentera här för att du vill censurera de som inte håller med dig? Det lät ju rimligt.
  Jag tycker jag varit rätt tydlig. Nej, PUL gäller inte, men det du vill lägga upp kan antagligen i många fall anses vara förtal.

    [CITERA]

 • 2014-08-13 kl. 02:09
  Permalänk

  Att lägga ut namn är inget förtal på något sätt. Däremot känns det för djävligt att se sitt eget namn med personnr på rövhålet Flashback. Det är ett väldigt bra straff att hänga ut användare på Flashback tillsammans med sitt användarnamn. Med tanke på att anonyma användare är oerhört rädda av sig kan det kanske komma liiiite i närheten av hur familjen kände när de hängde ut oss och skrev en massa påhittat som det inte finns den minsta grund i. Dock är jag mycket snällare för jag skriver inget dumt om dem. Jag bara lägger ut det förtal de gjort själva mot folk tillsammans med deras riktiga namn och användarnamn. Det får vara det sista i denna fråga.

    [CITERA]

 • 2014-08-16 kl. 15:40
  Permalänk

  Jag håller med dig om att det är väldigt onödigt att det ska bli ett jävla tjaffsande om stavning. Hur någon enskild stavar sitt namn har andra inte andra ett jävla dyft att göra med.

    [CITERA]

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Denna webbplats använder Akismet för att minska skräppost. Lär dig hur din kommentardata bearbetas.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta använda denna webbplats accepterar du vår användning av cookies.  Lär dig mer