Preskription

Vad betyder Preskription enligt lagen? I princip innebär det att en fordran upphör en viss tid efter brottets genomförande. Tanken är att ett brott inte skall behöva utredas i åratal och till slut...